- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Kreml-relaterte medier hevder at de baltiske statene og Polen ikke kan håndtere COVID-19

Mens den andre COVID-19-bølgen raser i de baltiske statene og Polen, plager den globale helsekrisen ikke bare helsevesen, selskaper og samfunnet som helhet, men også media. Pandemien brukes fortsatt til å spre falsk og villedende informasjon for å undergrave innsatsen fra de baltiske statene og Polen for å bekjempe coronavirus.

I november 2020 analyserte den litauiske analysegruppen Debunk EU [1] karantenetiltak, vaksinasjonsprogrammer, NATO-øvelser og den generelle kapasiteten i Litauen, Latvia, Estland og Polen til å bekjempe viruset.

Analyse av media i Polen og de baltiske statene

Analysegruppen gjennomgikk 213 artikler med falsk og villedende informasjon fra 47 kilder i Baltikum og Polen på engelsk, estisk, lettisk, litauisk, polsk og russisk. De analyserte artiklene hadde et potensielt lesertall på 6,6 millioner. Analytikere oppdaget også 108 misvisende eller feil innlegg om COVID-19 på litauisk på Facebook.

Dynamikk av villedende informasjon om COVID-19Dynamikk av falsk eller misvisende informasjon om COVID-19 i de baltiske statene og Polen, november 2020.

Estland

Falske og villedende opplysninger om COVID-19 i Estland ble delt inn i to grupper. Ifølge Laima Venclauskienė, sjefanalytiker i Debunk EU, fokuserte noen av artiklene på landets tiltak for å håndtere pandemien. Den andre kategorien fokuserte på NATO. For eksempel uttalelser om at alliansen er en trussel mot regional stabilitet, lokalbefolkningens velvære og, innenfor rammen av COVID-19, deres helse. Slike artikler fremhevet meldingen “til tross for coronaviruset fortsetter NATOs militære øvelser”.

Nevnte historier

Nevnte historier

Historier avslørt av Debunk EU

Historier avslørt av Debunk EUDe mest fremtredende historiene om COVID-19 i Estland, november 2020.

De mest fremtredende COVID-19 historiene i Estland

Ifølge L. Venclauskienė er et av de mest slående eksemplene på COVID-19 relatert feilinformasjon en artikkel publisert av portalen telegram.ee. Nettstedet siterer Kary Mullis, som opprettet PCR-testen av COVID-19, for å si at et positivt testresultat ikke betyr at personen er syk. Dette utsagnet ble undersøkt og avslørt av Reuters nyhetsbyrå. Artikkelen inneholdt også høye uttalelser om at “obligatorisk bruk av beskyttelsesmasker utvilsomt er et enormt inngripende element mot personlig integritet”. I tillegg påstanden som sannsynligvis støttes av “noen eksperter” om at karantenebegrensningene på grunn av pandemien “er mye mer skadelig for samfunnet og menneskers helse enn det påståtte viruset i seg selv”.

Lignende artikler har inneholdt historier der informasjonen bare er delvis korrekt. Ifølge L. Venclauskienė er pandemien og usikkerheten knyttet til den et utmerket tema for bruk av slik teknologi.

Latvia

I Latvia spredte seg også historien om landets evne til å takle pandemien. Ifølge undersøkelsen ble Latvia preget av antall russiske artikler. Av artiklene som ble undersøkt, var 5,9% på lettisk, flertallet 94,1% på russisk.

Villedende artikler om COVID-19 etter språk i Latvia [2]Falske og villedende artikler om COVID-19 etter språk i Latvia, november 2020.

Ifølge Debunk EUs sjefanalytiker, nådde det russiskspråklige innholdet også det største publikummet. I tillegg, hvis det ble målt etter rekkevidde, var kontrasten enda sterkere. Der utgjorde lettisk i underkant av 0,2%. Denne informasjonen ble hovedsakelig formidlet av Kreml-kontrollerte medier for å påvirke den russiskspråklige delen av den latviske befolkningen.

Litauen

Ifølge L. Venclauskienė økte antallet falske villedende rapporter om COVID-19 i Litauen betydelig etter 7. november 2020: “Det er sannsynlig at strømmen av falsk og villedende informasjon økte på grunn av karantene som ble pålagt i landet, så vel som under den første bølgen av viruset”.

I likhet med Latvia ble det spredt informasjon om manglende evne til å bekjempe COVID-19 for å spre feilinformasjon i Litauen. De fleste slike artikler ble publisert på infa.lt. Redaktøren av dette nettstedet, Arvydas Daunys, er kjent for å publisere sine artikler på nettsteder som sarmatas.lt, sputnik.lt og laisvaslaikrastis.lt. Ifølge det litauiske departementet for statlig sikkerhet er de to sistnevnte viden kjent for å spre pro-russisk propaganda i landet.

De mest utbredte historiene i Litauen, november 2020De mest utbredte historiene i Litauen, november 2020.
De mest utbredte historiene i Litauen, november 2020De mest fremtredende historiene om COVID-19 i Litauen etter rekkevidde, november 2020.

Artikkelen, som nådde størst lesertall, ble publisert 25. november 2020 av rubaltic.ru og deretter samme dag av news-front.info. Ifølge Debunk EU handlet artikkelen om det litauiske helsesystemet.

Konspirasjonsteorier om tomme sykehus, “mikrochips” i vaksiner og skader forårsaket av masker, spres ikke bare i elektroniske medier, men også på sosiale nettverk. I november undersøkte Debunk EU 108 Facebook-innlegg i det litauiske segmentet og fant villedende informasjon om COVID-19. Disse meldingene ble distribuert i 28 grupper, med medlemmer fra 615 til 26 700. Debunk EU fant at 92,7% av feilinformasjonen ble publisert på litauisk. Bare en liten andel, 7,3%, ble publisert på russisk. Facebook-gruppen Neabejingi var den mest aktive i å spre villedende og falsk COVID-19-informasjon.

Falske Facebook-innlegg om COVID-19 i de baltiske stateneFacebook-innlegg med villedende eller falsk informasjon om COVID-19 etter antall interaksjoner, november 2020.

Mest fremtredende COVID-19 historier i Litauen

“Litauen kjemper ikke mot COVID-19” var de fremtredende historiene i analyseperioden (32,2%). Volummessig var historiene enda mer dominerende (69,6%). Sistnevnte hadde å gjøre med at historiene tjente til å støtte bildet av Litauen som en mislykket stat. Kreml-vennlige nettsteder som rubaltic.ru og news-front.info har mye større rekkevidde i landet enn de lokale språkmediene. Engasjementet til Kreml-relaterte medier i Litauen fremgår av en analyse av språkdekning. Selv om det litauiske språket dominerte rapporteringen (73,3%), oppnådde det russiske språket en lignende andel (78,8%).

Undersøkelsen avslører at det dominerende temaet på Facebook var “restriksjoner på frihet på grunn av COVID-19”. Dette ble brukt til å diskreditere innførte tiltak som karantene, obligatorisk bruk av masker og sosial distansering. Noen innlegg prøver også å dempe koronavirustrusselen og fremheve Litauens mislykkede innsats for å bekjempe pandemien.

Innlegget som fikk mest svar inneholdt artikler som siterte et medlem av det litauiske parlamentet, Dainius Kepenis. Han stiller ofte spørsmålstegn ved behovet for handling og effektiviteten av vaksinen. I tillegg setter han spørsmålstegn ved antall rapporterte infeksjoner. Innlegget ble delt av mange Facebook-grupper. En analyse av Debunk EU har vist at folk har en tendens til å reagere på informasjon som formidles av myndighetspersoner. Det er nettopp slike artikler som gjør det vanskelig å mobilisere publikum og vellykket bekjempe pandemien.

Polen

I Polen var vaksinen hovedtema for artikler med innhold om avtaler med farmasøytiske selskaper for de første forsendelsene av vaksiner til Polen. I tillegg ble det formidlet informasjon om regjeringens generelle vaksinasjonsprogram, sier L. Venclauskienė.

Det største publikummet ble nådd av artikler som hevdet at trusselen om COVID-19 var overdrevet. Ifølge studien ble en bølge av lignende informasjon utløst i forbindelse med innføring av nye tiltak og en advarsel om å avstå fra å reise i ferien.

Nevnte historier

Nevnte historier

Historier avslørt av Debunk EU

Historier avslørt av Debunk EUDen mest fremtredende nyheten om COVID-19 i Polen, november 2020.

Den mest fremtredende nyheten om COVID-19 i Polen

Tidlig i november ble nyheten om et “offentlig brev fra polske leger, forskere og helsepersonell til polske myndigheter og media” diskutert. Brevet ble sendt inn online signert av 177 leger, hvorav 35 var uregistrerte spesialister og 39 tannleger. Brevet uttalte at situasjonen ikke er kritisk, så det er ikke behov for strenge begrensninger. I tillegg bryter dagens situasjon menneskerettighetene. Akkurat som russiske kilder i Litauen henviste til belgiske leger som i oktober hadde sagt at det ikke var utstedt unntakstilstand.

Ifølge Debunk EU distribuerte den polske portalen nczas.com den mest uriktige informasjonen i alle undersøkte land i november. Et annet polsk nettsted, wykop.pl, tok ledelsen når det gjelder antall lesere.

Kilder og omtaler oppnådd
Kilder og oppnådd potensielt lesertallKilder og oppnådd potensielt lesertall, november 2020.

Desinformasjonsanalysen i november ble utført av et team av analytikere fra DebunkEU. Den litauiske sjefanalytikeren Balys Liubinavičius deltok i undersøkelsen. Samtidig deltok Laima Venclauskienė og Agnė Eidimaitė. Estlands sjefanalytiker Enel Ehrenhaft, Latvias sjefanalytiker Kristine Skujina-Troksa og Polens sjefanalytiker Magdalena Wilczyńska deltok også i analysen.

Desinformasjonsanalysegruppe Debunk EU

Debunk EU er en uavhengig ikke-statlig organisasjon [3] som etterforsker feilinformasjon og driver mediekampanjer. Debunk EU gjennomfører analyser i de baltiske statene så vel som i USA og Nord-Makedonia. Organisasjonen har vakt oppmerksomhet fra mediegiganter som Financial Times og Deutsche Welle. Debunk EU har presentert sine operasjoner i 17 land, inkludert USA, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Serbia.


Oversettelse: A55. Overskriftsbilde: Kebox, AdobeStock.

Les også


InformNapalm på norsk [7]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden [8] er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [9] og Twitter [10]. Les mer om hvordan Du støtter [11] InformNapalm.