- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Russiske hærens hemmelige kommunikasjon i Donbass avdekket

Sikker kommunikasjon er en av de viktigste komponentene i moderne krigføring [1]. I dagens etterforskning gir InformNapalm informasjon om de russiske væpnede styrkenes satellittkommunikasjon som brukes i kampoperasjoner [2] i Donbass.

Innsidere som bor i de okkuperte områdene har gitt InformNapalm verdifull informasjon av helt fortrolig art om utstyr som brukes av russiske styrker. Denne informasjonen avslører detaljer om den russiske militærets bruk av satellittkommunikasjon i Donbassområdet. Ifølge informasjonen vi har mottatt, blir kommunikasjonen organisert gjennom to kanaler, en sivil og en militær.

Følgende abonnenter arbeider gjennom den sivile kanalen:

8605 – Russiske forsvarsdepartementets sekretariat (Moskva)
8615 – Russland generalstabs kommunikasjonssenter (kontrollsentret i Moskva)
8616 – Russiske militærdistriktets virksomhetsgruppe (Rostov)
8630 – Første militærkorpsets Kommando (Donetsk)
8634 – Første militærkorpsets 3:e motoriserte infanteribrigade (kommandoen i Horlivka)
8631 – Andre militærkorpsets Kommando (Luhansk)
8632 – Andre militærkorpsets 2:e motoriserte infanteribrigade (kommandoen i Luhansk)
8633 – Kommandoen for 12 reservestyrken (Bolshoi Log, Rostov Oblast, Russland), koordinert av generaloberst Sergei Vitalievitj Solomatin, callsign «Kobra»

Kommunikasjon via russiske statlige satellitt-telefoner

Kommunikasjon foregår ved hjelp av russiske statlige kommunikasjonssatellitt-telefoner (Federal State Unitary Enterprise «Satellite Communications», på russisk: ФГУП «Космическая связь») gjennom Express-AM satellitter. Den militære kanalen brukes av de russiske militære styrkene som er stasjonert i Donbass på en roterende basis.

I dette tilfelle har også mobile «R-438 Barrier-T», «R-438-M Belozer» og mobilstasjoner av typen «R-441 Liven» blitt registrert. Den sistnevnte ble sett i løpet av sommeren og høsten 2014 hos de russiske okkupasjonsstyrkenes bataljon «Zarja» [Daggry]. Det bør bemerkes at base «Zarja» er plassert på den tidligere militærekspedisjonen i Luhansk Oblast (binding til området [3] ble gjort av bloggeren Askai [3]). Nedenfor et bilde som er utviklet av bataljonen «Zarja» Media Service (arkiv [4]).

Russiske hærens hemmelige kommunikasjon i Donbass [5]

Russiske hærens hemmelige kommunikasjon i Donbass [6]

Et annet bilde [7] av den komplekse stasjonen har blitt lastet opp til et fotoalbum som tilhører Sergei Prilutskij (profil [8]), en russisk leiesoldat fra Pskov. Dømme etter antennen, ser vi en stasjon av typen «R-441-OV [9]» en «URAL» (lastebil-chassis).

Stasjonen «R-441-OV» arbeider gjennom «ESSS-2» (enhetlig kommunikasjonssatellittsystem) geostasjonære satellittforsterkere «Globus-1», «Globus-1M» og fordelere av typen «Meridian» på sterkt elliptiske baner (inkludert ombord behandling-modus og direkte overføring i 4/6 og 7/8 GHz intervaller), samt gjennom satellitt-repeatere for sivile formål, som for eksempel «Express», «Yamal» i regimer med direkte-relé i frekvensområdet 4,6 GHz. Stasjonen «R-441-OV» er designet for å produsere støyfri satellittkommunikasjon for militære enheter og separate elementer av operative- og operative-strategiske kommandonivåer. Stasjonen gir sikker telefoni, telegrafi, faksimile og datakommunikasjon ved hastigheter på 1,2, 2,1, 4,8, 9,6, 19,2 Kbps med liknende stasjoner, foruten stasjonene «Kristall», «Dozjd», «Legenda» og «R-439KUL». Serieproduksjon og distribusjon av dette utstyr til de militære styrkene startete i 2007.

Frivilliggruppen InformNapalms etterretningsspesialister [10] har også identifisert russisk elektronisk etterretningsutstyr. Flere detaljer i vår forrige artikkel: «Russiske EW-stasjoner i Donbass [11]».

Koblinger:


CC BY 4.0 – Materialet utarbeidet [14] av Mikhail Kuznetsov [15]. Ved opptrykk eller gjenbruk av materialet er en aktiv link til vårt prosjekt ønskelig.