- InformNapalm på norsk - https://informnapalm.org/no -

Det russiske lasteskipet Yauza frakter ammunisjon til Bashar al-Assad

InformNapalm fortsetter å lokalisere leveranser av russiske våpen og utstyr til Syria. I en av våre tidligere publikasjoner [1] ble det klart at Russland sjøveien har banet veien for fremtidige bakkeoperasjoner i Syria.

Vi har også rapportert at det russiske tunge rakettartillerisystemet “Solntsepyok [2]” allerede er i Syria. Denne artikkelen gir ytterligere bevis på at Russland leverer ammunisjon for det tunge rakettartillerisystemet TOS-1 / 1A “Solntsepyok”. Når InformNapalmgruppen gjennomførte sin siste OSINT-undersøkelse, fant våre frivillige at den russiske soldaten Alexander Bondarenko [født 14 august 1996], som er en av InformNapalms tidligere avslørte russiske soldater, etter flere klossete forsøk på å skjule informasjon på den sosiale profilen, uhell lekket informasjon om hemmelige ammunisjonstransporter. Noen få sekunder etter vår avsløring ble profilen hans slettet, men elementer ble kvar i Googles cache.

Alexander Bondarenko er en vernepliktig soldat fra 108 luftfartsregimentet på 7 flybårne divisjonen i Novorossiysk [påliteligheten kontrolleres ennå]. Men dette er ikke det viktigste i denne sammenheng.

Alexander Bondarenko [3]

Den russiske vernepliktige soldaten Alexander Bondarenko [3], født 14 august 1996.

Vi kan fortelle at soldaten Alexander Bondarenko gjort et forsøk på å skjule sin profil og flytte den fra https://vk.com/sasha_14081996 [4] til https://vk.com/sanya_bondar1996 [5] [profilarkiv [6]][fotoarkiv [7]][kontaktarkiv [8]]. Dette er en avskrift av den forrige profilen fra 2015-11-13 [cachearkiv [9]].

Alexander Bondarenko [10]

Alexander Bondarenko har gjort et tappert forsøk på å skjule profilen [5] sin gjennom å flytte den.

Bulkskipet Yauza

En av Bondarenkos bilder fra 11 oktober 2015 viser bulkskipet Yauza fra Murmansk som tilhører den russiske Nordflåten. Dette skipet har lastet på gods Novorossiysk havne [arkiv [11]]. Det er fra åpne kilder allerede kjent at Yauza lastet på gods Novorossiysk, gått via Bosporos og gått til Syria i oktober 2015 [mer informasjon om Yauza [12]].

Det russiske lasteskipet Yauza [13]

Lasteprosessen i Novorossijsk på et bilde som lokale frivillige [13] i Russland har tatt.

Lasteprosessen i Novorossiysk som lokale frivillige [14] har tatt bilder på og deretter lastet opp 15 oktober 2015 [arkiv 1 [15]][2 [16]].

Bulkskipet Yauza [17]

Bulkskipet Yauzas tur gjennom Bosporos [17] 16 oktober 2015.

Skipets passasje gjennom Bosporos [18]16 oktober 2015 [arkiv [19]]. Vi fikk bedre visuell informasjon gjennom bildene som Bondarenko slettet. Ifølge Google cache, har Bondarenko fjernet et meget interessant bilde som er tatt i fartøyets lasterom. Dette bild har bekreftet på spørsmålet om hva som ble fraktet i skipet, bortsett fra konvensjonell ammunisjon?

Termobariske prosjektiler [20]

Termobariske prosjektiler for tunge rakettartillerisystem [20]. “From Russia with lies”.

Hvis man tar en nærmere titt på Bondarenkos bild, ser man termobariske prosjektiler for tunge rakettartillerisystem. Det tunge rakettartillerisystemet «Solntsepyok» tilstedeværelse i Syria har allerede blitt nevnt i en av våre tidligere artikler [2] med tittelen: Russian «Solntsepyok» heavy flamethrower systems observed in Syria.

Bulkskipet Yauza 2015-12-16 [12]

Bulkskipet Yauza den 16 desember [12] 2015.

Ettersom dette våpenet ikke blir brukt av Bashar al-Assads hær, og at inga lokale syriske soldater kan håndtere våpensystemet, kan vi kan bare anta at operatørene består av russiske soldater.

TOS-1-ammunisjon [21]

Flere bilder av TOS-1-ammunisjon [21] som et eksempel.

Det skal bemerkes at bildet med denne ammunisjon i skipets lasterom var bare tilgjengelig i 2-3 sekunder etter Bondarenko døpt om profilen sin. Han mislyktes imidlertid å dekke alle spor, noe som ytterligere bidro til våre frivilliges nysgjerrigheter.


CC BY 4.0 – Denne artikkelen [22] artikel [23] er opprinnelig skrevet av Mykola Mahno [24]. Ved opptrykk og bruk av materialet er en aktiv link til forfatteren og vårt prosjekt obligatorisk.