- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

I USA mottar OSSE-representanter materiale om okkupasjonen av Krim

InformNapalm fortsetter å aktivt samle bevis for russiske militære angrep på Ukraina fra 2014 og utover. Samlet materiale distribueres ikke bare på flere språk på InformNapalms nettside [1], men blir også publisert regelmessig som trykt kunnskapsmateriale.

Trykt materiale distribueres gjennom frivillige til eksperter, journalister, diplomater og høytstående politikere. I tillegg gir representanter for offisielle ukrainske delegasjoner til den parlamentariske forsamlingen for Europarådet, NATO, OSSE også sitt støtte, det samme gjør det ukrainske utenriksdepartementet og individuelle diplomater.

Trykt materiale om russiske fiendtligheter på Krim

I USA benyttet representanter for OSSEs faste delegasjon fra Ukraina, som var valgobservatører i USA mellom 1. og 4. november 2020, muligheten til å dele ut boka [2] “Krim bak kulissene, guide til okkupasjonsområdet” til sine OSSE-kolleger. Boken utgitt av Prometheus Research Center [3] inneholder eksklusivt materiale om okkupasjonen og militariseringen av Krim. Informasjonen er samlet inn av InformNapalm. Boken er utgitt med støtte fra Canadian Foundation for Local Initiatives og International Renaissance Foundation. Av denne grunn distribueres boka gratis til eksperter.

Det er positivt at det er gode eksempler på felles innsats fra ukrainske folkevalgte representanter fra tre politiske fraksjoner (Sluha narodu, Evropeiska solidarnist, Golos) på internasjonalt nivå, til tross for den interne politiske kampen i Ukraina. Initiativtakerne til formidlingen av boka på OSSE-møtet var Mykita Poturajev, Sergei Rachmaninov, Pavlo Frolov og Vitalij Rudenko, en rådgiver til MEP Artur Gerasimov. Dette viser at ukrainske delegasjoner kan samarbeide på høyt diplomatisk nivå i Ukrainas interesse.

Fotorapport om effektiv distribusjon av materialet

Etter hjemkomst fra USA presenterte Mykita Poturajev, sjef for OSSEs delegasjon, en fotorapport om distribusjonen av materialet.

Kopier av boka ble presentert for: OSSEs generalsekretær Roberto Montella (Italia), OSSEs visegeneralsekretær Gustavo Pallares (Spania). OSSE-delegaten Lars Thomsson (Sverige) og OSSEs visepresident Maarte. Margareta Cederfelt (Sverige), sjefen for OSSE-delegasjonen fra Sverige Johan Büser, italienske OSSE-delegaten Mauro Del Barba og Farah Karimi fra Nederland. Den portugisiske delegaten André Coelho Lima, spesialkoordinator for OSSEs valgobservasjonsmisjon i USA, og den tyske delegaten Michael Link. Den norske delegaten Kari Henriksen og mange andre politikere og delegater som var til stede som observatører i det amerikanske valget, mottok også boka.

OSSE-representanter mottar materiale om okkupasjonen av Krim
OSSE-representanter mottar materiale om okkupasjonen av Krim
OSSE-representanter mottar materiale om okkupasjonen av Krim
OSSE-representanter mottar materiale om okkupasjonen av Krim
OSSE-representanter mottar materiale om okkupasjonen av Krim
OSSE-representanter mottar materiale om okkupasjonen av Krim
OSSE-representanter mottar materiale om okkupasjonen av Krim
OSSE-representanter mottar materiale om okkupasjonen av Krim

Som Pavlo Frolov, medlem av OSSEs delegasjon fra Ukraina, skrev på sin Facebook-side [4] i forbindelse med COVID-19-pandemien, var dette faktisk det første virkelige ansikt-til-ansikt-møtet med OSSE-representanter siden vintermøtet i Wien. Den ukrainske delegasjonen informerte sine kolleger om problemet med okkupasjon og militarisering av Krim-halvøya.

Ukrainske representanter i USA

Under møtet ble det gitt en rekke bøker til den ukrainske ambassadøren i USA, Volodymyr Jeltchenko, slik at den ukrainske ambassaden i USA kunne bruke dem i sitt arbeid.

Materiale utgitt av Prometheus Center

Boken “Krim bak kulissene, guide til okkupasjonsområdet” avslører forskjellige sider av den russiske aggresjonen og militariseringen av Krimhalvøya.

Det er verdt å huske at eksperter fra Prometheus [5] i 2018 også presenterte boka “Donbas i flammer, en guide til krigssonen”. Den elektroniske versjonen av boka, tilgjengelig på fem språk, er lastet ned av brukere fra 82 land. Den trykte versjonen har blitt presentert ved 54 diplomatiske oppdrag i Ukraina og over hele verden. For et år siden startet presentasjonen av boka i Ukraina, Estland, Litauen, Latvia, Tyskland, Østerrike, USA og andre land. PDF-versjonen kan lastes ned gratis på denne lenken [6].

Okkupasjonen av Krim og måter å straffe Russland på

Ukrainske diplomater slegger stadig merke til de negative konsekvensene av okkupasjonen av Krimhalvøya. For første gang siden andre verdenskrig har Russland besluttet å løse en internasjonal konflikt i Europa, gjennom okkupasjonen av Krim, ved hjelp av sitt faste medlemskap i FNs sikkerhetsråd som atomvåpenstat.

Uten en “tilstrekkelig respons” fra omverdenen på disse forbrytelsene, tok Kreml det videre skrittet med å etablere en “landkorridor” til Krim på bekostning av områdene i det sørøstlige Ukraina. Faktisk førte dette til utbruddet av en uforklarlig hybridkrig i det østlige Ukraina, der mer enn 14 000 mennesker allerede er drept.

Stor konsentrasjon av russiske tropper og atomvåpen

Den største interspesifikke konsentrasjonen av russiske tropper i Europa finnes på den okkuperte Krim-halvøya. Tidligere sovjetiske militære flybaser, rakettoppskytningssteder, luftforsvar og atomvåpendepoter er alle blitt restaurert. I tillegg er 15 skip fra Svartehavsflåten utstyrt med langdistanseraketter. Noen modifikasjoner av denne typen raketter kan være utstyrt med atomvåpen og ha en rekkevidde på opptil 2600 km. Dette gjør Svartehavsflåten til en farlig kampenhet. I tillegg kan Iskander-M-systemer treffe mål på avstander opptil 2500 km med 9M729 cruisemissiler. Videre er IMF-avtalen mellom USA og Russland sagt opp. Det skal bemerkes, at etter okkupasjonen av Krimhalvøya, ble strategiske Tu-22M3-bombefly og Su-34-bombefly som kan bære atomvåpen ført til Krimhalvøya.

I tillegg til fullstendig militarisering av Svartehavet og Azovhavet, blir falske opplysninger spredt om det russiske arsenalet. Russland bruker internasjonale organisasjoner som plattformer for ulovlige handlinger mot naboene. Russlands handlinger er destruktive og har en negativ innvirkning på sikkerhet og stabilitet i nabolandene, Svartehavet og over hele Europa.

Blokkering av Azovhavet

Azovhavet har faktisk blitt mer risikabelt enn den somaliske kysten. Den russiskbygde Kertsj-broen [7] blokkerer sundet mellom Svartehavet og Azovhavet. Som et resultat kan færre skip krysse den kunstige barrieren. Samtidig stoppes skip regelmessig. OSSE bør fullt ut implementere sitt mandat i kystregionen for å beskytte ukrainsk skipsfart mot russiske fiendtligheter. Rundt 20 000 ukrainske sjømenn og fiskere på Krim har ikke tilgang til juridiske dokumenter eller fri tilgang til arbeidsdomstoler.

Internasjonale institusjoner bruker ikke de nødvendige tiltakene mot Russland med sanksjoner som vil være proporsjonale med omfanget av landets internasjonale forbrytelser. Faktisk ville disse tiltakene være tilstrekkelig til å tvinge Kreml til å revurdere sin valgte utenrikspolitiske kurs. Aggresjon og krigsforbrytelser har blitt normen for Putin-regimets terrorpolitikk. Alvorlige internasjonale forbrytelser samt aggresjon mot land og enkeltpersoner er på dagsorden for russiske myndigheter.

Ytterligere effektive tiltak

Verden, inkludert sentrale internasjonale organisasjoner som FN, PACE og OSSE, bør ta ytterligere effektive tiltak for å tvinge Russland til å gå en fredelig vei. Primært ved å forsterke sanksjonene mot visse økonomiske sektorer, og begrense landets deltakelse i forskjellige globale og regionale internasjonale organisasjoner. Russland kan bare tvinges til fred, og Krimhalvøya er nøkkelen til fred i regionen.

I denne sammenhengen støtter boken “Crimea behind the curtain, a guide to the occupation zone” de ulike uttalelsene fra ukrainske diplomater med konkrete fakta og bevis. Avslutningsvis vil InformNapalms frivillige takke alle ukrainske diplomater og representanter for ukrainske delegasjoner for en positiv evaluering av kvaliteten på vår forskning om russisk aggresjon på Krimhalvøya og i det østlige Ukraina.

Les også


InformNapalm på norsk [11]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden [12] er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [13] og Twitter [14]. Les mer om hvordan Du støtter [15] InformNapalm.