- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Journalisten Dzyanis Ivasjyn: Lukasjenko-regimets fange i mer enn seks måneder

InformNapalms volontør, den hviterussiske journalisten Dzyanis Ivasjyn [1], har vært en politisk fange i mer enn seks måneder siden han ble arrestert 12. mars i byen Hrodna av hviterussiske KGB.

20. september har det gått 192 dager siden han ble arrestert av KGB-offiserer som tok ham med til et ukjent sted. Etter en stund ble det kunngjort at han var kjørt til et interneringssenter i byen. Den formelle årsaken til arrestasjonen er mistanke om involvering i politiets virksomhet i samsvar med artikkel 365 i den hviterussiske straffeloven.

Politisk fange i mer enn 190 dager

Dagen før Dzyanis Ivasjyn ble arrestert, publiserte avisen Novi Tjas en av hans siste OSINT-undersøkelser. Materialet fremhevet tidligere ansatte i det nå oppløste ukrainske spesialpolitiet Berkut, som nå tjener det hviterussiske regimet. OSINT-undersøkelsene er utelukkende basert på åpne kilder, og journalisten har ikke brutt noen lover.

Tilsynelatende bestemte tidligere ansatte i Berkut seg for å ta hevn og sendte journalisten bak lås og slå. De lyktes imidlertid ikke med å samle bevis mot ham. Ifølge tiltalen kan myndighetene arrestere ham i maksimalt 6 måneder under etterforskningen. Seks måneder har gått, journalisten har ikke blitt løslatt og det er ikke holdt noen rettssak.

Dzyanis Ivasjyn under verdighetsrevolusjonen i Ukraina 2014Foto: Dzyanis Ivasjyn under verdighetsrevolusjonen i Ukraina 2014.

Journalisten uttaler at han ikke har brutt loven

Det er kjent at i løpet av disse 192 dagene har Dzyanis Ivasjyn gjentatte ganger blitt utsatt for psykisk press [2]. Myndighetene har foretatt noen få avhør innenfor lovens rammer. Noen ganger har han blitt avhørt uten advokat, noe som er en forbrytelse i seg selv. I tillegg er det forsøkt å få ham til å signere et dokument.

Dzyanis Ivasjyn har gjentatte ganger gjort det klart at han ikke har noe å innrømme. Imidlertid rapporterer den hviterussiske føderasjonens offisielle nettsted (БАЖ [3]) at nye anklager angående en annen artikkel har blitt fremsatt mot ham. Dette er selvfølgelig for å holde journalisten ytterligere fengslet. Den nye anklagen regnes som “mer alvorlig”, selv om det ennå ikke er kjent hvilken artikkel den handler om. Ettersom rettshåndhevelsesmyndigheter unngår direkte svar, blir prosessen forsinket på alle mulige måter. Det er bare kjent at den nye tiltalen tillater forvaring uten rettssak i nesten 9 måneder.

Dokument fra hviterussiske KGB om forlengelse av forvaringFoto: Dokument fra hviterussiske KGB om forlengelse av forvaring. Kilde: Baj.by.

Det er verdt å huske at Dzyanis Ivasjyn er statsborger i Hviterussland, men han har også status i Ukraina som en “utenlandsk ukrainer [4]“. Derfor har arrestasjonen ført til en offisiell reaksjon [5] fra det ukrainske utenriksdepartementet. Det litauiske utenriksdepartementet har også uttrykt bekymring for journalistens forvaring.

Mediene i Hviterussland, Litauen, Ukraina, Polen og andre land har også bedt om slutt på den politiske forfølgelsen av Dzyanis Ivasjyn og andre journalister.

Konklusjon

En informasjonskampanje pågår for øyeblikket med krav om løslatelse av hviterussiske journalister som er politiske fanger. Dzyanis Ivasjyn er ikke den eneste politiske fangen i det hviterussiske diktaturet. Uttrykk for “dyp bekymring” og offentlig fordømmelse fra Ukraina, EU og USA er dessverre ikke en tilstrekkelig forutsetning for løslatelse av politiske fanger i Hviterussland. Mange krenkelser av journalistenes rettigheter krever økt press på Lukasjenkos regime. Det kan være aktive forhandlinger som krever løslatelse av politiske fanger, med fokus på hver sak i henhold til en overordnet strategi.

Lukasjenkos regime er avhengig av sterk økonomisk støtte fra Russland. Dette styrker igjen integreringen av Hviterussland i en “union” med Russland og Russlands intensjoner om å forfølge en hybrid okkupasjon av nabolandene. Derfor bør presset med sanksjoner øke ikke bare på Lukasjenkos regime, men også på Putins regime. Putin-regimet står bak den autoritære terroren i Hviterussland og undertrykkelsen av demokratiske håp. Putin og hans følge bør ikke bruke Lukasjenko som et menneskelig skjold for å unngå sanksjoner mot Russlands hybride aggressive handlinger mot EU-land.

Verden må innse at Lukasjenkos regime baner vei for en russisk hybridinvasjon [6] i Europa ved å stille militære flyplasser, treningsområder og infrastruktur tilgjengelig sammen med Russland.

Andre artikler av InformNapalm


InformNapalm på norsk [10]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden [11] er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [12] og Twitter [13]. Les mer om hvordan Du støtter [14] InformNapalm.