Russiske enheter involvert i krigen mot Ukraina blir overført til Kasakhstan

Russland overfører militære enheter til Kasakhstan som tidligere har vært involvert i fiendtligheter i Øst-Ukraina og Krim….