- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

EU godkjenner en utvidelse av tidligere sanksjoner på grunn av annekteringen av Krim

9. september ble Komiteen for de faste representantene for EU-landene [1] enige om seks måneders utvidelse av individuelle sanksjoner mot personer og organisasjoner som undergraver Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Dette ble kunngjort av korrespondenten for Radio Liberty i Brussel, Rikard Jozwiak.

Korrespondenten bemerket [2] at 15 russere og organisasjoner knyttet til byggingen av broen over Kertj-stredet til Krim snart vil bli lagt til på listen over sanksjoner.

Sanksjoner i ytterligere seks måneder

Rikard Jozwiak skrev på Twitter: “EUs representanter har gitt grønt lys for å fortsette sanksjonene i ytterligere et halvt år mot 175 personer og 44 organisasjoner som antas å ha undergravd Ukrainas territoriale integritet. Snart kommer ytterligere 15 personer og flere organisasjoner til listen på grunn av byggingen av Kertj-broen.

Informasjon om russiske krigsforbrytere

Samtidig fortsetter den internasjonale frivilliggruppen InformNapalm å identifisere og publisere informasjon om russiske krigsforbrytere som var aktivt involvert i Krim-operasjonen.

Bevis knyttet til militært personell fra 32 enheter

Det er nå samlet inn bevis på forsvarspersonell [7] fra mer enn 32 militære enheter fra de russiske væpnede styrkene. Samtidig fant InformNapalm at militærpersonell fra 22 enheter på denne listen deltok i krigshandlinger i Øst-Ukraina i tillegg til okkupasjonen av Krim. Ifølge InformNapalms OSINT-studie [8] er mer enn 2600 russiske soldater fra 99 enheter identifisert.

Tunge bevis mot Russland

Dette antyder at den russiske hybrid-militære aggresjonen i Øst-Ukraina er en fortsettelse av krigen som begynte med implementeringen av Krim-eventyret. Alt dette materialet er oversatt til dusinvis av språk av InformNapalms frivillige. Materialet har blitt distribuert mellom diplomater og internasjonale partnere, i rettssaker med en tung bevisbyrde mot Russland.

InformNapalms undersøkelser

Resultatene av InformNapalms undersøkelser har gjentatte ganger blitt presentert av offisielle ukrainske delegasjoner for Europarådet [9], NATO [10] og OSSE [11]. Materialet er en del av Ukrainas søksmål mot Russland ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen [12].

Tidlig i september ble temaet om Russlands okkupasjon av Krimhalvøya aktuelt igjen. Dette er relatert til NATO-landenes demonstrative rekognosering [13] mot russiske militære installasjoner. Noe som burde avskrekke Kremls aggressive intensjoner i forkant av den russiske militære øvelsen “Kaukasus 2020” planlagt til andre halvdel av september.

I tillegg vil den strategiske militære øvelsen “United Efforts 2020” finne sted i Sør-Ukraina i september. NATOs medlemsland vil også delta i øvelsen.

Les også


InformNapalm på norsk [17]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [18] og Twitter [19]. Les [20] mer om hvordan Du støtter [21] InformNapalm.