- InformNapalm.org (Lietuvių) - https://informnapalm.org/lt -

Rusijos Federacijai pražūtinga ETPA rezoliucija, nevykusios Rusijos kariuomenės provokacijos ir mūšiai Širokino rajone

Spalio 10 d. Strasbūre prasidėjo Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rudens sesija. Ši sesija Rusijai nežadėjo nieko gero, vis tik asamblėjos atidarymo metu jos pirmininkas Pedro Agramunt pranešė apie būtinybę grąžinti Rusijos Federacijos atstovus į plenarinę salę. Tarptautinė žvalgybos bendruomenė InformNapalm praveda paraleles tarp situacijos tarptautinėje arenoje ir Rusijos agresijos eskalavimo prie rytinių ES sienų.

Nuo pirmos PACE rudens sesijos dienos ne vien tik RF diplomatai ir žvalgybos tarnybos siekė darbo rezultatų. Rusijos žiniasklaida sinchroniškai su savo marionetėmis teroristinių „DLR/LLR“ grupuočių gretose aktyviai mėtė į informacinę erdvę pranešimus apie “civilių apšaudymą iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pusės“ ir civilines aukas,bandydami vėl įsiūbuoti seną temą apie “Ukrainos vidinį konfliktą”.

1 [1]Taip vadinamas „operatyvinės DLR komandos vado pavaduotojas“ Eduardas Basurinas paskelbė visą eilę “skubių pranešimų” [2] savo FB puslapyje. Retorika buvo standartinė: apšaudymo sunaikinti taikių gyventojų namai, į pilvo ertmę sužeistos bobutės.

Toliau Sachankos apšaudymų ir “pilietinio karo” tema smarkai perdėta visoje Rusijos žiniasklaidoje. Neliko abejingi net RF oro pajėgų veteranai. Spalio 11 d. Grėsmingas RF pulkininkas, buvęs Padniestrės prezidento saugumo tarnybos viršininkas, „Rusijos desantininkų Tarptautinės Sąjungos regioninio skyriaus“ pirmininkas Valerijus Gratovas parašė [3]:

2 [4]“<…> Kas atsakys už Sachanką? Aš pateikiau užklausimą Rusijos FST (Federalinės Daugumo Tarnybos) 8-ajame ISC (informacinio saugumo centre) dėl Sachankos apšaudymo. Prašiau pranešti vadovybei apie griežtą oro pajėgų veteranų poziciją ir daugelio kovotojų pasiryžimą eiti ginti saugius gyventojus. Tačiau man davė aiškiai suprasti, kad klausimas sprendžiamas tarptautinėje arenoje ir dėl problemų Sirijoje mūsų kol kas negali paremti. Ką gi daryti paprastiems Donbaso žmonėms, laukti, kol Rusija ištaikys palankų momentą naujam permetimui, kaip buvo Ilovaiske ir Debalceve, ar patiems spręsti savo likimą?!
Broleliai, paramos kol kas nebus, bet mes ir patys sugebam kovoti. Kelios tankų atakos atrems Kijevo chuntą ir išspręs klausimą. Tankų prieigose turime pakankamai! Laikas skambinti varpais, varyt ESBO lauk ir veikti! Jei rinktis tarp Sirijos ir Donbaso, tai aš renkuosi Donbasą, o ne eikvoju savo laiką dėl geopolitinių ambicijų <…> “


Jau spalio 12 tapo aišku, kad tarptautinėje arenoje Rusija žlunga su trenksmu. Jokios provokacijos ir “Ukrainos vidaus konflikto” idėjos iškėlimo informacinėje erdvėje bandymai neturėjo sėkmės.

ETPA buvo pristatytos du istoriniai pranešimai ir priimtos dvi istorinės rezoliucijos. Tai Vokietijos politikės Marieluisės Beck ir Čekijos deputatės Kristinos Zelenkovos raportai apie Donbasą. Pirmoji Aukščiausiosios Rados vicespikerė Irina Geraščenko spalio 12 pranešė [5]:

“Pranešimo ” Rusijos agresijos Ukrainoje politinės pasekmės ” (ITIN SVARBU- pakeistas pranešimo pavadinimas, ir konfliktas Donbase pripažintas Rusijos agresija!) ir pranešimo ” Teisių gynimo priemonės žmogaus teisių pažeidimo atveju okupuotoje Ukrainos teritorijoje, esančioje už Ukrainos valdžios kontrolės ribų” esminiai punktai yra: tai yra Rusijos karas prieš Ukrainą; Rusijos pajėgos turi būti pašalintos iš Ukrainos; rinkimai Donbase dabartinėmis sąlygomis neįmanomi! Nes ten yra pavojinga! Rinkimai nėra įmanomi pagal Europos žmogaus teisių konvenciją ETЅ 9. Rusija neša pilną atsakomybę už okupuotas teritorijas, nes ji ten pilnai kontroliuoja situaciją! Donbase ir Kryme įvyko karinė invazija! Tai vadinamosios LLR ir DLR sukurtos ir palaikomos RF nėra teisėtos “.

Rusijos nesėkmė tarptautinėje arenoje tradiciškai išsiliejo savotiška keršto forma- situacijos paaštrėjimu fronte.

Jau spalio 12 vakare rusų okupacijnės pajėgos iš savaeigio artilerijos 152- mm kalibro pabūklo apšaudė Vodianoje kaimą prie Mariupolio. Dėl apšaudymo prasidėjo gaisras. Keli namai buvo smarkiai pažeisti.

3 [6]

Tuo pačiu metu jie prasidėjo kovos ir apšaudymai Širokino rajone.  Detalų ir tikslų spalio 12 apšaudymų žemėlapį galite rasti Infolight [7] paslaugoje.

Grupė “Informacinis pasipriešinimas” [8] suteikė išsamią situacijos fronte paaštrėjimo analizę.

„Paros bėgyje Rusijos okupantai atkarpoje nuo Pavlopolio iki Širokino aktyviai apšaudė priešakines Ukrainos pajėgų pozicijas, o taip pat eilę objektų ir gyvenamųjų punktų jų taktiniame užnugaryje, naudodamiesi įvairiais šaunamaisiais ginklais, įskaitant 122-mm vamzdinę ir reaktyvinę artileriją. Be to, okupantai šioje srityje gana intensyviai naudojo ir 82-mm bei 120-mm minosvaidžius… Ugnies išpuolių ir apšaudymų serija turėjo ryškiai provokacinio charakterio ir siekė kelių tikslų. Šiuo atžvilgiu pavyzdiniais tapo sektoriai, kuriuos kovotojai apšaudė masiškai, tame tarpe ir artilerijos sistemomis… Tai pagrinde Ukrainos pajėgų atraminiai punktai ir kaimai abipus dviejų (iš trijų) pagrindinių šio rajono transporto komunikacijų – E58 trasos (Novoazovskas – Odesa) ir kelio nuo Mariupolio iki Telmanovo, o taip pat laikinos ar pastovios ESBO stebėtojų vietos (vietovės, kuriose didelė jų pasirodymo tikimybė)… Šioje zonoje užfiksuotos sekančios šaunamųjų ginklų sistemos: 122-mm savaeigės haubicos 2S1 „Gvozdika“, 122-mm reaktyvinės salvinės ugnies sistemos BM-21 „Grad“, traukiamosios 122-mm haubicos 2A18 D-30\ 30A tipo, 82-mm minosvaidžiai 2B14 „Podnos“ ir 2B9 „Vasiliok“ ” (automatinė versija), 120-mm minosvaidis 2S12 „Sani“ ir t.t.“

Situacijos aštrinimas ir konflikto eskalavimas buvo gana nuspėjami: akivaizdu, kad Rusija tam ruošėsi. Tik per paskutinį mėnesį buvo užfiksuotas didelis Rusijos okupacinių pajėgų sunkiosios ginkluotės ir technikos kiekis, perduotas nelegalių ginkluotų grupuočių Donbase sustiprinimui. Savanorių oro žvalgyba vis dažniau pradėjo fiksuoti ištisus priešo artilerijos divizionus, nepaneigiamai įrodydama, kad nesilaikoma Minsko susitarimų reikalavimo, išvesti sunkiąją ginkluotę.

Taip rugsėjo pabaigoje savanorių oro žvalgyba užfiksavo ne mažiau kaip aštuonias 122-mm savaeigės haubicas 2S1 „Gvozdika“ Novoazovsko apylinkėse netoli rajono, kuriame dabar paaštrėjo situacija ir nuolatos apšaudoma Ukrainos teritorija, tame tarpe ir iš 122-mm ginkluotės.

Reikėtų tikėtis situacijos paaštrėjimo ir kitose srityse, nes per pastarąsias 2 savaites tarptautinėse žvalgybos bendruomenės savanorių InformNapalm aerofotonuotraukose identifikuotos penkios didelės ginklų rusų okupacinės kariuomenės sankaupos Donbase.

  1. Didelė tankų ir savaeigių sankaupa buvo užfiksuota Donecke vos 15 km [9] nuo demarkacijos linijos.
  2. Tankai užfiksuoti Razdolnojė [10] gyvenvietėje (10 km nuo demarkacijos linijos).
  3. 122-mm savaeigės haubicos 2S1 „Gvozdika“ pastebėtos Novoazovske [11] (17 km nuo demarkacijos linijos).
  4. Visas artilerijos divizionas užfiksuotas atviroje aikštelėje Vrubovskio [12] gyvenvietėje.
  5. Tankai užfiksuoti Gorlovkoje [13] (14 km nuo demarkacijos linijos).

Jokie Minsko susitarimai ir tarptautinės sutartys negali nuraminti agresoriaus. Tik griežtai konsolidari visos pasaulinės bendruomenės pozicija, ekonominis spaudimas ir Rusijos Federacijos veto [14] teisės JTO Saugumo Taryboje likvidavimas gali turėti įtakos šiai situacijai.

Ukrainos delegacijos ETPA rudens sesijoje pristatyta tarptautinės žvalgybos bendruomenės InformNapalm ataskaita «RF ginkluotė Donbase” [15] pateikia aiškų vaizdą ir įrodymus, kad Rusijos Federacija sistemingai tiekė ir toliau aprūpina teroristų jėgas Donbase modernia karine įranga, taip pat siunčia karius jai eksploatuoti.

Ryšium su tuo, Ukrainai reikalinga ne tik ekonominė, bet ir karinė tarptautinės bendruomenės parama. Letalūs ir neletalūs modernios ginkluotės tipai, suteikti Ukrainos Ginkluotosioms pajėgoms ir Nacionalinei gvardijai, galėtų tapti reikšmingu stabdančiu faktoriumi Kremliaus ambicijoms realizuoti šliaužiančią okupaciją Ukrainos teritorijoje ir destabilizuoti situaciją rytiniame ES ir NATO pasienyje.


(CC BY 4.0) Informacija parengta specialiai InformNapalm [16] puslapiui; Verte: Ieva Karazijaite [17]. Naudojant ir perspaudinant šią medžiagą būtina aktyvi nuoroda į mūsų puslapį.

Raginame skaitytojus aktyviai dalintis mūsų leidiniais socialiniuose tinkluose. Tyrimo medžiagų pateikimas viešumoje gali pakeisti informacinių ir kovinių veiksmų eigą.