- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Grunnen til at Assad og PKK gjennomfører angrep i Tyrkia

Et terroristangrep på militære kjøretøy i Ankara 17 februar drepte 28 soldater, inkludert 20 offiserer, 61 mennesker ble skadet. «Vi vil fortsette vår kamp mot bønder som gjennomfører angrep, som ikke har moralske eller menneskelige begrensninger, samt drivkreftene bak dem. Dette hver dag, og i en mer avgjørende måte», sa president Erdoğan [1] i en offisiell uttalelse.

Hvis vi bedømer hvor og hvordan angrepet ble planlagt og gjennomført, er det klart at dette ikke var en vanlig operasjon. Dette er fordi stedet for terrorangrepet som ble lokalisert til et viktig punkt i sentrum av Ankara, nær forskjellige departementer, luftforsvarets hovedkvarter og den den tyrkiske nasjonalforsamlingen. [2]

Assad og PKK angriper Tyrkia [3]Den tyrkiske statslederen Erdoğan brukte ordet «bønder» umiddelbart etter angrepet. Hele Midtøsten vet at uttrykkene «hillbilly» og «instrumenter» brukes i forhold til «PKK» og den syriske grenen av demokratiske union «PYD». Denne organisasjonen erklærte seg selv først, i begynnelsen av opprøret, stå i opposisjon til Assad-regimet.

Deretter fikk «PYD/PKK» ordre fra andre regjeringer, begynte å kjempe med Assad. Dette til tross for at Assad i 20 år systematisk underkuet de syriske kurdere. Han anser ikke engang at det er nødvendig å gi dem identitetskort. Etter Russlands engasjement i konflikten undertegnete «PYD/PKK» en avtale og begynte å angripe den moderate opposisjonen.

Assad og PKK angriper Ankara [4]Og nå, når «PYD/PKK» offentlig erklært at det hovedhensikten er å etablere dominans i de kurdiske områdene og bekjempe ISIS, støtter de faktisk russiske bakkestyrkene. Nå pleier «PKK» for å fortsette over den tyrkiske grensen.

Det er åpenbart at de inspirasjonsdrenerte russerne i hovedsak angriper sivile områder som kontrolleres av den syriske opposisjonen, hvor verken ISIS eller kurdiske terrorister finnes. Disse områdene omfatter Matar, Minneh, Azaz, Tel Rifaat og Kestello.

I mellomtiden har Tyrkia advart «PKK»

‣ Å ikke nærme seg den tyrkiske grensen
‣ Ikke drepe sivile
‣ Ikke prøv å omgruppere til vestsiden av Eufrat

Hvis dette skjer, blir Tyrkias svar hardt. Men «PKK», som har Russlands støtte, fortsetter å begå krigsforbrytelser. Det er derfor Tyrkia beskytt terroristorganisasjonen i Syria med selv produserte raketter i løpet av en hel uke. Videre er den tyrkiske hæren midt i en alvorlig konfrontasjon med «PKK» rundt byene Diyarbakir, Hakkari og Silopi i det østlige Tyrkia.

Sikkerhetssone for sivile

Tyrkia har utviklet en plan for å gå in i Syria fra nord og opprette en sikkerhetssone for sivile i samsvar med folkeretten. Tyrkia støtter ikke Assads diktatorisk regime som ødelegger sin egen nasjon og har drept 400.000 mennesker, ødelagt byer og har tvunget millioner av mennesker på flukt. Tyrkia mener at Assad må avgå og Tyrkia gjør det som er nødvendig for dette.

Med alt dette i betraktning, ser det ut som at noen ønsker å lamme Tyrkia gjennom å skape interne problemer, for å sikre at Tyrkia ikke får tid og energi til å løse eksterne problemer. Hvis Tyrkia blir drevet bort fra det syriske spillet vinner Russland som da har tilgang til alle de syriske havnene i Middelhavet. «PKK» kan skape sin egen regjering og Assad kan opprettholde sin makt. Det allerede undertrykte syriske folket vil oppleve et nederlag. Man gjør alt for å distrahere og isolere Tyrkia fra å løse det syriske problemet.

Samlet konklusjon

Angrepet ble planlagt av Assads teflonhjerner og gjennomført av «PKK». Etter et møte med statens sikkerhetstjeneste kunngjorde den tyrkiske statsministeren Ahmet Davutoğlu offisielt at eksplosjonen i Ankara ble utført av Salih Nedzhar, en person fra det syriske partiet «PYD». Det har også kommet fram at Salih Nedzhar tjene Baath-regimets etterretningstjeneste som er ledet av Bashar al-Assad. Det virker som alle onde talenter, deriblant russiske binger, samhandler for å skamløst angripe Tyrkia. [5]


CC BY 4.0 – Opprinnelig artikkel [6] skrevet av Furkan Azeri [7]. Ved opptrykk eller gjenbruk av materialet er en aktiv link til forfatter og vårt prosjekt obligatorisk.