Begynnelsen på den russiske okkupasjonen av Krim og hendelsene 27. februar 2014

En kjennelse fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen sier at Russland har utøvd effektiv kontroll over Krim siden 27….