- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Okkupantene bruker Horlivka sykehjem som en militærbase

InformNapalm har identifisert en russisk okkupasjonsbase i Horlivka sykehjem. Ingenting er mer verdifullt enn menneskeliv. Men dessverre fører krig til tap, elendighet, ødeleggelse og død. Primært berøres mennesker som bor i nærheten av demarkasjonslinjen.

I henhold til Minskavtalene, strekker seg avgrensningen i østlige Ukraina hundrevis av kilometer og skjærer ibland gjennom tett befolkede områder. På grunn av overtredelser av våpenhvilen (og tilbaketrekking av tunge våpen), angripes sivilbefolkningen som bor i nærheten av frontlinjen. Det siste eksempelet er bombingen av byen Avdïvka som har blitt en humanitær katastrofe. Russiske tropper har (uten å nøle) brukt tunge våpen fra boligområder i Donetsk. Deretter (med en følelse av tilfredshet og straffefrihet) har soldatene trekket tilbake til sine startposisjoner.

Okkupantene bruker tunge våpen i boligområder

Det russiske armékorpset i Donbass har, siden lang tid, plassert ut sine baser og kaserner i sosiale institusjoner. Dette for å gjøre dem til militære mål. En trussel av terror mot sivilbefolkningen som bor rundt. Slike hendelser har vi allerede fremhevet i våre tidligere artikler: Skolen i landsbyen Spartak [1], Internatskolen i Kadijivka [2] (tidligere Stakhanov), Gamlehjemmet i Yenakijev [3]e, Donetsk Kristne universitet [4].

Ammunisjon i sykehjem

Lagring av ammunisjon i sykehjem er nesten ingen overraskelse. At gjemme seg bak kvinner og barn har blitt norm. De russiske okkupantene hindrer eldre mennesker å tilbringe resten av livet i trygghet. Dette ved å tvinge dem til å gjemme seg i kjellere.

Siden begynnelsen av den væpnede konflikten, har elever fra barnehjem og internatskoler blitt flyttet bort, likeledes mennesker som har vært under sosialtjenestens omsorg. For eksempel funksjonshemmede og eldre. Folk som av ulike omstendigheter har forblitt i de ukontrollerte områdene er rett og slett menneskelige skjolder.

Dette var det som skjedde med menneskene på Horlivka sykehjem for eldre og funksjonshemmede. Før krigen levde 217 personer i ​​hjemmet. Etter krigsutbruddet ble noen av dem flyttet til Kostjantinіvka. I november 2015, var 50 personer forlatt i okkuperte Horlivka.

Okkupantene gjør Horlivka sykehjem til en militærbase Okkupantene gjør Horlivka sykehjem til en militærbase

Bildene viser Kostjantinіvka sykehjem.

Fra midten av 2015 kom bygningen å bli et sted for soldater i de russiske okkupasjonsstyrkene. Dette fremgår av satellittbildene på Google Earth (Koordinater: 48.299955, 38.184583).

Ifølge separatistiske media, ble sykehjem skadet i løpet av vinter kampene (2015) da en granat traff taket. Dessuten har vinduene blitt ødelagt. Ser vi på bildene blir det tydelig hvorfor sykehjemmet kom under ild: Militære kjøretøy ble ofte observert på sykehjemmet.

Okkupantene gjør Horlivka sykehjem til en militærbase

Okkupantene gjør Horlivka sykehjem til en militærbase

Alle husker vi den tragedie som skjedde med Semyonov sykehjem. Et objekt som også var under russisk beskyttelse.

Semyonov sykehjem

Donetskrepublikkens soldater skygger ikke unna [5] fra å bli fotografert på Horlivka sykehjem. Dette med bildeteksten: «Jeg står ved inngangen». Dermed har et objekt av sosial infrastruktur blitt et militært mål. Dette er helt i strid med folkeretten.

Donetskrepublikkens soldater Donetskrepublikkens soldater

Donetskrepublikkens soldater Donetskrepublikkens soldater

Det er ikke overraskende, hvis propagandistiske media, etter at ha sett denne publikasjonen, vil hevde at soldatene bare beskytter sykehuset. Hvis militære styrker er involvert i trygdeinstitusjoner, bør de ikke oppholde seg på området, eller i bygningen. Ellers mister den sin sivile status med alle de konsekvenser dette medfører.


Teksten skrevet av Victory Krm [6]. Oversatt av Von de Plume [7].

InformNapalm på Twitter [8]Dette materialet [9] er spesielt utviklet for offentliggjøring av InformNapalm [10] og kan gjengis under Creative Commons (CC-BY). Ved opptrykk eller gjenbruk av materialet er en aktiv kobling til vårt prosjekt ønskelig.

Vi oppfordrer våre lesere til å aktivt dele våre publikasjoner [11] på sosiale nettverk. Det offentliges bevissthet er avgjørende for å forstå virkeligheten av krigen.