- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Russiske leiesoldater i Libya vanærer og brenner en moske

Russiske legosoldater fra det private militærselskapet PMC Wagner [1], trent i den russiske generalstabens treningsleir og som nå kjemper for opprørsfeltmarsjalk Khalif Haftar i Libya, har brent opp en moske.

I følge en publikasjon fra Voice of Islam som siterer videobevis på YouTube fra Libyan Observer 7. juni 2020, er en moske blitt vanæret med nynazistiske inskripsjoner og brent ned.

Nynazistiske inskripsjoner

Et foto [2] og video fra moskeen viser inskripsjoner på russisk skrevet med sot på de brente veggene.


Russiske leiesoldater i Libya vanærer og brenner en moske [3]

En av veggene sier “Jeg ser moskeer på russisk jord, men jeg vil heller se dem i helvete”. Teksten er signert med tallkombinasjonen “14/88”, som er assosiert med nynazistisk subkultur.

Svinekjøtt i moskeen

Andre fotografier viser konservert svinekjøtt etterlatt av de russiske leiesoldatene i den brente moskeen. Dette for å vise avsky for det muslimske tilbedelsesstedet.

Russiske leiesoldater i Libya vanærer og brenner en moske [4]

Det er et perverst russisk verdensbilde som Wagners leiesoldater har brakt til Libya. Nå flykter de fra frontlinjen [5] og slipper store mengder dyrt militært utstyr.

Informasjon om 116 russiske offiserer

I 2016 samlet og publiserte InformNapalms frivillige informasjon om først 58 russiske offiserer, deretter 116 russiske offiserer [6] i den russiske luftgruppen i Syria. Disse hadde jevnlig gjennomført rakett- og bombeangrep mot sykehus, skoler, barnehager og moskeer. Angrepene på sivile har drept mange eldre, kvinner og barn.

InformNapalms informasjon er oversatt og publisert på 13 forskjellige språk, inkludert arabisk. Til å begynne med skremte [7] denne informasjonen russiske propagandister [7], som antagelig trodde at den russiske forsvarsstyrken ville begynne å straffeforfølge Kremlens krigsforbrytere. Etter fire år har det ikke blitt anlagt en eneste påtale mot russiske offiserer, soldater og leiesoldater som har kjempet i Syria eller Libya.

InformNapalm fortsetter å samle inn informasjon om leiesoldater i det russiske private militære selskapet Wagner. Informasjon om dem finnes i mange publikasjoner [8] på nettstedet. InformNapalm håper at alle russiske krigsforbrytere [2] blir straffet for forbrytelser mot Ukraina, Georgia, Syria, Libya og andre land der Kreml prøver å spre sitt perverse russiske verdensbilde.


Russiske leiesoldater i Libya skjender og brenner en moske [9]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [10].