- InformNapalm.org (Lietuvių) - https://informnapalm.org/lt -

Ukrainos apšaudymas iš Rusijos Federacijos teritorijos 2014 m. rugpjūtyje. Išstudijuotos palydovininės 539 kraterių nuotraukos

Medžiagą apie Ukrainos apšaudymus iš Rusijos Federacijos teritorijos parengė radiocheminės ir bakteriologines žvalgybos būrio 79-tos atskiros aeromobiliosios brigados vadas leitenantas Viktoras Michailjukas [1] kartu su Andrėju Karbivnyčijum [2]. Tyrimas skirtas Ukrainos karių grupės išsiveržimo iš apsupties pasienio regione antrosioms metinėms pažymėti. Tyrimų metu buvo analizuotos palydovinės nuotraukos ir 539 amunicijos kraterių išsidėstymas, nustatyti išpuolių kryptis ir ginklai, kurie buvo naudojami Ukrainos saugumo pajėgų apšaudymui iš Rusijos Federacijos teritorijos. Detali informacija apie tyrimo išvadas yra šios publikacijos pabaigoje.

2014 m. vasarą vyko aršūs mūšiai Rytų Ukrainoje, kurie turėjo parodyti, ar pavyks Ukrainai atgauti savo sienų kontrolę, ar ne. Nuo 2014 m. liepos prasidėjo Ukrainos padalinių apšaudymas iš Rusijos Federacijos teritorijos. Liepos mėnesį separatistams su Rusijos artilerijos parama pavyko apsupti Ukrainos karinių pajėgų (UKP) bei Ukrainos pasienio tarnybos (UPT) padalinius. Lygiai prieš dvejus metus prasidėjo (ir baigėsi) išsiveržimas iš apsupties.

Įvykių dalyvių, įskaitant vieną iš šios medžiagos autorių leitenantą Viktorą Michailjuką, prisiminimų dėka ir remiantis “Google Earth” palydovinių vaizdų analize mums pavyko nustatyti, kokiu maršrutu UKP ir UPT padaliniai išėjo iš apsupties – nuo 79-tos aeromobiliosios brigados vadavietės, esančios netoli Djakovo kaimo (Lugansko sritis) iki Stepanovkos kaimo (Donecko sritis). Maršruto žemėlapis parodytas žemiau:

m [3]

Atsitraukimo metu Rusijos artilerija atakavo važiuojančią koloną, tame tarpe ir panaudodama reaktyvinę salvinės ugnies sistemą (RSUS). Ataka buvo vykdoma tiesiogiai iš Rusijos Federacijos teritorijos. Šių tyrimų tikslas – su “Google Earth” palydovinių vaizdų pagalba patvirtinti tą faktą, kad Ukrainos padaliniai buvo apšaudomi Rusijos karių iš Rusijos Federacijos pasienio ruožo.

Įvykių chronologija

Po pasitraukimo iš Djakovo, 2014 m. rugpjūčio 6 d. apie 12:00, reaktyvine salvinės ugnies sistema (RSUS) „Grad“ buvo apšaudyta 79-tos aeromobiliosios brigados vadavietė. Maždaug 15:30 iš RSUS buvo apšaudyta technikos transporto kolona tarp Djakovo ir Žemutinio Nagolciko gyvenviečių. 16:45 apšaudymas vyko vamzdine artilerija Žemutinio Nagolciko rajone. Maždaug 18:00 ties Esaulovkos kaimu apšaudymas vamzdine artilerija iš pietų pusės, maždaug 20:00 ties Lesnoje kaimu apšaudymas iš RSUS.

Sutemus, kolonos pasiekė perkėlos vietą į pietus nuo Lesnoje gyvenvietės ir pradėjo kirsti upę Mius. Viena kolonos dalis spėjo persikelti, o antroji dalis apie 00:00 papuolė į stiprią ugnį iš vamzdinės artilerijos ir RSUS: pirma sekė keletas artilerijos salvių, po to – 3-4 RSUS salvės. Prieš pusvalandį iki apšaudymo virš kolonos buvo pastebėtas rusų bepilotis orlaivis. Išpuolio pasekoje perkėlos vieta buvo sunaikinta, daugybė kareivių sužeisti, o kolona buvo priversta grįžti atgal ir kirsti upę šiauriau, tarp Lesnoje ir Miusinsko gyvenviečių. Nuo 4:00 iki 6:00 perkėlų srityje buvo metodiškai tesiami pavieniai artilerijos smūgiai. Galiausiai, ties Latysevo gyvenviete, apšaudymas baigėsi. Tikriausiai tai susiję su tuo, kad toliau artilerijos ugnį koreguotį buvo nebeįmanoma, o ir artilerijos diapazonas buvo išsemtas.

Metodai

Tyrimų medžiagoje buvo naudojami „Google Earth Pro“ 2014 metų liepos 26, rugpjūčio 2, rugpjūčio 4, rugpjūčio 15, rugpjūčio 23 ir rugpjūčio 30 d. palydoviniai vaizdai.

Ukrainos padalinių maršrute iš apsupties rajono, tarp gyvenviečių Esaulovka ir Lesnoje buvo aptikti sprogmenų krateriai. Reikia pažymėti, kad šiame regione jokių kovinių veiksmų nebuvo, nei prieš Ukrainos padalinių išsiveržimą iš apsupties, nei po to. Netoli Esaulovkos gyvenvietės esančio lauko [4], per kurį vedė maršrutas, palydovinės rugpjūčio 2 d. nuotraukos rodo, kad ten jokių šaudmenų žymių nėra, o rugpjūčio 23 d. palydovinėse nuotraukose jau matomi šaudmenų palikti krateriai.

j [5]Lauke [6], esančiame šalia Lesnoje gyvenvietės ir pirmosios perkėlos per Mius upę, kaip rodo rugpjūčio 2 d. palydovinės nuotraukos, taip pat nėra šaudmenų pėdsakų – jie atsirado rugpjūčio 30 d. nuotraukose.

f [7]Ir šalia kelto [4] per Mius upę rugpjūčio 2 dienos nuotraukos nerodo jokių kraterių, bet jie matomi rugpjūčio 30 d. nuotraukoje.

g [8]

Kad nustatyti kryptį, iš kurios vyko apšaudymai, buvo panaudotas šoninio skeveldrų pluošto metodas (Side-Spray Method).

c [9]

Buvo identifikuoti skirtingos kilmės krateriai. RSUS šaudmenų krateriai:

h [10]

artilerijos sviedinių krateriai:

k [11]

Po to, kai visi krateriai buvo išanalizuoti, jie buvo suskirstyti į grupes pagal tai, iš kurios pusės buvo paleista ugnis.

e [12]

Buvo išskirtos penkios kraterių grupės ir penkios kryptys, iš kurių – tikimai – vyko antpuoliai.

l [13]

Pozicija A

Panaudojant metodą išmatuoti pabūklo kryptį skaičiuojant skeveldrų padarytas išdrožas nustyta, kad krateriai, kurie susiformavo nukritus artilerijos sviediniams, nurodo pabūklų poziciją [14], esančią Rusijos teritorijoje (Kuibyševsko rajonas, Rostovo sritis), 700 metrų nuo sienos su Ukraina. Krateriai matosi nuotraukoje, padarytoje 2014 metų rugpjūčio 30 d.

a [15]

Toje pačioje Google Earth nuotraukoje, padarytoje rugpjūčio 30 dieną 17,2 km į pietus nuo kraterių galima matyti artilerijos 4-5 pabūklų baterijos stovėjimo pėdsakus. Pėdsakai atsirado 2014 m. laikotarpyje tarp rugpjūčio 4 ir 30 dienos. Tikėtina, kad ugnis buvo paleista iš 152 mm “Msta-B” haubicų, kurias jau anksčiau buvo pastebėję [16] InformNapalm savanoriai Rusijos pasienio regione.

b [17]

Pozicija B

19,2 km atstumu nuo kraterių, Rusijos teritorijoje (Kuibyševsko rajone, Rostovo srityje) buvo RSUS “Grad” baterijų pozicija [18] (2014 m. rugpjūčio 23 d.padaryta palydovinė nuotrauka).

B [19]

Lauke yra matoma išdeginta žemė – būdingas RSUS salvių pėdsakas. Galimai bateriją sudarė šešios mašinos. Pėdsakai atsirado tarp rugpjūčio 4 d. ir 30 d.. Šaudymo padėtis randasi 1700 metrų atstumu nuo sienos su Ukraina.

B2 [20]

Primename, kad InformNapalm savanoriai jau anksčiau pastebėjo [21] Rusijos Fedracijos karinių pajėgų 2B26 18-sios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados kovines transporto priemones. Šis padalinys 2014 m. rugpjūčio mėnesį buvo dislokuotas netoli Kuibyševo gyvenvietės.

Pozicija C

Sekanti pozicija randasi [18] taip pat Kuibyševsko rajone Rostovo regione Rusijoje, 1900 metrų atstumu nuo sienos. Šią poziciją nurodo krateriai, susiformavę nuo artilerijos sviedinių sprogimo. Nuotrauka su šiais krateriais padaryta 2014 metais rugpjūčio 30 d. Atstumas tarp kraterių ir šaudymo pozicijos – 20.700 metrai.

C [22]

Nuotraukoje, padarytoje 2014 metų rugpjūčio 23 d., matosi artilerijos baterijos ugnies vedimo iš 6 ar 7 pabūklų pėdsakai (galbūt vienas pabūklas buvo perkeltas). Pėdsakai atsirado tarp rugpjūčio 4 ir 23 dienos.

C2 [23]

Pozicija D

Į šią poziciją [24] nurodo krateriai, atsiradę po antpuolio reaktyviniais šaudmenimis (palydovinė nuotrauka padaryta 2014 m. rugpjūčio 30 d.). Atstumas nuo baterijų pozicijos iki sienos – 4.900 metrų, nuo baterijų pozicijos iki kraterių – 21.700 metrų. Galimas dalykas, kad šiuo atveju Rusijos kariuomenė naudojo reaktyvinę salvinės ugnies sistemą 9K51M “Tornado-G” (modernizuota RSUS “Grad”) su naujomis raketomis 9M521, kurių maksimalus šaudymo diapozonas pasiekia 40.000 metrų. Tuo tarpu paprastos raketos įveikia maximaliai 20.400 metrų nuotoli.

D [25]

2014 metų rugpjūčio 23 d. palydovinėje nuotraukoje matomi RSUS baterijų šešių kovinių nuostatų pėdsakai. Pėdsakai atsirado tarp rugpjūčio 4 ir 23 dienos.

D2 [26]

Pozicija E

Paskutinė pozicija [27] yra toliausiai ir nuo sienos – 5.800 metrų, ir nuo kraterių – 28.000 metrų (tikriausiai buvo naudojamas RSUS 9K51M „Tornado-G“). Šią poziciją nurodo krateriai, susiformavę nuo krintančių raketų ir matomi 2014 m rugpjūčio 30 dienos palydovinėje nuotraukoje.

E [28]

Šiame lauke (nuotrauka padaryta 2014 m. rugpjūčio 15 d.) matosi dviejų RSUS nuostatų pėdsakai. Jie atsirado laikotarpyje nuo liepos 26 iki rugpjūčio 15 dienos.

E2 [29]

 Išvados

RU-Russian-CrossborderShelling-of-Ukraine [30]

Išanalizavus turimas palydovines nuotraukas rasti duomenys, įrodantys Rusijos artilerijos padalinių išpuolius Ukrainos teritorijoje iš Rusijos Federacijos teritorijos.

Tyrimų eigoje buvo analizuoti 539 krateriai ir nustatyta kryptis, iš kurios buvo įvykdyti išpuoliai. Buvo rasti dviejų vamzdinės artilerijos baterijos pozicijų pėdsakai (pozicijos A ir C) ir trijų RSUS baterijos pozijų pėdsakai (pozicijos B, D ir E) Rusijos Federacijos teritorijoje pasienio su Ukraina regionuose. Į šias pozicijas nurodo ir krateriai, atsiradę išpuolių pasekoje. Išvados apie baterijų įrangą padarytos išanalizavus kraterius, patvirtinamos ir charakteringų pėdsakų iš šaudymo pozicijų. Pozicijos buvo pakankamai arti sienos su Ukraina – nuo 700 iki 5.800 metrų. Ugnis buvo paleista iš artilerijos sistemų, esančių 17.200-20.700 metrų atstumu, tikriausiai iš 152 mm „Msta-B“-haubicų (taikymo nuotolis – 6.400-24.700 metrų). Ugnis iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (RSUS) buvo paleista iš 19.200-28.000 metrų atstumo, galimai iš RSUS „Grad“ ir/arba „Tornado-G“.

Ateityje planuojamos medžiagos apie išpuolius prieš Ukrainos karinių pajėgų ir Ukrainos valstybinės žvalgybos tarnybos pozicijas pasienyje 2014 m vasarą iš Rusijos teritorijos publikacijos. Džiaugtumėmės gauti išpuolius patvirtinančius vaizdo įrašus ir nuotraukas, o taip pat ir tiesioginių įvykių dalyvių komentarus.

Bonusas

Žemiau pateikiame video įrašus, skirtus Ukrainos padalinių išsilaisvinimui iš apsupties ties Djakovo gyvenviete. Šių video įrašų autorius – Viktoras Michailjukas [1].

1) https://www.youtube.com/watch?v=SYI1ocbeP24 [31]
2) https://www.youtube.com/watch?v=YctwMxWWeP4 [32]
3) https://www.youtube.com/watch?v=ubCyINOhcdk [33]
4) https://www.youtube.com/watch?v=rSLzsWY4S6s [34]
5) https://www.youtube.com/watch?v=fUE5sv3toiA [35]
6) https://www.youtube.com/watch?v=zpxyG0ZsaNY [36]
7) https://www.youtube.com/watch?v=N8ha9zQX420 [37]
8) https://www.youtube.com/watch?v=dalaH75dehk [38]
9) https://www.youtube.com/watch?v=SqGjhvqLwMw [39]
10) https://www.youtube.com/watch?v=D7XTK7H74is [40]


Medžiagą publikacijai parengė Viktoras Michailjukas [1] ir Andrejus Karbivnyčius [2] bendradarbiaujant su InformNapalm [41] savanoriu Michail Kuznecovu [42]; Verte: Laima Liestmann [43]. Informacija pateikta išskirtinai InformNapalm.org svetainei; Perspausdinant ir naudojant medžiagą, privaloma pateikti aktyvią autoriaus ir mūsų projekto nuorodą.

(CC BY)


Raginame skaitytojus aktyviai dalintis mūsų leidiniais socialiniuose tinkluose. Tyrimo medžiagų pateikimas viešumoje gali pakeisti informacinių ir kovinių veiksmų eigą.