- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Hvem bomber sivile i Syria: 116 russiske flyoffiserers profiler (infografikk)

Den 30. september er det eksakt ett år siden Russland [1] begynte sin flyvirksomhet i Syria, ifølge Russland «i krig mot internasjonal terrorisme». Men det ser mer ut som Russland er å være en leder i ringen. Først og fremst i sine forsøk på å tilfredsstille obskure og anakronistiske geopolitiske ambisjoner, som for eksempel å okkupere den ukrainske Krim-halvøya og deler av Donbass, deretter ved å delta i Bashar al-Assads massakre av det syriske folket.

Ifølge en [2] rapport [2] fra det Syriske observatoriet for Menneskerettigheter (Sohr), har 3089 sivile falt offer for det russiske luftforsvaret, 743 av dem barn, og dette er bare i løpet av de første ni månedene av den russiske militære offensiven.

Amnesty International har anklaget de russiske væpnede styrkene i Syria for krigsforbrytelser. I sin siste rapport, uttalte organisasjonen at de russiske luftbombingene treffer sivile bygninger, inkludert boliger, moskeer, butikker og sykehus. Organisasjonen International Human Rights har gjentatte [3] ganger [3] sagt at de russiske flyvåpenpilotene bevisst angrepet sivile og redningspersonell. De har også brukt ammunisjon forbudt under internasjonal lov, for eksempel ustyrte raketter, klase- og bunkerbomber [4] Betab-500 [4] på boligområder. Under det siste møtet i FNs sikkerhetsråd, 25 september 2016 i New York, kritiserte offisielle [5] representanter [5] for USA, Storbritannia, Frankrike og andre land tungt de russiske operasjonene i Syria og understreket at bombingene av sivilbefolkningen var barbariske.

Med andre ord, det er åpenbart ikke nok å bare presentere fakta og kalle dem krigsforbrytelser. Uansett hvor ofte FNs sikkerhetsråd møtes, holder pressekonferanser og uttrykker «dyp bekymring», kommer en kriminell lovbryter unngå sin straff, så lenge navnet hans ikke blir kjent, og hans grad av skyld ikke er klart definert og anmeldt.

Ansvaret for krigsforbrytelser og folkemord av det syriske folket kan ikke avpersonifiseres, fordi det gir kriminelle mulighet å unngå straff. Rettferdighet kan bare oppnås dersom alle de som gitt ordre og levert ammunisjon er identifisert og stilt til ansvar.

Den internasjonale informasjonsgruppen InformNapalm har samlet datafiler gjennom året for å utvikle krigsforbryternes «portrett», det vil si piloter og navigatører i den russiske flyvåpengruppen i Syria.

I vår første rapport i oktober 2015 publiserte [6] vi [6] informasjon [6] om 11 offiserer i det russiske luftforsvaret. Dette vakte stor oppsikt i russiske og internasjonale medier. Da kalte Vladimir Putins pressesekretær, Dmitrij [7] Peskov [7], vår publisering av pilotdata for «en fiendtlig handling», og lovet at den russiske etterretningen «ville ta handling». Faktisk gjorde det russiske utenriksdepartementet mange forsøk på å øve politisk press, på de land der InformNapalm.org har sine servere, gjennom å kreve at nettstedet stenges.

Til tross for denne politiske press, og cyber-angrep av russisk-orienterte hackere, og forsøk på å diskreditere våre frivillige prosjekter, har vi aldri sluttet å fungere. Vår gruppe har fortsatt å samle inn, analysere og publisere informasjon. I februar 2016 presenterte vi informasjon om 32 [8] russiske [8] flyoffiserer, i mai 58 [9] flyoffiserer [9].

På årsdagen for den russiske virksomheten i Syria, presenterer InformNapalm en ny rapport [10], nå med 116 besetningsmedlemmer av den russiske flyvåpengruppen i Syria.


Hvem bomber sivile i Syria

Vi ber alle om å ta oppmerksom på denne informasjon og aktivt dele på sosiale nettverk og andre medier. Så lenge krigsforbrytere tror at ingen vil vite sannheten, ved å gjemme seg bak vage kollektive uttrykk som «små grønne menn», «russiske flyvåpenet» eller «russiske offiserer», kan han være sikker på at hans forbrytelser blir ustraffet.

Vi håper at våre publikasjoner vil føre til at de russiske flyoffiserene tenker på konsekvensene. Dette ved å nekte å følge kriminelle ordre og dermed stoppe blodbadet. Det er bedre å miste en jobb, hvor militære sjefer som kryper før Putin, gjør at du dreper sivile. Dette sparer tusenvis av uskyldige mennesker og din egen ære.


Flersidig infografikk delt opp på flytype
(Klikk på bildet for å zoome inn)

Hvem bomber sivile i Syria: 116 russiske flyoffiserers profiler [11]

Hvem bomber sivile i Syria: 116 russiske flyoffiserers profiler [12]

Hvem bomber sivile i Syria: 116 russiske flyoffiserers profiler [13]

Hvem bomber sivile i Syria: 116 russiske flyoffiserers profiler [14]

Hvem bomber sivile i Syria: 116 russiske flyoffiserers profiler [15]

Hvem bomber sivile i Syria: 116 russiske flyoffiserers profiler [16]

Hvem bomber sivile i Syria: 116 russiske flyoffiserers profiler [17]

Hvem bomber sivile i Syria: 116 russiske flyoffiserers profiler [18]


Creative Commons (CC-BY)Dette materialet [19] er utviklet med utgangspunkt av OSINT-undersøkelser av den internasjonale informasjonsgruppen InformNapalm [20] og kan gjengis under Creative Commons (CC-BY).

Ved opptrykk eller gjenbruk av materialet er en aktiv kobling til vårt prosjekt ønskelig. Vi oppfordrer våre lesere til å aktivt dele våre publikasjoner på sosiale nettverk. Det offentliges bevissthet er avgjørende for å forstå virkeligheten av krigen.