- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Å ta Litauen på 24 timer er 24 dager utilstrekkelig – og kampen blir tøff og blodig

Denne artikkelen ble utarbeidet av Res Publica – Senter for sivil motstand, InformNapalms partner i Litauen og er basert på et intervju med den litauiske forsvarsminister Arvydas Anušauskas. Overskriftsbilde: Tropper fra Aitvarai-enheten i Kandahar-provinsen, Afghanistan i oktober 2019. Kilde: Litauiske Forsvaret.

I sitt første intervju med KARYS (2021 nr. 3) og journalisten Darius Varanavičius sier den litauiske forsvarsminister Arvydas Anušauskas: “Den litauiske hæren kan garantere landets sikkerhet og suverenitet og motstå enhver aggresjon, mye lenger og mer voldsomt enn noen andre tror”.

Litauens forsvarsstyrker garanterer landets sikkerhet og suverenitet

❶ Herr minister, hva forventer du etter å ha tatt kommandoen over de litauiske væpnede styrkene? Kan det sies at den politiske konsensus om stabil og langsiktig voksende finansiering for landets forsvar vil forbli sterk og udiskutabel?

– I løpet av de første månedene av mitt arbeid som forsvarsminister begynte jeg å besøke militære enheter for å gjøre meg kjent med aktivitetene i alle forsvarsinstitusjoner som rapporter til Forsvarsdepartementet. Jeg kan si at jeg i to måneder har besøkt nesten 90 prosent av dem. Det var veldig nyttig å besøke enhetene i hæren vår og se dem “på stedet”, da det avslørte ikke bare fordelene med den raskt moderniserende litauiske hæren, men også noe forsinket arbeid.

Boxer IFV Vilkas i LitauenFoto: Boxer IFV Vilkas. Kilde: I. Budzeikaitė. Litauiske Forsvaret. 

Vi må forstå en ting, og det er å ha sterke allierte som hele tiden er fast bestemt på å forsvare Litauen. Mynten har en annen side, våre forpliktelser. De må utføres på en rask og feilfri måte. Selvfølgelig er det enkle, men samtidig ekstremt komplekse nyanser.

Litauen moderniserer forsvaret

For eksempel, når vi kjøper nye våpen som oppfyller de høyeste NATO-standardene, snakker vi ikke bare spesifikt om et kjøp. Vi må også ta hensyn til infrastruktur, driftskostnader og mange andre komponenter som sikrer effektiv bruk. Og i dag kan jeg allerede si at jeg ser tilfeller der prosessene jeg nevnte ikke har blitt synkronisert.

Så utvikling av hærens kapasitet og utvikling av nødvendig infrastruktur faller ikke sammen med disse kravene. Tross alt er det åpenbart at nye, dyre våpen av høy kvalitet må lagres, betjenes og så videre. Jeg ser virkelig en rekke utfordringer på dette området.

Luftforsvarssystemet NASAMSFoto: Luftforsvarssystemet NASAMS. Kilde: Litauiske Forsvaret. 

Infrastrukturutvikling og anskaffelsesplaner

Med vårt nye team gjennomgikk vi alle infrastrukturutviklings- og anskaffelsesplaner for å finne ut hvilke prosesser som ble forsinket og hvilke skritt som kunne tas for å løse problemene. Anta at en så elementær ting som bygging av lager er forsinket? Hvor er ammunisjon, andre nødvendigheter lagret? Disse tingene virker like enkle som de er jordnære. Vi annonserer eller skriver ikke om slike ting på sosiale nettverk, men ting må gjøres i tide.

Når vi snakker om finansiering av det nasjonale forsvarssystemet, kan jeg si at det alltid har vært motstand mot bevaring og vekst. Og dette er ikke noe nytt. Til tross for en beslutning om å finansiere landets forsvar, har enkelte politikere, selv fra partiene som har signert avtalen, kommentert denne avgjørelsen negativt.

Granatkaster på en øvelseFoto: Granatkaster på en øvelse. Kilde: Litauiske Forsvaret. 

Investeringer i forsvaret

Noen ganger synes jeg enkle, men fine sammenligninger er veldig nyttige. Nylig, mens jeg argumenterte på et sosialt nettverk, skrev jeg at “det er motstand mot å investere 220 millioner euro i infrastrukturen til de litauiske væpnede styrkene de neste fire årene”. På den ene siden er det en veldig stor sum. Et komparativt perspektiv antyder imidlertid at størrelsen ikke er så gigantisk. Dette skyldes for eksempel at selskapet Ignitis, som opererer i energisektoren, vil investere ti ganger mer i samme periode.

Mengden på 1 milliard. EUR er investert i litauiske veier. Og dette er bare innen infrastruktur. Jeg fikk en annen kommentar om at 220 millioner euro for militær infrastruktur på fire år er 104 euro per. minutt! Jeg tenkte og svarte at i dette tilfellet investerer hver litauisk statsborger 5 euro i sitt lands hær hver dag. Dette betyr at hver borger i vårt land i beste fall investerer en kopp kaffe hver måned for å forsvare landet sitt.

La oss derfor være stolte av å drikke kaffe hver dag og innse at med hver kopp kaffe vi drikker hver måned, bidrar vi til utviklingen av det nasjonale forsvarssystemet. Dermed tilsvarer hele vårt nasjonale forsvarssystem en daglig kopp kaffe for hver skattebetaler i Litauen.

Litauiske borgere deltar aktivt i det litauiske skytterforbundetFoto: litauiske statsborgere deltar aktivt i det litauiske skytterforbundet og bidrar dermed til det nasjonale forsvaret. Grunnleggende ferdighetskurs. Kilde: Karolina Savickytė. Litauiske skytterforbundet.

Mangfold av ukonvensjonelle trusler

❷ Mangfoldet av dagens ukonvensjonelle trusler viser tydelig at vi virkelig er midt i en informasjonskrig eller til og med på en bestemt kjernelinje foran. Hvilke styrker eller svakheter har væpnede styrker i dette området?

– Et useriøst spørsmål som er populært i det offentlige rom i dag er “Blir det krig”? Det er imidlertid ikke lett å svare på det. Seriøst, bør vi vurdere spørsmålet “Og hva gjør vi for å holde krigen utenfor hagen vår”? Vi fører en avskrekkelsespolitikk, overvåker og tar høyde for potensialet til potensielle motstandere, analyserer deres mengde og kraft og setter sammen våre gåter i henhold til våre evner.

Generelt, hvis det er mange stridsvogner i nabolaget, anskaffer vi enda mer PV-utstyr og så videre. Men hva om vi sluttet å utvikle forsvaret vårt? Tross alt ser en potensiell motstander på oss og sier: “Hvis de ikke har et sterkt forsvar, vil vi ta dem om 24 eller 72 timer”, som ofte er tilfelle i dag.

Javelin panservernmissilFoto: Javelin panservernmissil. Kilde: Litauiske Forsvaret. 

Og la oss ikke glemme at vi i vårt nærområde har politikere hvis handlinger ikke kan forutsies helt. Vi kan muligens forutsi dem, men det er ikke veldig lett å forutsi dem nøyaktig.

Feilinformasjon, informasjon og nettangrep

Når vi snakker om informasjonskrig, kan jeg si at desinformasjon, informasjon og cyberangreb i forskjellige hybridkombinasjoner er pågående og veldig vanlig. For eksempel er det forberedte løgnere på informasjonsportaler og så videre.

Et medlem av en PSYOPS-enhet i det litauiske skytterforbundetFoto: Et medlem av en PSYOPS-enhet i det litauiske skytterforbundet analyserer fiendtlig propaganda. Kilde: Litauisk skytterforbund. 

Alt dette kan avsløres ganske enkelt takket være kunstig intelligens, som selv den nyeste smarteste teknologien virker foreldet.

Derfor må vi innse og forberede oss i dag på å være motstandsdyktige mot potensialet for desinformasjon som denne teknologien vil gi i vårt daglige liv. Tross alt kan vi allerede se at en del av samfunnet har vanskelig for å motstå feilinformasjon og akseptere den. Derfor er kritisk tenking og dens utvikling en av hjørnesteinene i motstanden. Både media og brukere av sosiale nettverk og selvfølgelig den strategiske kommunikasjonskapasiteten til forsvarssystemet spiller en viktig rolle i utviklingen av denne ferdigheten.

Strategisk kommunikasjonsavdeling for de litauiske væpnede styrkeneFoto: Den strategiske kommunikasjonsavdelingen for de litauiske væpnede styrkene overvåker fiendtlige aktiviteter i det litauiske informasjonsområdet. Kilde: Financial Times. 

Vi kan ikke nøle et øyeblikk og tro at vi allerede har gjort nok. Informasjonskampen er mye mer dynamisk enn noen konvensjonell kamp. Vi må stole på fortiden vår. Hvilken nasjon kan eksistere uten sin egen karakter? Litauere vet virkelig og har noe å tro på, og dette må brukes maksimalt.

Men den globalismen produserer også et annet “produkt”. Det er mennesker som later som om de er uavhengige av staten. Individuelle innlegg som “Du slo meg – du betaler for det” på sosiale medier avslører dette perfekt.

PSYOPS og propaganda

Hovedtemaet for fiendens propaganda i dag er i prinsippet at en betydelig del av Litauens historie består av militære konfrontasjoner. Hvordan kan vi motstå denne propagandaen og handle proaktivt?

Litauiske militærteknikere praktiserer teknisk tordenFoto: Litauiske militærteknikere praktiserer “teknisk torden”. Kilde: Litauiske Forsvaret. 

Når det gjelder å være proaktiv, får jeg noen ganger inntrykk av at “vi sitter i en sandkasse. Noen ganger kaster noen sand i øynene våre. Så gnir vi øynene og prøver skrikende å oppnå rettferdighet”.

Forebygging av informasjonsangrep

Men for å være proaktiv, må du ha din egen måte å presentere deg selv på. For eksempel tror mange av oss at alle i Russland leser alt, ser på informasjonsprogrammer og forstår litauisk eller engelsk. La oss glemme dette! Dette er akkurat det som skaper flest informasjonsangrep mot oss.

Det er få som kan språket vårt der, og få som forstår engelsk. Derfor må vi gjennomføre riktige informasjonskampanjer på russisk, f.eks. publisere publikasjoner, oversette litauiske bøker, lage elektroniske bøker og så videre. Tross alt når vi ikke bare den russiske offentligheten, men også de russiske samfunnene i Latvia og Estland.

På den annen side kan ikke forsvaret stå alene i denne kampen. Departementene for utdanning, vitenskap, idrett og kultur må gi et betydelig bidrag. Vår bekymring er først og fremst det nasjonale forsvaret av regionen i en etablert orden. Tross alt er det åpenbart at “en slags glorie, bildet av et land eller en by” primært er skapt av kulturverdenen.

Aktiv tilstedeværelse i organisasjonen

❸ Som du allerede har nevnt, i begynnelsen av mandatperioden, ble du først kjent med forskjellige enheter i det nasjonale forsvarssystemet. Hva er inntrykk av disse besøkene?

– Inntrykket var veldig annerledes fordi jeg skjønte at jeg ikke hadde kjent mange ting i mine 12 år som medlem og formann i parlamentets nasjonale sikkerhets- og forsvarskomité. Som minister ser du ting på plass. Og dette gjelder ikke bare våpen her, men også byggeprosesser, anskaffelser og levekår for soldater. Ved å kommunisere direkte med soldater forstår man deres daglige bekymringer, dvs. bekymringer som ikke er relatert til militærtjeneste i seg selv.

Litauiske snikskytter i spesialstyrkenFoto: Snikskytter i spesialstyrken. Kilde: Litauiske Forsvaret. 

Jeg var faktisk veldig overrasket over at Forsvarsdepartementet ikke leverte personlige våpen. Jeg er godt klar over hvordan denne tradisjonen opprettholdes i politiet. Det ser ut til at det er opprettet en holdning der soldater ikke trenger våpen. Dette er virkelig en utdatert trend.

Når jeg snakker om besøk til våre militære enheter, kan jeg si at inntrykkene er veldig forskjellige, akkurat som hæren vår er mangfoldig. Dette er fordi vi har enheter med forskjellige formål, og derfor varierer deres opplæring og utstyr tilsvarende.

Betydningen av et godt arbeidsmiljø

Det må forstås at de væpnede styrkene ikke er en helt lukket verden. Det er en del av samfunnet vårt. Akkurat som hver av oss har våre problemer, er det løse problemer i væpnede styrker. Imidlertid skiller en soldat seg fra en vanlig borger i sine forpliktelser overfor staten. Disse er skrevet i hans ed. Derfor må disse menneskene respekteres tilsvarende fordi de ikke bare tjener landet sitt. De har også akseptert restriksjonene som er pålagt dem, for eksempel ikke å delta i politikk, ikke være medlem av noe politisk parti, ikke ha rett til å slutte seg til fagforeninger osv.

Rekognosering utført av litauiske frivilligeFoto: Rekognosering utført av frivillige. Kilde: Stock-foto fra de frivillige styrkene. 

Selvfølgelig er det nødvendig å være klar over forsvarspersonalets sosiale problemer, spesielt deres familier. Tidligere, til tross for mulighetene, ble det ikke tatt noen beslutning om dette av en eller annen grunn.

Derfor bør litauisk forsvarspersonell få lov til å tjene under passende forhold. For eksempel er containere med moderne utstyr en god midlertidig bolig og kontor under militær trening. Men arbeidsforholdene i Litauen bør være forskjellige. Det er mange prosjekter knyttet til denne infrastrukturen, og jeg tror situasjonen vil endre seg dramatisk innen tre år.

Geopolitiske utfordringer for Litauen

❹ Utvalget av geopolitiske utfordringer for landet vårt har sannsynligvis ikke endret seg siden 2014. Kanskje du ser noen nye trender? Russlands aggresjon mot Georgia i 2008 var en klar advarsel om Russlands intensjoner, som den vestlige verden da reagerte fullstendig utilstrekkelig på?

– De nye trendene er slike at landet styrker forsvarsevnen ytterligere. Vi har observert krigen i Ukraina og tatt hensyn til feil angående Georgia. Til tross for ulike økonomiske sanksjoner, kriser osv. er moderniseringen av den russiske hæren langt fra stoppet.

Panzerhaubitze PzH 2000Foto: Panzerhaubitze PzH 2000. Kilde: Litauiske Forsvaret. 

På den annen side, som jeg nevnte, gitt trendene, styrker vi også vårt arsenal og eliminerer våre begrensninger. Når jeg sammenligner inntrykkene mine for 10 år siden, da jeg var formann for parlamentets nasjonale sikkerhets- og forsvarskomité og besøkte militære enheter med det jeg ser nå, kan jeg si at kvaliteten på våpen, ildkraft, nivået på luftvern og generalen treningsnivå og motivasjon er i toppstand.

Luftbevegelser med amerikanske strategiske B-1B-bombereFoto: Luftbevegelser med amerikanske strategiske B-1B-bombefly koordineres av spesialister fra de litauiske og amerikanske spesialstyrkene. Kilde: Litauiske Forsvaret. 

Dette minner meg om generalmajor Jonas Kronkaitis plan, i hvilken retning de litauiske væpnede styrkene skulle utvikle seg, som i dag er blitt forvandlet fra en valgt misjonsenhet til en permanent nasjonal væpnet styrke.

Sammen med sine allierte kan militæret sikre Litauens sikkerhet og suverenitet og motstå aggresjon i lang tid. Mye lenger og mer voldelig enn noen kan forutsi, vil jeg understreke.

Les også


InformNapalm på norsk [4]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden [5] er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [6] og Twitter [7]. Les mer om hvordan Du støtter [8] InformNapalm.