- InformNapalm.org (Polski) - https://informnapalm.org/pl -

Powrót do źródeł. Rosyjskie wojska zmieniają ubrania bojówkarzy „D/ŁRL” na mundury sił pokojowych

15th Motroized Brigade 1

Jak widzimy, 15. samarska brygada strzelecka rosyjskich sił inwazyjnych, nosząca cyniczną nazwę „Siły Pokojowe”, już uzupełniła siły po letnich stratach i po niedawnym oświadczeniu [1] Komitetu Śledczego FR o rozpoczęciu sprawy „O ludobójstwie ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie” znów zaczęła malować na swoich BTR-ach znaki wyróżniające Sił Pokojowych, wcześniej zamalowane markowaniem „Donieckiej/Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Aktualnie pododdziały „pokojowe”, rozmieszczone w obozie polowym wzdłuż trasy A-260 na południe od wsi Popowka, Kamieńsk-Szachtinskiego rejonu Rostowskiej obłasti FR, znów są w stanie pełnej gotowości, oficerowie polityczni prowadzą aktywną pracę wśród żołnierzy, równolegle odbywają się przeglądy składu osobowego, broni i sprzętu.

15th Motroized Brigade 2

15th Motroized Brigade 3

15th Motroized Brigade 4

15th Motroized Brigade 5

15th Motroized Brigade 6

15th Motroized Brigade 7

Informacje zostały przygotowane specjalnie dla portalu InformNapalm. Przy przedruku lub wykorzystaniu materiału prosimy o obowiązkowe umieszczenie aktywnego linku do autora i naszego projektu.

Autor Irakli Komaxidze [2]