- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Etniske urbefolkninger i Russland danner Forbundet av Frie Nasjoner

Representanter for seks etniske urbefolkninger i Russland har avgitt en offentlig uttalelse om opprettelsen av Forbundet av Frie Nasjoner. Dette er en politisk plattform for avkolonisering av Russlands urfolk og deres ervervelse av reell suverenitet.

Initiativet har samlet aktivister fra Basjkiria, Burjatia, Ingusjetia, Kalmykia, Mordovia (erzia-folket), Primorye- og Khabarovsk-regionene (udege-folket).

Russlands fremtid etter slutten av den russisk-ukrainske krigen

Grunnleggerne noterer seg flere offentlige debatter i media om Russlands fremtid etter slutten av den russisk-ukrainske krigen. I utgangspunktet handler disse diskusjonene ikke om organiseringen av føderasjonen. De gjennomføres i paradigmet “det føderale senterets fremtid er Russlands fremtid”.

Vladimir Dovdanov, medlem av Oirat-Kalmukkenes folkekongress

Vårt folk, oirat-Kalmukkene, har opplevd enorme demografiske katastrofer i århundrer. Årsaken til disse problemene er vår koloniale posisjon. Monarker og senere generalsekretærer har håndtert Kalmukkene som en vare. I dag, som et resultat av Russlands militære aggresjon mot Ukraina, skjer det globale politiske endringer. Dette gir oss en sjanse til å gå fra en objekttilstand til en subjekttilstand. Jeg ser at mange andre nasjoner har samme ønske.

Sammenbruddet av det nåværende russiske regimet

I en offentlig manifest forkynner deltakerne i plattformen prinsippet om “antagelse om subjektivitet”, ifølge hvilket regionene, med sammenbruddet av det nåværende politiske regimet i Russland, ikke trenger å appellere til noen for å gi dem suverenitet. Per definisjon nyter alle regioner full suverenitet og fullstendig uavhengighet fra Moskva. De bestemmer deretter, som frie territorier, sin fremtid, og om de ønsker å opprettholde sin uavhengighet, forene seg med andre regioner og republikker, eller opprette en konføderasjon av stater.

Inyazor Syrés Boljaen [1], leder for erzia-folket, forsikrer at Forbundet av Frie Nasjoner er åpent for nye medlemmer som deler antiimperialistiske synspunkter og anerkjenner folkets rett til selvbestemmelse.

Etniske urbefolkninger i samarbeid

Aktivistene Dorjo Dugarov og Rajana Dugar-de Ponte fra Burjatenes Nasjonale Bevegelse mener at en sammenslåing av ulike nasjonale bevegelser rundt ideen om kamp for frihet og politisk subjektivitet vil ha en kumulativ effekt. Fremfor alt åpner det seg nye muligheter for å formidle ideer via internasjonale plattformer.

Lederen for Basjkirias Nasjonale Politiske Senter Ruslan Gabbasov

Jeg mener at alle borgere i Russland, så vel som alle urfolk, har full rett til ikke bare å delta i diskusjonen om russiske territoriers fremtid, men også til å utøve sin rett til selvbestemmelse.

Initiativtakerne til forbundet er Vladimir Dovdanov, Batyr Bormongaev, Erenzen Dolyaev, Ruslan Gabbasov, Syrés Boljaen, Vitalij Romasjkin, Dorjo Dugarov og Rajana Dugar-de Pon. Ifølge grunnleggerne av plattformen vil neste praktiske skritt være å etablere kontakter med europeiske, tyrkiske og kasakhiske offentlige organisasjoner og politiske partier.

Kilde: Free Idel Ural [2].


Andre artikler av InformNapalm


InformNapalm på norsk [6]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden [7] er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [8] og Twitter [9]. Les mer om hvordan Du støtter [10] InformNapalm.