Forberedelser for opptrapping av russisk militær aggresjon mot Ukraina med angrepsdroner

27. oktober rapporterte det ukrainske forsvarsdepartementet, med henvisning til informasjon fra den militære sikkerhetstjenesten, at fienden konsentrerte…