Rosgvardija gjennomfører trening og kampøvelser i Hviterussland

Spesialstyrker fra den russiske nasjonalgarden Rosgvardija gjennomfører kampøvelser i Hviterussland til tross for uopphørlige masseprotester i landet….