Har Ukraina donert sin andel av sovjetisk eiendom til Russland?

Har Ukraina donert sin andel av sovjetiske eiendeler til Russland? Det er velkjent at Sovjetunionen hadde enorme…