Analyse av provokasjoner fra Armenia og Aserbajdsjan mot Georgia

Den følgende artikkelen presenterer en analyse av provokasjoner fra Armenia og Aserbajdsjan med sikte på å dra…