- InformNapalm.org (Polski) - https://informnapalm.org/pl -

Rosja planuje przerzucić broń atomową na Krym. Żołnierze reaktywują tajemniczy obiekt „Teodozja-13”

11 sierpnia 2016 r. przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy stwierdził [1], że rosyjscy okupanci mogą wykorzystać broń atomową na Krymie: „Na krymskich lotniskach i bazie marynarki wojennej w Sewastopolu są wojskowe okręty i łodzie podwodne. Ładunki jądrowe znajdują się na terytorium Południowego Okręgu Wojskowego Rosji. Zapalniki mogą być dostarczone na terytorium Krymu – w przypadku podjęcia takiej decyzji – do wyposażenia środków dostawy, lub mogą być rozmieszczone na samolotach podczas transportu na lotniska Południowego Okręgu Wojskowego. Po tym broń będzie gotowa do wykorzystania” – wytłumaczył przedstawiciel wywiadu.

W wyniku pogłębionej analizy źródeł otwartych wolontariusze międzynarodowego zespołu InformNapalm zidentyfikowali pododdziały wojsk gwardii narodowej Rosji oraz jednostek obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, rozmieszczone na obiekcie [2] „Teodozja-13” lub Przedsiębiorstwo kod pocztowy 105 – byłym tajemnym obiekcie w pobliżu Sudaka, w miejscowości Kyzyłtasz (Krasny Kamień).

феодоссия 13

Do roku 1994 tajemniczy obiekt na Krymie był wykorzystywany jako magazyn dla bomb atomowych. Obecność wspomnianych wyżej pododdziałów w obiekcie „Teodozja-13” wskazuje na plany Rosji dotyczące rozmieszczenia broni nuklearnej na terytorium okupowanego Krymu (niewykluczone, że głowice jądrowe już znajdują się w tym magazynie). Przypominamy, że do głównych funkcji [3] rosyjskiej gwardii narodowej (wcześniej – wojska wewnętrzne FR) należą: ochrona najważniejszych obiektów reżimowych, ładunków specjalnych, gmachów i komunikacji obiektów podlegających obowiązkowej ochronie przez gwardię narodową zgodnie z listą zatwierdzoną przez rząd Federacji Rosyjskiej. Do zadań wojsk obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej należą: kontrola stopnia skażenia terenu produktami radioaktywnymi, likwidacja skutków awarii w radiacyjnie, chemicznie i biologicznie niebezpiecznych obiektach.

Informacje o dyslokacji pododdziałów na obiekcie „Teodozja-13” udało się otrzymać dzięki żołnierzom północno-kaukaskiego dowództwa regionalnego gwardii narodowej Rosji – Iljasowi Chajrullinowi (profil [4], album zdjęć [5], znajomi [6]) i jego towarzyszowi Iwanowi Isarowi (profil [7], album zdjęć [8]).

Selection_260

Selection_261

Selection_263

Żołnierze wojsk obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej są o wiele ostrożniejsi, nie udostępniają zdjęć obiektów reżimowych na portalach społecznościowych, lecz swoją obecność „sypnęli” na zdjęciu z emblematem wojsk wyłożonym z farbowanych kamieni na terytorium obiektu „Teodozja-13”.

Selection_266

Selection_267

Rosja kontynuuje aktywną militaryzację okupowanego Krymu, widzimy przy tym konkretne oznaki przygotowań do rozmieszczenia broni atomowej w byłych tajnych sowieckich obiektach. Ukraińscy i zagraniczni eksperci wcześniej już niejednokrotnie zwracali uwagę na hipotetyczne niebezpieczeństwo związane z takimi działaniami, teraz widzimy dowody oparte o dane ze śledztw OSINT. Mieszkańcy okupowanego półwyspu stają się nie tylko zakładnikami, lecz przechodzą do kategorii osób siedzących na atomowej „beczce z prochem”. Niesie to zagrożenie dla państw basenu Morza Czarnego oraz innych, mogących stać następnym celem agresywnej polityki Kremla rozszerzającej przestrzeń życiową „ruskiego mira”.

Materiał przygotowali do publikacji Kuźma Tutow [9] i Michaił Kuzniecow [10]

(CC BY) Informacje są przygotowane specjalnie dla portaluInformNapalm.org [11]. Przy przedruku lub wykorzystaniu prosimy o obowiązkowe umieszczenie aktywnego linku do autorów i naszego projektu.

Apelujemy do czytelników o rozpowszechnienie naszych materiałów na portalach społecznościowych. Upublicznienie materiałów śledztw może istotnie wpłynąć na przebieg walki informacyjnej i całej wojny.