- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Russland planlegger for kjernevåpen på Krim gjennom at reaktivere anlegget Feodosia-13

Russland planerer for kjernevåpen [1] på Krim. 10. august 2016 uttalte en representant [2] for Ukrainas militære sikkerhetstjeneste om den russiske okkupasjonsmakten på Krims plan å basere atomvåpen [3] på halvøya:

«Det er nå kjernevåpen på Krim-halvøya, på flyplasser og marinebasen i nærheten av Sevastopol. Dette i form av overflatefartøyer og ubåter. Atomvåpen er klare for innsats i det russiske sørlige militærdistriktet. Disse kan, hvis og når en beslutning er tatt, enten bli levert til Krim for å utstyre atomskip på plass, eller overføres til flybaser over hele sørlige militærdistriktet. Deretter er våpnene innsattsklare for militære oppdrag».

Russland planerer å bruke anlegget Feodosia-13

Etter en grundig analyse av åpne kilder (OSINT) har frivillige fra det internasjonale informasjonskollektivet InformNapalm identifisert tropper fra den russiske nasjonalgarden og soldater fra den russiske hærens CBRN-enheter (kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske våpen) stasjonert ved atomanlegget Feodosia-13 [4]. Anlegget er også kjent som Postsenter-105, et tidligere klassifisert anlegg i landsbyen Kızıltaş [5] (Rød Stein) i nærheten av byen Sudak. Russland planerer for kjernevåpen på Krim [6]

Fram til 1994 ble dette hemmelige anlegg på Krim-halvøya brukt som atomvåpendepot. Takket være stasjonering av en spesialtrent og utstyrt tropp på Feodosia-13, demonstrerer Russland sin intensjon om å stasjonere atomvåpen på okkupert territorium. Det kan ikke utelukkes at atomvåpen er allerede lagret på området. Legg merke til at den viktigste oppgaven for den russiske nasjonalgarden [7] (tidligere interntroppene i Russland i innenriksdepartementet MVD) er å beskytte spesielt viktige objekter, spesialtransporter, utstyr og andre kritiske installasjoner ved baser som omfattes av konkrete og ufravikelige regler i henhold til den russiske beskyttelseloven. En av CBRN-enhetenes oppgaver er å overvåke strålingsnivåer og bistå med katastrofehjelp ved kjernefysiske, kjemiske, radiologiske og biologiske anlegg.

Informasjon om enhetene stasjonert på Feodosia-13 [4] ble samlet inn gjennom informasjon i sosiale medier fra to soldater som tilhører den russiske nasjonalgardens regionale kommando for den nordlige Kaukasus, Ilias Harulin (profil [8], fotoalbum [9], venner [10]) og Ivan Isarov (profil [11], fotoalbum [12]).

Russland planerer for kjernevåpen på Krim [13]

Russland planerer for kjernevåpen på Krim [14]

Russland planerer for kjernevåpen på Krim [15]

Russland planerer for kjernevåpen på Krim [16]

Russland planerer for kjernevåpen på Krim [17]

Personale fra CBRN-enheter er generelt mer forsiktige i sin oppførsel på sosiale medier i forhold til vanlige soldater fra nasjonalgarden: De laster vanligvis ikke opp bilder av beskyttete anlegg. Til tross for dette kunne deres tilstedeværelse bekreftes av bindingen forbandets betegnelse, utført med malte steiner på bakken ved Feodosia-13.

Det er mye som tyder på fortsatt militarisering av det okkuperte Krim, inkludert forberedelser til gruppering av atomvåpen på tidligere sovjetiske militærbaser. Eksperter i Ukraina og i utlandet har tidligere påberopt den ytre verdens oppmerksomhet på trusselen om en slik utvikling fra russisk side, som nå kan bekreftes av undersøkelser med informasjon fra åpne kilder. For innbyggerne på Krim-halvøya, betyr dette at de nå er de facto-gisler på en kjernefysisk kruttønne. Utviklingen er en særlig risiko for landene rundt Svartehavet og alle nasjoner som risikerer å bli mål for Moskvas aggressive ekspansjonspolitikk i den såkalte russiske innflytelsessfæren.


Førfattet av Kuzma Tutov [18] og Mikhail Kuznetsov [19].

InformNapalm på Twitter [20]Dette materialet [21]er spesielt utviklet for offentliggjøring av InformNapalm og kan gjengis under Creative Commons (CC-BY). Ved opptrykk eller gjenbruk av materialet er en aktiv kobling til vårt prosjekt ønskelig.

Vi oppfordrer våre lesere til å aktivt dele våre publikasjoner på sosiale nettverk. Det offentliges bevissthet er avgjørende for å forstå virkeligheten av krigen.