Kremls innflytelse og styringsmodell kollapser

11. oktober 2020 avviste litauiske velgere politikere som ble ansett som de mest sympatiske med Russlands onde…