- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Påtalemyndigheten forsømmer bevis på at Viktor Agejev tilhører den russiske hæren

Anklageren [1] har ignorert mange bevis på at den russiske statsborgeren i ukrainsk fengsel, Viktor Agejev [2], er en russisk soldat uten å se på fakta. Konklusjonen kan gjøres ved å lese materialet på New West Media [3] av koordinator Olga Reshetilova ved Medieinitiativet for Menneskerettigheter.

Det publiserte materialet viser aktor Alexei Mokhorts kommentarer, som han ga til journalister i Novoaidar-domstolen i Luhansk-regionen den 24. november. Der hevder han at Viktor Agejev resignerte fra den russiske hæren etter å ha fullført sin militærtjeneste.

Viktor Agejev tilhører Russlands hær

Anklageren sa også at forundersøkelsen ikke hadde fastslått at den fengslede russiske borgeren Viktor Agejev var en aktiv russisk okkupasjonssoldat [2]. Han gjentok bokstavelig talt det russiske forsvarsdepartementets posisjon, hvis representant den 28. juni understreket at Agejev ble avskjediget i 2016, og ikke er en leiesoldat.

Ikke desto mindre er disse utsagnene svært motstridende med informasjonen som tidligere ble oppgitt, ikke bare av representanter for presidentens administrasjon, Ukrainas sikkerhetstjeneste, journalister og frivillige, men også Viktor Agejev selv og hans mor. For eksempel, ved ankomsten av Viktor Agejevs mor til Ukraina, sa SBU-lederen Vasilij Gritsak: “Vi håper at moren til den russiske soldaten Agejev og russiske journalister vil fortelle sannheten om Russlands regulære tropper, militært personell og leiesoldater i Donbass. Det er i deres interesse å stoppe trafikken med sinkkister med døde russiske leiesoldater”.

Kontrakt inngått 2017

Agejev har bekreftet at han er en aktiv deltaker i det russiske forsvaret: “Jeg er en soldat fra militærenheten 65246, lokalisert i byen Novotsjerkassk. Det er et regiment og treningssenter for Russlands luftbårne tropper”. Viktor Agejevs mor, hans venner og tidligere kolleger bekreftet også til BBC [4] (den russiske redaksjonen) at Agejev etter sin militærtjeneste fortsatt var i hæren under en kontrakt han undertegnet i mars 2017.

Men InformNapalm arbeider ikke i henhold til uttalelser og kommentarer fra begge sider. Vi har foto- og videofakta fra Agejevs sosiale nettverksprofil. Etter fengslingen av Agejev 24. juni 2017, nær landsbyen Zhelobok i Luhansk-regionen, forsøkte den russiske sikkerhetstjenesten å raskt fjerne alle spor av hans aktiviteter på sosiale nettverk. Hans VK-side ble omdøpt fra Viktor Agejev til Vitalij Popov, med en ny e-postadresse og telefonnummer. Fødselsdatoen ble endret fra 13. september 1995 til 13. august 1980. Noen bilder har blitt slettet, men langt fra alle. InformNapalms frivillige har klart å finne den primære bufrete (cache) informasjonen fra den russiske søkemotoren Yandex (se vår video nedenfor).

Agejev er i fengsel i Ukraina siden sommeren 2017. Han ble arrestert i forbindelse med elimineringen av en sabotasje- og rekognoseringsgruppe nær landsbyen Zhelobok i Luhansk. Terroristgruppen besto av seks personer. To ble eliminert og fire ble fanget. I tillegg til Agejev ble Bogdan Wenger, Daniil Gladkov og Andrei Stojanov arrestert. Den sistnevnte har anerkjent forbrytelsen og har blitt dømt til 6 års fengsel i henhold til artikkel 258-3 i den ukrainske straffeloven.

Sabotasjegruppens leder

Det er bemerkelsesverdig at sabotasjegruppens leder [5], Alexander Scherba, som ble drept under sammenstøtene, var en russisk statsborger og karriereoffiser. InformNapalms frivillige har analysert bilder [5] av Alexander Scherbas snikskyttergevær. Det er russisk, produsert siden 2000. Dette er konklusjoner takket være våpenets serienummer 0061272 og informasjon publisert av den russiske nettsiden [6] guns.ru.

Alexander Scherbas snikskyttergevær [7]

Våpenets serienummer 0061272 [8]

Til tross for en rekke direkte og klare indikasjoner, er påtalemyndigheten solidarisk med den anklagedes ved å gjenta at Viktor Agejev bare er russisk statsborger, og ingenting annet.


Av Roman Burko [9].

InformNapalm på Twitter [10]Dette materialet [11] er spesielt utviklet for offentliggjøring av InformNapalm [12] og kan gjengis under Creative Commons (CC-BY). Ved opptrykk eller gjenbruk av materialet er en aktiv kobling til vårt prosjekt [13] ønskelig.

Vi oppfordrer våre lesere til å aktivt dele våre publikasjoner [12] på sosiale nettverk. Det offentliges bevissthet er avgjørende for å forstå virkeligheten av krigen.