Under COVID-19-pandemien beveger RF CBRN-tropper seg mellom okkuperte områder

I forbindelse med COVID-19-pandemien beveger russiske CBRN-tropper seg mellom de okkuperte områdene. 17. april 2020 ble enheter…