- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Jakten på spermhvalen: Identifikasjon av russisk koordinator for DNR:s informasjonspolitikk

Den 6 juni 2016 publiserte ordilo.org [1] (en ressurs for informasjonslagring om forbrytelser mot Ukraina), et e-postarkiv [2] som tilhører Elena Nikitina som er såkalt «informasjonsminister» for terrororganisasjonen Folkerepublikken Donetsk [3] «DNR [4]».

Arkivet på omtrent 11 GB i størrelse inneholder nesten 10 000 meldinger fra februar 2015 til april 2016. En viktig del av arkivet er Jelena Nikitinas korrespondanse med en person kalt Alexander som har e-post adresse: [email protected] [Red.anm: Det russiske ordet «Kashalot» står for «Spermhval»]. Deres korrespondanse omfatter ca. 400 meldinger, dvs. nesten daglig korrespondanse. Naturen av korrespondansen mellom Elena Nikitina og Alexander (Spermhvalen), etterlater ikke tvil om deres arbeidsforbindelser.

Spermhvalen [email protected]

Elena Nikitina er underordnet mens Alexander er hennes veileder. Her siterer vi noen eksempler på korrespondansen:

1. Elena Nikitina til Kahsalot: «Jeg venter på et OK for å videresende den til Moskva» (meldingen datert 28 februar 2016, sendt med Editor 11). Meldingen inneholder et vedlegg med forespørsel om utstyr for DNR.

2. Kashalot til Nikitina: «Videoen er bra. Men Gubarev er fraværende til den 15» (meldingen datert 2 februar 2016, sendt av Alexander). Dette er helt klart et svar fra en overlegen til en underordnet person og gjelder presentasjonen av en video med Gubarev [Red.anm: Pavel Gubarev, lederen for terroristorganisasjonen «DNR»].

3. I en kommunikasjon datert 9 februar 2016 skriver Alexander til Nikitina: «Andrei ber om et møte med redaktørene av DNR-media, med representanter fra Forsvarsdepartementet, Stasi og politiske rådgivere (dvs. oss med Andrei). Emne: Organisering av interaksjon, planlegging av media, gjennomføring av ad hoc-prosjekter». Etter en kort diskusjon ble dette møtet planlagt til fredagen den 12 februar 2016. Mandagen den 15 februar distribuerer «Informasjonsdepartementet» et nyhetsbrev til alle andre DNR-departementer (se meldingen som er datert 16 februar 2016, sendt av Alexander):

«Kjære kolleger! Etter møtet 12 februar 2016 videresender vi følgende melding med forespørsel om medieplaner for hvert departement og avdeling. Planene skal sendes til: [email protected] med kopi til: [email protected] Planene, spesielt for departementer og avdelinger i sosio-økonomiske og utdannings-patriotiske segmenter er av største betydning».

[email protected] aka Alexander

Meldingen kan bli funnet i post-arkivet [5] på det såkalte Samferdselsdepartementet i DNR [6], tidligere publisert av Evgenij Dokukin. Hvem står bak kontonavnet kashalot74, aka Alexander? Først av alt, i samme arkiverte e-poster fra Nikitina, er det en e-post datert 19.02.2016, sendt av en dame som heter Pershina til kashalot74. Meldingen starter med en hilsen: «God dag, kjære Alexander Pavlovitsj! «La oss huske mellomnavnet» (patronymikon betegner eller er relatert til et navn som kommer fra navnet på en far eller mannlig stamfar).

Videre hvis vi ser på det sosiale nettverket My World som er kjent for å være en forlengelse av webtjenesten mail.ru, der finner vi e-postadressens eier [7].

Spermhvalen kashalot74@mail.ru

Denne kontoen er tom, men vi er oppmerksom på fødselsdatoen 7 mai 1974. Etter det, fortsetter vi til Zello, en populær nettradiotjeneste blant Donbass separatister. Her kan vi søke brukerne ved hjelp av deres e-postadresser, og vi finner at epostadressen [email protected] er tilknyttet til brukeren med det identiske kallenavnet: kashalot74. Bildet nedenfor demonstrerer hans konto.

Spermhvalen kashalot74@mail.ru

La oss huske byen som er merket på denne kontoen: Murmansk. Vår neste kilde til informasjon er YouTube. En bruker med kallenavnet Vladimir Auto har en stor samling av innlegg registrert på Zello. En av disse er av interesse for oss. Dette er «Nyheter fra 3 juli 2014 [8] av kashalot74 Alexander» (en sikkerhetskopi av videoen på denne linken) [9]. Innspillingen er en historie fra en Zello-brukere med navnet Alexander, tilnavnet kashalot74. «Spermhvalen» er allerede kjent for oss. Han gir informasjon om sin tur til byen Kramatorsk i Øst-Ukraina der han leverer «humanitær hjelp» fra Murmansk i begynnelsen av juli 2014.

Vi vil berøre denne turen senere. Men nå, la oss ta en nærmere titt på øvre høyre hjørnet på skjermen: Samtalen som foregår på Zello-kanalen har tittelen «KashalotNews». Som man ser av samtalen er kashalot74 grunnlegger og moderator for denne kanalen. Etter 1:02 i videoen sier vår spermhvals-karakter følgende: «En nyt bankkort (med innsamlingsresultater) er presentert og jeg har bedt om at det legges fram i gruppen, med mitt bankkort». Dette refererer til å samle inn penger for «humanitær hjelp». Vi nærmer oss målet vårt. Det er lett å finne gruppen «KashalotNews [10]» på det russiske sosiale nettverket VKontakte.ru. Blant diskusjonene i gruppen kan vi finne emnet: «Samle støtte [11] til Nye Russland», der vi også kan se informasjon om bankkortet.

Pashin: kashalot74@mail.ru

Den angitte kortets eier- og mottaker av pengene som samles inn er Alexander Pavlovitsj Pashin. La oss bli kjent med ham litt bedre. Alexander Pashin kommer fra byen Murmansk og har kontoer på de sosiale nettverkene VKontakte [12] og Odnoklassniki [13].

Alexander Pashin: kashalot74@mail.ru Merk at en e-gave (bursdagsgave) fra Odnoklassniki dukket opp på hans konto den 7 mai mens kontoen på VKontakte inneholder hans fullstendige fødselsdato: 7 mai 1974. Neppe en tilfeldighet med adressen (kashalot74) på mail.ru. Hvis vi også går igjennom Alexander Pashins bilder [14], vi finner ut hans mellom- og etternavn (patronymikon) Pavlovitsj Pashin [15].

Alexander Pashin: kashalot74@mail.ru

Medaljene han mottatt fra terroristorganisasjonen DNR har gitt Pashin en fortjent plass i «skjærsilden», det vil si den ukrainske nettsiden Myrotvorets database [16] over kriminelle og krigsforbrytere.

At Pashin reise til byen Kramatorsk i begynnelsen av juli 2014 er svært godt dokumentert på ulike nettsteder. Detaljene for turen tilsvarer nøyaktig Kashalots historien på Zello, noe som bekrefter våre resultater. TV-kanalen TV-21 (Murmansk) har gjort en film i tre deler av dette oppdraget (del 1, del 2, del 3). På slutten av første delen intervjuer journalister Pashin. Stemmen hans er identisk med Kashalots stemme, dvs. spermhvalens symbol-tegn på Zello.

På nettverket VKontakte og i gruppen med samme navn «KashalotNews» er en rapport med bilder fra denne turen. Noen bilder fra Pashins side bekrefter mye. Dette bildet er tatt foran Skole № 24 som ble beskutt av pro-russiske terrorister.

Alexander Pashin: kashalot74@mail.ru

Endelig har en stor rapport med bilder fra turen blitt publisert på nettsiden Live Journal [17]. Nær slutten av rapporten er følgende kommentar som diskuterer «om støtte kommer i ukrainere hender».

Alexander Pashin: kashalot74@mail.ru

Svaret som [email protected] gir, gir ingen tvil om at det kommer fra en aktiv deltaker i arrangementssenteret, ikke en tilfeldig leser: «Hjelpen ble tildelt en time etter vår ankomst. Alt ble distribuert når vi ville tilbake».

Innholdet i den «humanitære hjelpen» som blitt levert av Pashin til Kramatorsk er godt synlig på noen av bildene i nyhetsgruppen «KashalotNews [18]»: Et PN-23 nattsikte og en AL6 brakett for siktet.

Alexander Pashin: kashalot74@mail.ru

Her er en del av innholdet i minibussene [19]. Noe som ikke anses å være for avslørende og som kan vises åpent. Men hva Pashin utelatt kan man bare ane. For eksempel noterte «blogger51» at ammunisjon forlatt av flyktende terrorister, og funnet av den ukrainske hæren umiddelbart etter frigjøringen av Slavjansk, hadde blitt overført fra Murmansk Oblast [20], Russland. Et annet interessant sammentreff!

Det er også litt informasjon av interesse om Pashins biografi som kan bli funnet på nettet. Han begynte sin karriere som journalist, men ikke en vanlig journalist. Her er et bilde fra hans stormfulle dager fra hans tidligere karriere [21]: Dagestan 2000, Russland.

Alexander Pashin: kashalot74@mail.ru

I 2002 skriver journalisten Alexander Pashin en artikkel om bergingen [22] av den forliste ubåten Kursk [23]. På omtrent samme tid (det tredje året av den andre tsjetsjenske krigen) gjør han filmen [24] FSB:s spesialstyrker i Tsjetsjenia. Pashin selv blir involvert i denne skildringen 00:30 til 03:50. På slutten av videoen, etter en periode på 6:47, kunngjør Alexander Pashin som forfattetere av videoen for nyhetsprogrammet «Itogi» og et «reportasje fra Tsjetsjenia». Det synes som om Pashin i de tidlige 2000-tallet sluttet seg til FSB:s spesialenhet Orca som er stasjonert i Murmansk Oblast. Blant videoene [25] på Pashins konto på VKontakte er noen klipp som starter med samme forfatteres logo. En av disse filmene er tilgjengelige på spesialstyrkerne Orcas nettsted [26].

Alexander Pashin: kashalot74@mail.ru

Alexander Pashin er merket som forfatteren av videoen fra 2005. Det er en annen video med samme logo som kalles «10 år med spesialstyrkernes Orca-enhet ved den russiske føderale sikkerhetstjenesten, Murmansk». Orca-enheten ble dannet i 1994, men denne videoen er fra 2004.

I 2009, ved slutten av den andre tsjetsjenske krigen på hånden, økte etterspørselen etter dyrebare feltarbeidere til administrative stillinger. Sommeren 2009 jobbet Pashin på byen Murmansks administrasjon. I august 2009 ble han sjef på byens PR-avdeling [27]. I 2010 holdt han samme stilling [28]. Noe tidligere, i mars 2009, gjør kontoeieren [email protected] følgende kommentar [29] (nederst på siden), som viser at han er fullt bevandret i Murmansk politiske aktiviteter.

Alexander Pashin: kashalot74@mail.ru

Pashin har jobbet en tid på byens personalavdeling [30] (det har ikke vært mulig å fastslå tidspunktet for denne siden). Pashins rolle i koordineringen av terror-media i Donbass ble bemerket av russiske anti-propagandabloggere [31] i april 2014.

Alexander Pashin: kashalot74@mail.ru

På denne tiden fikk han dessverre ikke motta passende oppmerksomhet … Korrespondansen mellom Nikitina og Pashin viser at han rundt april måned levde i Donetsk, og at de møttes jevnlig. Han var også der i begynnelsen av mai 2016, fotograferte 9 Mai-paraden [32] og tok en selfie [33] med en av sine «protesjéer [33]».

Alexander Pashin: kashalot74@mail.ru

Alexander Pashin: [email protected]

Pashins bilder [34] av paraden ble publisert av nyhetsbyrået SeverPost [35] som henviser til ham som sin eigne reporter. Dette er selvsagt hans nåværende forkledning.

Og til slutt skal også nevnes at det virker som om Pashin, selv om han er smart forkledd som en journalist, er en veileder på lavere nivå som har som oppgave å overvåke at Moskvas til de underordnede i de okkuperte områdene er riktig forstått og blir fulgt.


CC BY 4.0 – Materialet [36] produsert for publisering av Maria Golubeva [37] eksklusivt for InformNapalm [38]. Ved opptrykk eller gjenbruk av materialet er en aktiv link til vårt prosjekt [39] ønskelig.