- InformNapalm.org (Polski) - https://informnapalm.org/pl -

Ukraina przedstawiła OBWE dane wywiadowcze na temat potencjału uderzeniowego SZ FR

Jak poinformowała agencja UKRINFORM [1], Ukraina przedstawiła w OBWE dane wywiadowcze nt. potencjału uderzeniowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, które dyslokowane są w bezpośredniej bliskości ukraińskich granic.


Ukraińscy i amerykańscy eksperci, a także Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, ostrzegają, że pod pretekstem zbliżających się manewrów „Kaukaz 2020” Rosja może przeprowadzić pełnowymiarową ofensywę przeciwko Ukrainie. W przeciągu ostatnich dni prezydent Rosji podpisał dekret o mobilizacji rezerwistów w celu odbycia „szkoleń wojskowych” – bez określenia konkretnych dat. Tego rodzaju decyzja zwiększyła prawdopodobieństwo przygotowywania ofensywy – dekret może stanowić próbę ukrycia prowadzonej mobilizacji wojsk w celu przeprowadzenia ataku.

Powstaje zatem pytanie: jaka ilość wojsk Federacji Rosyjskiej gotowa jest do pełnowymiarowego ataku na Ukrainę? Ile jednostek przygotowano oraz jakim sprzętem one dysponują? Odpowiedź na te pytania została udzielona 1 lipca na Forum Współpracy Bezpieczeństwa OBWE.

Ponieważ Ukraina przewodniczy obecnie temu organowi (odpowiedzialnemu za formowanie polityki OBWE), 1 lipca omówiono w ramach jego działalności kwestię wdrożenia i aktualizacji Dokumentu Wiedeńskiego, który odnosi się do kwestii budowy zaufania i bezpieczeństwa na świecie. Na spotkaniu stronę ukraińską reprezentował szef Głównego Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Weryfikacji Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Leonid Hołopatiuk. W trakcie swojego wystąpienia, zwrócił on uwagę na przekształcenie okupowanych terytoriów Donbasu w „szarą strefę”, która nie jest objęta systemem kontroli zbrojeń oraz środkami budowy zaufania i bezpieczeństwa OBWE.

Korpusy sił okupacyjnych na Donbasie są większe od armii części państw europejskich

„Federacja Rosyjska powinna przekazywać dane o liczbie żołnierzy, uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym Sił Zbrojnych FR stacjonujących na terytorium Ukrainy w ramach globalnej wymiany informacji” – powiedział Hołopatiuk. Podkreślił on ponadto, iż potrzebne jest dziś opracowanie skutecznych mechanizmów międzynarodowej kontroli dot. działań wojsk rosyjskich stacjonujących na tymczasowo okupowanych terytoriach wschodniej Ukrainy i Autonomicznej Republiki Krymu. Ukraiński generał zaznaczył, iż Rosja utworzyła trzy zgrupowania wojskowe stacjonujące w pobliżu granicy z Ukrainą – cyt. „które są w stanie przeprowadzać operację ofensywną na terytorium Ukrainy bez wcześniejszej mobilizacji, przy minimalnych środkach przygotowawczych”. Wspomniane trzy ugrupowania nie odnoszą się do sił zgromadzonych przez Rosję na obszarze okupowanego Krymu i Donbasu, gdzie siły FR pod względem liczebnym przewyższają armie wielu krajów europejskich.

W efekcie dyslokacji na obszarze wschodniej Ukrainy (okupowany Donbas) poważnej ilości rosyjskiego sprzętu wojskowego oraz rosyjskich żołnierzy, doszło do zgrupowania dwóch korpusów strzeleckich.

W ramach 1. Korpusu Strzeleckiego funkcjonuje:

W ramach 2. Korpusu Strzeleckiego funkcjonuje:

Liczebność obu korpusów strzeleckich to ok. 35 tys. żołnierzy.

W ramach obu korpusów sformowanych na okupowanych obszarach Donbasu znajduje się 481 egzemplarzy czołgów, 914 egz. opancerzonych wozów bojowych, 720 egz. systemów artyleryjskich i 202 egz. wieloprowadnicowych systemów rakietowych. Warto ponadto zaznaczyć, iż dowództwo, sztaby, a także stanowiska związane z różnymi specjalizacjami obsadzone są przez personel Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej – łącznie ok. 650 żołnierzy. Ponadto na tymczasowo okupowanych obszarach obwodu donieckiego i ługańskiego znajdują się jednostki wsparcia operacyjnego i logistycznego, doradcy wojskowi, instruktorzy Sił Zbrojnych FR. Ich łączna liczba sięga 2,1 tysiąca rosyjskich żołnierzy. Aby, utrzymać stałe napięcie na linii frontu oraz zapewnić zaopatrzenie wojskom zgrupowanym w ramach 1. i 2. Korpusu Strzeleckiego, z terytorium Federacji Rosyjskiej przez niekontrolowane obszary granicy państwowej Ukrainy dostarczana jest m. in. amunicja oraz paliwo.

Krym jako „wielki lotniskowiec”

W wyniku militaryzacji okupowanego Krymu, półwysep zaczęto określać mianem „lotniskowca”. Dzisiaj na obszarze Krymu utworzono potężne zgrupowanie wojsk, obejmujące komponent lądowy, powietrzny i morski liczący ok. 32,5 tys. żołnierzy. Na półwyspie utworzono ponadto Straż Przybrzeżną oraz ulokowano grupę sił Służby Federalnej Gwardii Narodowej (nie więcej jak dwie brygady), a także siły Rosyjskiej Służby Granicznej FSB. Dostrzegalne jest ponadto aktywne zwiększanie zdolności uderzeniowych SZ FR dyslokowanych na Krymie poprzez zwiększenie liczby żołnierzy, oraz wyposażanie oddziałów w coraz to nowsze modele broni i sprzętu wojskowego.

 

Podstawą komponentu lądowego jest 22. Korpus Strzelecki (na bazie którego w przyszłości planowane jest utworzenie zgrupowania o charakterze Armii) oraz 810. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. Obecnie w gotowości do zastosowania znajduje się sześć batalionowych grup taktycznych.

Komponent powietrzny został wzmocniony poprzez rozmieszczenie na półwyspie bombowców, samolotów szturmowych i myśliwskich. Pod kątem operowania rosyjskich bombowców dalekiego zasięgu przeprowadzono remont lotniska Belbek i Gwardyjskie. Trwają prace służące przygotowaniu infrastruktury do przechowywania broni jądrowej na terytorium Krymu.

Możliwości bojowe komponentu morskiego zostały zwiększone dzięki dyslokacji najnowszych nawodnych okrętów o charakterze ofensywnym oraz okrętów podwodnych – wyposażonych w rakiety typu „Kalibr” (łącznie do 70 okrętów, 6 okrętów podwodnych – zdolność wystrzelenia 84 rakiet w ramach jednej salwy).

Zgodnie z oficjalnymi danymi przekazanymi przez Rosję (w oparciu o Dokument Wiedeński), liczba uzbrojenia i sprzętu wojskowego rosyjskich sił zbrojnych na obszarze Krymu wzrosła prawie trzykrotnie w ciągu ostatnich sześciu lat (red. prawdopodobnym jest jednak, że dane te są zaniżone).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Federację Rosyjską (stan z 1.01.2020r.), na terytorium Krymu znajdować się ma 684 egzemplarzy bojowego sprzętu wojskowego – czyli o 453 jednostki więcej niż 1 stycznia 2014 r. Warto podkreślić, że po zajęciu półwyspu, Rosja przerzuciła na Krym 31 czołgów, ok. 200 opancerzonych wozów bojowych, niemalże 100 systemów artyleryjskich, a także 63 samoloty bojowe i 34 śmigłowce.

Trzy ugrupowania przygotowane do natychmiastowego ataku

Federacja Rosyjska nadal zwiększa liczbę żołnierzy dyslokowanych wzdłuż granicy z Ukrainą. Ma miejsce aktywne formowanie nowych jednostek wojskowych oraz reorganizacja istniejących formacji w celu zwiększenia ich potencjału bojowego. Na dany moment wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej rozmieszczono 28 batalionowych grup taktycznych. W najbliższym czasie dojdzie ponadto do zakończenia formowania kolejnych zgrupowań (dwóch armii i korpusu strzeleckiego) – pełne zdolności bojowe mają otrzymać na przełomie 2020-2021 roku.

W ramach komponentu lądowego na Zachodnim Kierunku Strategicznym utworzono 20. Armię Ogólnowojskową, w ramach której funkcjonuje 3. Dywizja Zmotoryzowana i 144. Dywizja Zmotoryzowana. Warto ponadto podkreślić, że 448. Brygada Rakietowa oraz 20. Armia wyposażona jest w taktyczne systemy rakietowe „Iskander”.

Na Południowo-Zachodnim Kierunku Strategicznym utworzono 8. Armię Ogólnowojskową (o charakterze ofensywnym). W ramach tej armii funkcjonuje 150. Dywizja Zmechanizowana i 20. Samodzielna Brygada Zmechanizowana – tej armii podporządkowano 1. Korpus Strzelecki (tzw. siły Donieckiej Republiki Ludowej) oraz 2. Korpus Strzelecki (tzw. siły Ługańskiej Republiki Ludowej). W ramach 8. Armii Ogólnowojskowej planowane jest ponadto utworzenie brygad rakietowych wyposażonych w systemy „Iskander”.

Ogółem liczba żołnierzy funkcjonujących w ramach komponentu lądowego, którzy to dyslokowani są w bezpośredniej bliskości granicy ukraińsko-rosyjskiej stanowi 87 tys. Siły te wyposażone są w nie więcej niż: 1100 czołgów, 2600 opancerzonych wozów bojowych, 1100 systemów artyleryjskich, 360 rakietowych systemów wieloprowadnicowych, 18 taktycznych systemów rakietowych.

Prowadzona jest wymiana sprzętu na nowocześniejsze typy samolotów (Su-30SM, Su-35S, Su-34, Su-25SM3, MiG-31K wyposażony w hipersoniczny system rakietowy „Kindżał”) oraz helikopterów. W sumie w bazach znajdujących się przy granicy z Ukrainą znajduje się ok. 330 myśliwców i 230 śmigłowców.

Równolegle prowadzone jest tworzenie baz służących rozmieszczaniu żołnierzy przybyłych w ramach mobilizacji – infrastruktura pozwoli na utworzenie do 4 dywizji (w miejscowościach: Boguczar, Kameńsk-Szachtyński, Nowoozerne oraz na okupowanym obszarze Krymu).

Podsumowując – na dany moment, w pobliżu granicy z Ukrainą, strona rosyjska utworzyła trzy grupy bojowe zrzeszające różne rodzaje wojsk, zdolne do przeprowadzenia nagłej operacji ofensywnej przeciwko państwu ukraińskiemu (bez potrzeby prowadzenia mobilizacji).

Wasyl Korotkyj, Wiedeń, UKRINFORM.


Tłumaczenie na polski: Michał Marek [2]specjalnie dla portalu InformNapalm [3].
Przy wykorzystaniu informacji prosimy o obowiązkowe umieszczenie linku do źródła. (Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0). Zachęcamy do dzielenia się materiałem ze znajomymi oraz do polubienia profili InformNapalmu na Facebooku [4]/ Twitterze [5]/ Telegramie [6]

Polecamy również

Witryna pomocy technicznej [20]