Den russiske 15. brigaden, tidligere involvert i hybridkrigen mot Ukraina, blir overført til Nagorno-Karabakh

10. november ble det kunngjort at Russland ville overføre tropper fra den 15. mekaniserte infanteribrigaden til Nagorno-Karabakh….