- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Ifølge Sveriges ØK undergraver Russland Europas sikkerhetsstruktur

Sveriges ØK, Per Micael Bydén, uttalte i et intervju [1] 12. juni 2021 at Russland gradvis undergraver den europeiske sikkerhetsstrukturen.

I denne forbindelse utelukker ikke generalen mulige scenarier for russiske militære hybridangrep mot Sverige. General Bydén ga også eksempler på Russlands hybridkrig i Øst-Ukraina og den militære operasjonen på Krim-halvøya.

Sveriges ØK og E-tjeneste om hybride trusler fra Russland

Samtidig har den svenske etterretningstjenesten MUST nevnt i sin årbok at de mest sannsynlige scenariene for et russisk angrep på Sverige ville være av hybrid karakter.

Sveriges ØK om hybridtrusler fra Russland [2]Den 13. januar 2021 ga de svenske væpnede styrkene ut en serie videoer [2] med det felles temaet for en mulig hybrid trussel fra Russland. 

Diplomatisk innsats for å informere allierte om russiske trusler

I slutten av oktober 2020 distribuerte [3] InformNapalms frivillige trykte eksemplarer av den engelskspråklige boken “Krim bak teppet – Guide til okkupasjonsområdet” produsert i samarbeid med Prometheus sikkerhetsforskningssenter til representanter for Ukrainas permanente OSSE-delegasjon for videre distribusjon.

Krim bak teppet - Guide til okkupasjonsområdet [4]Deretter ble bøkene distribuert under det amerikanske valget i 2020 til representanter for den svenske OSSE-delegasjonen og andre diplomater og politikere. Det skal også nevnes at Sverige overtok presidentskapet [4] i OSSE 1. januar 2021. 

Krim bak teppet – Guide til okkupasjonsområdet

Boken inneholder eksklusiv informasjon om okkupasjonen og militariseringen av Krim samlet av InformNapalm. I tillegg avslører boken de historiske, økonomiske og sosio-politiske hendelsene som gikk før Russlands hybrid militære operasjon.

I denne sammenhengen skal det sies at InformNapalms nettsted består av en aktiv svensk versjon siden 2015. Nettsiden [5] oppdateres ofte og dekker hendelser i krigssonen i Øst-Ukraina, forskning på okkupasjonen av Krim, men også fakta om russiske militære fiendtligheter i verden.

Les også

InformNapalm på norsk [9]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden [10] er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [11] og Twitter [12]. Les mer om hvordan Du støtter [13] InformNapalm.