- InformNapalm.org (Polski) - https://informnapalm.org/pl -

Hakerzy opublikowali dane terrorysty z Petersburgu: broń, wyposażenie, obozy treningowe w Rostowie

Ukraińska grupa hakerów Trinity [1] przekazała międzynarodowemu zespołowi wolontariuszy InformNapalm informacje, na podstawie których przeprowadzono pogłębioną analizę, ujawniającą szereg ciekawych szczegółów na temat udziału terrorysty z Petersburgu w wojnie na Donbasie, dostaw broni przez granicę i funkcjonowania obozów treningowych bojówkarzy w Rostowskiej obłasti.

Figurantem tego śledztwa InformNapalmu jest obywatel Rosji Siergiej Leonidowicz Astachow, ur. 19.10.1965 r. Paszport nr 4010 125052, wydany 27.10.2010. Mieszka pod adresem: Petersburg, ul. Krasnoputiłowska 29, m. 23. Telefon komórkowy: +7 (981) 1467411. Poczta elektroniczna: sergeypiter65@mail.ru [2]. W 1991 r. jako tak zwany ochotnik brał udział w konflikcie zbrojnym w Południowej Osetii, w 2014-2015 uczestniczył w walkach na Donbasie w składzie nielegalnego ugrupowania zbrojnego „Odessa” (jego członkowie organizowali porwanie, tortury i zabójstwo małżeństwa ze wsi Peremożne Ługańskiej obłasti Ołeny Kulisz i Wołodymyra Alechina). Aktualnie Astachow pracuje jako kierowca w petersburskim „Rosinkasie”.

Zawerbowany w czerwcu 2014 r. przez tak zwaną moskiewską  komisję poborową [3] pospolitego ruszenia Donbasu. Prowadził korespondencję elektroniczną z niejakim Rustamem Samprulinem novoross24@mail.ru [4]. Maile od Rustama przychodziły z IP-adresów: 141.212.108.13 (Stany Zjednoczone, University of Michigan College of Engineering) i 5.104.224.246 (Holandia, provider Snel.com B.V.),  prawdopodobnie został wykorzystany proxy-serwer lub tor. Dla przykładu, oto zawartość jednego z maili:

„Dzień dobry!

Terminowo! Data zebrania w Rostowie TYLKO 18 CZERWCA. Czas na dojazd do Rostowa trzeba obliczyć dokładnie na 18, jeżeli przyjedzie pan 17go, trzeba będzie czekać do 18go na swój koszt. 19 czerwca przyjeżdżać NIE TRZEBA, nikt pana nie spotka. Po przyjeździe do Rostowa trzeba: wyjść z placu dworcowego. Iść w kierunku wiaduktu kolejowego, w stronę dworca autobusowego, obok przejścia pod wiadukt. Tam spotka Pana człowiek o godz. 10, 15, 20, 23, będzie samochód. Powinien Pan być w ubraniu cywilnym, paszport mieć przy sobie. W TORBACH mieć: kamuflaż, buty, zmianę bielizny, skarpetki, zapas jedzenia na 3 dni, kamizelkę taktyczną i walkie-talkie w miarę możliwości. Telefon kontaktowy 79281690434 Rostów, dzwonić po przyjeździe. Przed 18-m i bez potrzeby (jeżeli Pan się zgubi) NIE DZWONIĆ. W przypadku gotowości jechać 18 czerwca do Rostowa lub o braku możliwości przyjazdu powiadomić przed 13 czerwca!!

Czekamy, dziękuję!

Selection_015

Selection_016

4 lipca 2014 r. Astachow czekał na wyjazd na Donbas w mieście Szachty Rostowskiej obłasti. Dwa tygodnie później brał udział w walkach o punkt Dołżański. Później, na początku sierpnia, pododdział został wycofany do na wypoczynek do obozu polowego w Rostowskiej obłasti.

Selection_017

qirlpq_qkys_lrg

9k0nwmdcmrw_lrg

ruacnfoz_7g_lrg

29.08.2014 Astachow pisze list ze słowami „Pozdrowienia z Krasnodonu!”. Do listu są dołączone zdjęcia, zrobione (na podstawie EXIF-danych) 24.08.2014, na foto pozuje z nowoczesną modyfikacją rosyjskiego karabinu snajperskiego SWDM, niezidentyfikowanym celownikiem nocnym i karabinem maszynowym PKM.

Хакеры вскрыли данные питерского террориста: оружие, снаряжение, лагеря подготовки в Ростове

on 2016-05-13 | 0 Comment [5] | Hacker [6] | Актуально [7] | Донбасс [8] | Новости [9] | Общество [10] | События [11]

Украинская хакерская группа Trinity [1] передала в распоряжение международного волонтерского сообщества InformNapalm массив информации, на основе которой было проведено углубленное OSINT-расследование, раскрывающее ряд интересных подробностей об участии питерского террориста в войне на Донбассе, о поставках российского вооружения через границу и лагерях подготовки боевиков в Ростовской области.

Фигурантом данного расследования InformNapalm является гражданин РФ Астахов Сергей Леонидович, дата рождения 19.10.1965. Паспорт номер 4010 125052, выдан 27.10.2010. Проживает по адресу: Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.29, кв.23. Номер мобильного телефона +7 (981) 146-74-11. Адрес электронной почты: sergeypiter65@mail.ru. [2] В 1991 году он принимал участие в Южноосетинском конфликте на стороне Южной Осетии, якобы добровольцем, в 2014–2015 годах участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе незаконного вооруженного формирования «Одесса» (его члены причастны к похищению, пыткам и убийству семейной пары из села Переможное Луганской области Елены Кулиш и Владимира Алехина). На данный момент Астахов работает водителем-инкассатором Санкт-Петербургского РУИ «Росинкас».

Вербовался в июне 2014 года через так называемый Московский военкомат [3] народного ополчения Донбасса. Вел почтовую переписку с неким Рустамом Самруллиным novoross24@mail.ru [4]. Письма от Рустама приходили с IP-адрессов: 141.212.108.13(США,University of Michigan College of Engineering) и 5.104.224.246 (Нидерланды, провайдер Snel.com B.V.), вероятно, использовался прокси-сервер или tor. К примеру, вот содержание одного письма:

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Срочно!! Дата сбора в Ростове ТОЛЬКО 18 ИЮНЯ. Время на дорогу до Ростова рассчитываете точно на 18, Если приедете 17 июня придется ждать за свой счет до 18 июня. 19 июня приезжать НЕ НАДО, вас не встретят. По прибытию в Ростов вам необходимо: выйти с привокзальной площади. В сторону ж/д виадука, по направлению к автовокзалу, рядом с проходом под виадук. Вас будут встречать чел. в 10ч., 15ч, 20ч, 23ч., будет машина. Вы должны быть одеты по гражданке, с собой паспорт. В СУМКАХ иметь: камуфляж, ботинки, смену белья, носки, запас еды на 3 дня, разгрузку и рацию по возможности. Контакты по тел. 79281690434 Ростов, звонить по приезду. До 18 числа и без крайней нужды (если потерялись) НЕ ЗВОНИТЬ. О готовности ехать 18 июня в Ростов или невозможности прибыть сообщить до 13 июня!!

ЖДЕМ, СПАСИБО!

Selection_015Selection_016

4 июля 2014 года Астахов ждал отправки на Донбасс в городе Шахты Ростовской области. А уже через две недели принимал участие в боях за КПП Должанский. Позднее, в начале августа, подразделение вывели на отдых в Ростовскую область, где был развернут военно-полевой лагерь.Selection_017qirlpq_qkys_lrg9k0nwmdcmrw_lrgruacnfoz_7g_lrg

29.08.2014 Астахов пишет письмо со словами «Привет из Краснодона!». К  письму прикреплены фотографии, сделанные (на основании EXIF-данных) 24.08.2014, на снимках он позирует с современной российской модификацией снайперской винтовки СВДМ, неидентифицированным ночным прицелом и  пулеметом ПКМ.Selection_021Selection_020

Selection_019

Drugi list, również wysłany 29.08.2014, zawiera słowa „Dwie moje delegacje: Dołżanka – Izwaryno – Krasnodon” i zdjęcia, zrobione 24.08.2014, na tle ciężarówek rosyjskiego „konwoju humanitarnego”. Przypominamy, że pierwszy rosyjski konwój wjechał na terytorium Ukrainy łamiąc międzynarodowe prawo 22.08.2014, 23.08.2014 r. wszystkie wozy tego konwoju opuściły Ukrainę.

Selection_029Selection_028

Wychodzi na to, że o godz. 11:39 24.08 Astachow pozuje na tle białych KamAZów w Rostowskiej obłasti, natomiast o 17:32 24.08 – już z nowiutkim karabinem snajperskim.

Miesiąc później, 29.09.2014 Astachow robi nowe zdjęcia z bronią i sprzętem. Są na nich: granatniki SPG-9 i AGS-17, wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW „Utios” na podstawie, wyrzutnie do systemu przeciwpancernych pocisków kierowanych „Fagot”, skrzynki z pociskami przeciwpancernymi 9M111-2, skrzynki 9Ya694 z przenośnymi systemami rakietowymi „Igła”, system rakietowy ZU-23-2 i rosyjski czołg T-72B modyfikacji 1989 r., którego nie mają na uzbrojeniu ukraińskie Siły Zbrojne, a więc nie mógł być zdobyczny.

Selection_027Selection_026Selection_025Selection_024Selection_023Selection_022

Przypuszczalnie w listopadzie 2014 r. Astachow powrócił do Petersburga i zajął się zbieraniem pomocy dla terrorystów walczących na terytorium Donbasu. Są to żywność, uniformy, obuwie i sprzęt wojskowy. W jednym z listów do tak zwanego rządu [17] Donieckiej Republiki Ludowej w Petersburgu, którego kierownikiem jest deputowany radny miasta Petersburg Witalij Miłonow, Astachowowi zaproponowano kolejność działań w celu dostawy ładunku do okupowanej Donieckiej obłasti Ukrainy:

„Kolejność działań:

  1. W dołączonym pliku prosimy wypełnić/poprawić brakujące dane (waga ładunku, adres miejsca wyładowania, dane kontaktowe osoby odbierającej etc.) i wysłać na mój adres dnr-spb@mail.ru [18].
  2. Zaznaczyć na ładunku miejsce wyładowania.
  3. Przywieźć ładunek do magazynu Miłonowa w Kronsztadzie, gdzie będzie prowadzone załadowanie ciężarówki. Adres: trasa Kronsztadzka 7.

Czas ładowania trzeba uzgodnić z Iwanem (pomocnikiem Miłonowa) +7-911-928-16-61

Samochody i tragarzy do przewiezienia z Petersburgu do Kronsztadu nada firma „Gruzowiczkow”.

Dla zamówienia Gazeli po uzgodnieniu czasu wyładowania z Iwanem trzeba wysłać SMS na mój numer (+7-931-239-47-53), gdzie trzeba napisać: czas załadowania, adres załadowania, adres wyładowania, telefon kontaktowy na ładunku.

  1. Samochód zostanie załadowany i wysłany w piątek 26.12.2014 r.
  2. Uprzedzić osoby odbierające o wyjeździe samochodu.

Z uszanowaniem,

Jewgienij Andruszczenko

Selection_018

Materiał do publikacji przygotował wolontariusz międzynarodowego zespołu InformNapalm Michaił Kuzniecow [19] na podstawie informacji, przekazanych przez grupę hakerów Trinity [20].

Notification

Materiały zostały nam przekazane przez haktywistów ukraińskiego zrzeszenia CyberAlliance na zasadzie wyłączności w celu ich analizy i obróbki. Zespół InformNapalm nie ponosi odpowiedzialności za źródła i pochodzenie danych.

(CC BY) Materiał przygotowany specjalnie dla portalu InformNapalm.org [21], przy przedruku i wykorzystaniu materiału prosimy o obowiązkowe umieszczenie aktywnego linku do autora i naszego projektu.

Przypominamy, że zapoznać się z bazą danych śledztw InformNapalmu z dowodami udziału w walkach w Ukrainie ponad 60 rosyjskich pododdziałów Sił Zbrojnych Rosji można pod linkiem: http://bit.ly/RussianPresence [22]. Zachęcamy do udostępniania.

Projekt można również wesprzeć finansowo pod linkiem  Crowdfunding [23]. Wszystkie otrzymane środki zostaną wykorzystane wyłącznie na wsparcie techniczne portalu InformNapalm.org.