- InformNapalm på dansk - https://informnapalm.org/dk -

Overtrædelse af våbenstilstanden i det østlige Ukraine: GRK 2 km fra kontaktlinjen

InformNapalms frivillige [1] har modtaget yderligere visuel bekræftelse fra egne kilder vedrørende alvorlige overtrædelser af Minsk-protokollen fra de russiske besættelsesstyrker i det østlige Ukraine.

Bekræftelsen er et foto fra en fortrolig del af en OSCE-rapport, der viser, at to 2B14 “Podnos” [2] (82 mm) granatkastere er placeret 2 km fra kontaktlinjen nær landsbyen Veselohorivka [3] i Luhansk-regionen.

Overtrædelse af våbenstilstanden

I henhold til tillægget til pakken af ​​foranstaltninger til gennemførelse af Minsk-protokollerne dateret 12. februar 2015 skal disse våben holdes i en afstand på mere end 15 km fra kontaktlinjen [4].

GRK 2 km fra kontaktlinjen

Det er også interessant, at oplysningerne om opdagelsen af ​​disse to 82 mm granatkastere den 21. september i OSCE-rapport nr. 228/2020 [5] af 24. september 2020 var noget forvrænget. Rapporten pegede på en anden landsby, Nadarivka [6], et par kilometer længere væk fra kontaktlinjen. Derudover rapporterede OSCE, at der var observeret en 2B14 “Podnos” granatkaster og en 2B9 “Vasilek” [7] (82 mm) granatkaster. Den maksimale rækkevidde på 2B14 “Podnos” er 3,1 – 3,9 km afhængigt af typen af granat. Ildhastigheden er 24 skud uden retningskorrektion eller 15 skud med retningskorrektion. En 2B9 “Vasilek” granatkaster affyrer 100 til 120 granater i minuttet og har en maksimal rækkevidde på 4.270 meter.

GRK 2 km fra kontaktlinjen

Oplysningerne i rapporten kan have været mere præcise eller forvrængede for ikke at indikere en grov krænkelse af den russiske besættelsesstyrke i den offentlige del af OSCE-rapporten. Overtrædelsen vises i tilgængelige billeder af en UAV.

Forvrængninger i den offentlige del af OSCE-rapporten

Derudover kan henvisningen til en landsby lidt længere væk være vildledende med hensyn til risikoen for, at disse våben, som kun ligger 2 km fra kontaktlinjen, kunne bruges til at skyde mod ukrainske positioner.

Forvrængninger i den offentlige del af OSCE-rapporten

InformNapalm har gentagne gange rejst spørgsmålet om russiske statsborgeres deltagelse i OSCE’s overvågningsmission. Rusland er de facto en part i krigen, der fortsætter sin aggression i det østlige Ukraine og på Krim-halvøen. Samtidig deltager snesevis af russere eller deres allierede (uden en ukrainsk repræsentant) konstant i OSCE’s overvågningsmissioner. Fra september 2020 var 39 russere og fem hviderussere OSCE-observatører i det østlige Ukraine. Russiske OSCE-observatører er også blevet afsløret gentagne gange i deres samarbejde med den russiske hærs væbnede formationer i det østlige Ukraine.

Indflydelsesrige agenter som en del af overvågningsmissionen

Under konsultationerne med repræsentanter for ngo’er og Ukraines nationale sikkerheds- og forsvarsråd orienterede InformNapalms frivillige rådssekretær Oleksiy Danilov om behovet for at løse problemet ved at udelukke russiske borgere [8] fra OSCE-missioner i det østlige Ukraine på internationalt niveau. Dette skyldes, at de repræsenterer det angribende land og er agenter, der har indflydelse som en del af overvågningsmissionen.

Dette blev imidlertid ikke understøttet, da Rusland betaler bidrag til OSCE og muligvis også blokerer overvågningsmission i Ukraine. Inden for OSCE træffes alle beslutninger enstemmigt med betalende stater. Situationen skaber visse absurde forhold, hvorunder angriberen faktisk kontrollerer og påvirker internationale institutioner. Noget der fører til både halvhjertede beslutninger og mildere terminologi, hvor Rusland ikke direkte kaldes en part i konflikten. I lyset af denne triste situation burde måske både OSCE og FN gennemgå alle beslutningstagningsmekanismer, så “juridiske sammenstød” ikke bliver et instrument til indflydelse for angribende lande.

Koordinaterne for placeringen af GRK

Koordinaterne for placeringen af ​​GRK er mellem landsbyerne Veselohorivka og Nadarivka 48.461591 [9], [9]38.425495 [9].

Koordinaterne for placeringen af ​​GRK

I betragtning af den daglige offentliggørelse af OSCE-rapporter er det sandsynligt, at den fortrolige del af rapporten, der indeholder fotos fra UAV, allerede er blevet rettet med mere specifikke oplysninger om våbentypen og afstanden fra kontaktlinjen.

Læs også


InformNapalm på dansk [13]Distribution og genoptryk med henvisning til kilden er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg os på Facebook [14] og Twitter [15]. Læs mere om hvordan Du støtter [16]InformNapalm [16].