- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

EMD kunngjør sin første avgjørelse i Ukraina-Russland-saken om Krim

14. januar 2021 kunngjorde EMD [1] sin første avgjørelse i sak 20958/14 Ukraina mot Russland om okkupasjonen av Krim. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har besluttet å undersøke saken om brudd på menneskerettighetene på den okkuperte Krim-halvøya.

På grunnlag av den vedtatte avgjørelsen, må Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i utgangspunktet undersøke alle ytterligere krav fra Ukraina mot Russland. Retten fant også at Russland hadde de facto kontroll over Krim-halvøya siden 27. februar 2014, før Russland tok den formelle avgjørelsen om den ulovlige annekteringen.

EMDs avgjørelse fører til en undersøkelse av sakens substans

Ukrainas viseutenriksminister Evgenij Jenin gratulerte Justisdepartementet på sin Facebook-side for denne midlertidige seieren. Han sa at EMD nå vil se på saken, og at Ukraina kan presentere sin holdning til russiske menneskerettighetsbrudd i de midlertidig okkuperte autonome republikkene Krim og Sevastopol.

Ukrainas justisminister Denis Maljuska understreket at rettens avgjørelse ikke bare hadde et viktig juridisk aspekt. Avgjørelsen betydde også et sterkt slag mot russisk mytologi i hybridkrigen mot Ukraina. Han understreket også at avgjørelsen ikke var en “politisk uttalelse”.

Før eller senere vil slike avgjørelser få juridiske konsekvenser for ledelsen i det angripende landet. Vi har å gjøre med væpnet aggresjon og grove menneskerettighetsbrudd, ikke en “folkeavstemning” og et “uttrykk for fri vilje”.

EMD kunngjør sin første avgjørelse i Ukraina-Russland-saken om Krim [2] Bildet, datert 14. januar 2021, viser Ukrainas justisminister Denis Maljuska. Vise-justisminister (kommissær ved EMD) Ivan Lisjtsjina. Nestleder for sekretariatet for EMD-kommisjonen (sjef for mellomstatlige saker) Margarita Sokorenko.

Bevis fra InformNapalm

I et intervju med avisen Ukrainskij Tyzjden [3] i 2018 spurte en journalist assisterende justisminister Ivan Lisjtsjina om Justisdepartementet hadde brukt informasjon fra ikke-statlige organisasjoner i sitt søksmål mot Russland. Han uttalte at InformNapalm ga en viss mengde data, som nøkkelinformasjon om spesifikke kategorier våpen, når og hvor de ble funnet, med bilder og bekreftelser.

InformNapalms frivillige fortsetter å samle og dokumentere bevis på russisk militær fiendtlighet mot Ukraina i Donbas og Krim. I 2020 ble ytterligere oppmerksomhet [4] rettet mot identifiseringen av russiske enheter og soldater som var involvert i angrepet på Krimhalvøya.

Under presidentvalget i 2020 distribuerte [5] ukrainske representanter fra OSSEs faste delegasjon boka “Krim bak kulissene, guide til okkupasjonsområdet” til OSSE-kolleger fra hele verden. Denne boken inneholder eksklusivt materiale om okkupasjonen og militariseringen av Krim.

Eksponering av russiske forbrytelser under angrepet på Krim

Frem til slutten av den juridiske prosessen og i håp om en positiv beslutning 13. januar 2021, organiserte InformNapalms frivillige en informativ flash mob [6] på Twitter. De frivillige presenterte engelskspråklig materiale og vitnesbyrd om russiske krigsforbrytelser under angrepet på Krim mellom 27. februar og 16. mars 2014. Bevisene ble publisert under samme hashtag som EMDs offisielle Twitter-side (@ECHR_CEDH). Dette ble gjort for å gjøre domstolen og verden oppmerksom på viktigheten av spørsmålet om en positiv avgjørelse i Ukraina-Russland-saken.

InformNapalm gratulerer teamet fra Justisdepartementet og EMD-kommisjonens sekretariat med denne viktige seieren og takker alle advokater og diplomater som fortsetter å jobbe med denne viktige saken.

Andre tematiske materialer


InformNapalm på norsk [10]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden [11] er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [12] og Twitter [13]. Les mer om hvordan Du støtter [14] InformNapalm.