- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

InformNapalms undersøkelser brukes på høyt diplomatisk nivå

Undersøkelser utført av InformNapalm [1] om russisk aggresjon mot Ukraina brukes aktivt på høyt diplomatisk nivå. Disse konklusjonene kan ikke bare trekkes fra artikler i media, men også fra representanter som regelmessig besøker NATOs parlamentariske forsamling, Europarådet og OSSE.

Blant annet rettes spesiell oppmerksomhet til InformNapalms OSINT-studier vedrørende identifisering av det russiske forsvarets militære utstyr, basert på nøye analyser av OSSEs overvåkingsrapporter.

InformNapalms undersøkelser brukes på diplomatisk nivå

Det ukrainske nasjonale nyhetsbyrået Ukrinform [2] publiserte en artikkel 27. oktober 2021 om det offisielle OSSE-møtet “Forum for sikkerhetssamarbeid”. Artikkelen, skrevet av nyhetsbyråets Wien-korrespondent, handlet om at Ukraina informerte OSSE om russiske våpenfunn i det okkuperte Øst-Ukraina. Bildebevis presentert av de ukrainske OSSE-representantene bar InformNapalms logo. Materialet er en del av InformNapalms OSINT-studier av de nyeste modellene av russisk militærutstyr observert i det okkuperte østlige Ukraina.

Følgende liste over artikler er basert på bilder tatt av droner fra OSSEs observasjonsoppdrag og nøye analysert av InformNapalms frivillige.

Identifikasjon av radarstasjonen Kasta-2E1 fra InformNapalms undersøkelser [3]Foto 1: Identifikasjon av den russiske radarstasjonen Kasta-2E1 [3] i en tidligere artikkel fra InformNapalm. 

Identifikasjon av kjøretøyet UAZ Esaul fra InformNapalms undersøkelser [4]Bilde 2: Identifikasjon av det russiske panserkjøretøyet UAZ Esaul [4] i en tidligere artikkel fra InformNapalm. 

EW-systemet RB-636 Svet-KU fra InformNapalms undersøkelser [5]Foto 3: Identifikasjon av det russiske EW-systemet RB-636 Svet-KU [5] i en tidligere artikkel fra InformNapalm. 

En russisk rekognoserings-UAV som tilhører FSB [6]Bilde 4: Bildebevis av en russisk drone oppdaget i krigssonen ble også presentert under OSSE-møtet. InformNapalm har beskrevet [6] denne og andre UAV-typer i detalj i en tidligere artikkel. 

Sammendrag

I 2019 ba det internasjonale informasjonskollektivet InformNapalm det ukrainske utenriksdepartementet om å rette oppmerksomheten [7] mot potensialet i OSSEs overvåkingsrapporter. For å hjelpe til med å finne viktige nyanser, presenterer også InformNapalms frivillige sine egne undersøkelser, basert på OSSE-rapporter og fotografier av militært utstyr. Det er tydelig at denne oppfordringen har blitt fulgt fordi InformNapalms etterforskningsmateriale jevnlig brukes på høyt diplomatisk nivå.

InformNapalm påpeker disse faktaene for å fremheve viktigheten av arbeidet utført av informasjonskollektivets frivillige etterforskere og oversettere som hjelper Ukraina med å forsvare seg mot russisk aggresjon. Ved å gjøre det bidrar de til å formidle viktige fakta til verden og bidrar til å motvirke russisk aggresjon på informasjonsfeltet og på den diplomatiske fronten.

I tillegg takker InformNapalm alle ildsjeler som kjemper for sannheten som med tiden vil overvinne Russlands lumske løgner.

Andre artikler av InformNapalm


InformNapalm på norsk [11]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden [12] er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [13] og Twitter [14]. Les mer om hvordan Du støtter [15] InformNapalm.