- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Utleveringen av Wagner-troppene til Russland er en fiendtlig handling mot Ukraina

Hviterusslands utlevering av Wagner-troppene til Russland er et absolutt fiendtlig skritt mot Ukraina. Et skritt som setter Lukasjenkos regime på nivå med det aggressive Russland.

Regimets handling er en kjede i Lukasjenkos konsistente anti-ukrainske aktiviteter, bestående av en rekke saker. Nedenfor er noen eksempler.

Under den russiske væpnede aggresjonen mot Ukraina i 2014

Tilveiebringelse av hviterussiske flybaser, for eksempel den 61. flybasen i Baranovitji og Bobrujsk flybase for det russiske luftforsvaret.

Overføring av en hviterussisk MiG-29-pilotenhet til Luninets flyplass for å overvåke ukrainsk luftrom.

Tilveiebringelse av Bobrujsk-flybasen for radardeteksjonsfly A-50 PKS fra Russland for rekognosering mot Ukraina.

 

Ytterligere tilfeller av anti-ukrainske handlinger

Den såkalte oppdagelsen av hundrevis av ukrainske separatister før valget i 2010.

Tilveiebringelse av hviterussisk luftrom til de russiske væpnede styrker i 2016 for å øve robotangrep på strategiske anlegg i Ukraina.

Begynnelsen på en fullstendig informasjonskrig mot Ukraina 2017.

En hviterussisk provokasjon ved grensen ved bruk av en væpnet gruppe rettet mot den ukrainske staten.

Spredning av rykter om at Ukraina er et land med militære treningsleirer mot Lukasjenkos styre.

Fengsling og utlevering av den ukrainske aktivisten Pavel Hryb til russiske FSB.

Opprettelsen av et operativt rom for den hviterussiske generalstaben for russisk avledning mot Ukraina under den felles russisk-hviterussiske strategiske militære øvelsen Zapad-2017 [1].

Fengsling av den ukrainske journalisten Pavel Sjaroika og hans utveksling med spionen Juri Palitik i Russlands interesse.

Ingen innreisetillatelse for mange ukrainske medlemmer av demokratiske bevegelser. Vilkårlige arrestasjoner av ukrainske statsborgere.

Samtidig gir Lukasjenkos regime oppholdstillatelse, økonomisk og sosial støtte til separatister fra de russiske terrorgruppene LNR [2] og DNR [3].

Medlemmer av det nå oppløste ukrainske spesialpolitiet Berkut, som deltok i forsøket på å undertrykke Verdighetenes Revolusjon, blir tilbudt tjeneste i Hviterussland.

Utleveringen av Wagner-troppene

Utleveringen av leiesoldater fra det private militære selskapet Wagner til Russland, hvis deltagelse i fiendtlighet mot Ukraina ble bevist, er uakseptabelt. Ukrainske myndigheter hadde også bedt Hviterussland om ikke å utlevere leiesoldatene før det var sendt ut en utleveringsbegjæring.

Ukrainske myndigheter må radikalt revurdere alle relasjoner med Lukasjenko-regimet. Det er ganske logisk å vurdere spørsmålet om å flytte stedet for de pågående trepartssamtalene for å løse situasjonen i Øst-Ukraina til et annet land.

De ukrainske myndighetene må endelig forstå at Lukasjenkos anti-hviterussiske og anti-ukrainske regime ikke fremmer gode naboforhold mellom våre land.

Les også


InformNapalm på norsk [7]Distribusjon og opptrykk med henvisning til kilden er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook [8] og Twitter [9]. Les mer om hvordan Du støtter [10] InformNapalm.