- InformNapalm.org (Polski) - https://informnapalm.org/pl -

Kontrakt bojówkarza „noworosji” podpisany w Wołgogradzkiej Komisji Wojskowej

W wyniku śledztwa OSINT na portalach społecznościowych bojówkarzy „DNR/ŁNR”, przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół wolontariuszy InformNapalm.org ujawniono kolejnego rosyjskiego kontraktowca – wywiadowcę z 291. oddzielnej brygady artylerii, który obecnie walczy w składzie nielegalnej formacji zbrojnej „noworosja” na okupowanym Donbasie.

W trakcie identyfikacji i pogłębionej analizy profilu Aleksieja Kriwdina [1] (archiwum profilu [2], archiwum albumu zdjęć [3], archiwum kontaktów [4]), znalezionego na portalu społecznościowym „WKontaktie”, zebrano następujące dane:

Aleksiej Walerjanowicz Kriwdin, 20.05.1994 r.ur., mieszka w Wołgogradzkiej obłasti, miasto Wołżskij, ul.Kujbyszewa 5, m. 7, tel. 8-906-168-76-23.

Kriwdin pełnił terminową służbę wojskową w składzie 3. baterii zenitowo-rakietowej [5] dywizjonu Kompleksu Zenitowo-Rakietowego „TOR-M1” 19. oddzielnej brygady zmechanizowanej [6] (jednostka wojskowa 20634, dyslokacja: m. Władykaukaz) 58. ogólnowojskowej armii Południowego Okręgu Wojskowego, przeniesiony do rezerwy z tytułem młodszego sierżanta w czerwcu 2013 roku.1 prof3 zrbr101 flagtori - 3

W październiku 2014 roku A. Kriwdin złozył podanie do Komisji Wojskowej [7] w m. Wołżski z prośbą o przyjęcie dokumentów i skierowanie do pełnienia 3-letniej służby kontraktowej jako wywiadowcy w jednostce wojskowej 64670 (291. oddzielna brygada artylerii 58. ogólnowojskowej armii Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, miejsce dyslokacji – Stanica Troicka, Inguszetia).

14 grudnia 2014 roku A. Kriwdin w statusie kontraktowca już znajdował się na Kaukazie [8]

31 zayvlenie

kavkaz

Od stycznia 2015 roku A. Kriwdin został oddelegowany na Donbas w składzie nielegalnej formacji zbrojnej „noworosja”, a dokładnie w 4. batalionie „Donieckiej Republiki Ludowej” Opłot.

n r 1

n r 2

n r 3

n r 4

n r 5 [9]n r 12 [10] n r 7 [11]

n r 8 [12]n r 9 [13] n r 10 [14]

Uwaga: schemat podpisania kontraktu na służbę w Siłach Zbrojnych Rosji przewiduje kilka etapów. Pierwszy i najważniejszy – otrzymanie przez kandydata odpowiedzi z konkretnej jednostki wojskowej ze wskazaniem odpowiedniej dla niego posady, na którą jednostka jest gotowa go przyjąć. Po jej otrzymaniu kandydat zwraca się do Komisji Wojskowej według miejsca zameldowania, gdzie wypełnia deklarację o chęci podpisania 3-letniego kontraktu na pełnienie służby w konkretnej jednostce wojskowej. Po tym Komisja Wojskowa na podstawie pisma z jednostki i deklaracji kandydata przeprowadza odpowiednie działania (organizuje komisję lekarską, zakłada sprawę osobową i t. d.) związane z powołaniem kandydata na służbę kontraktową z późniejszym skierowaniem na miejsce pełnienia służby.

Przypominamy, że nie jest to pierwszy przypadek przekształcenia rosyjskich kadrowych wojskowych w bojówkarzy „noworosji”. InformNapalm niejednokrotnie przedstawiał materiały, opowiadające o tym, jak „lekkim machnięciem ręki” [15] rosyjscy kontraktowcy przekształcają się w bojówkarzy „Donieckiel/Ługańskiej Republiki Ludowej”. O jednym z takich faktów można przeczytać w artykule Kontraktowiec Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej z 7. bazy wojskowej walczy w składzie band „Donieckiej Republiki Ludowej” [16].

Pragniemy również przypomnieć, że wspomniane wyżej ugrupowania 58. armii Południowego Okręgu Wojskowego – 19. oddzielna brygada zmechanizowana i 291. brygada artylerii – niejednokrotnie były wspominane w kontekście „rostowsko-ukraińskich delegacji”, patrz linki:

„Szlak bojowy” 291. brygady artylerii od Krymu do Donbasu [17]

Rosja. Zdjęcia pozycji artylerii Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ostrzeliwującej terytorium Ukrainy w 2014 roku [18]

Żołnierze roty snajperów 19. oddzielnej brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w szeregach nielegalnej formacji zbrojnej „Somalia” [19]

Przygody roty bezpilotowców 19. brygady zmechanizowanej w Ukrainie [20]

Działa samobieżne „MSTA-S” 19. brygady zmechanizowanej z Osetii Północnej na granicy z Ukrainą [21]

Pododdziały bojowe wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej „Grad” z 19. brygady zmechanizowanej „uprawiają partyzantkę” w lasach wzdłuż granicy z Ukrainą [22]

Zaznaczmy, że informacja o rosyjskim okupancie A. Kriwdinie została również umieszczona w bazie danych „Czyściec” [23] projektu „Myrotworec”.

 

Materiał do publikacji przygotował Irakli Komaxidze [24]

Informacja przygotowana specjalnie dla projektu InformNapalm.org, przy przedruku i wykorzystaniu materiału obowiązkowe jest umieszczenie linku do autora i projekt.

Tłumaczenie: Iaroslava Kravchenko