- InformNapalm.org (Polski) - https://informnapalm.org/pl -

Zidentyfikowano członka klubu walki im. Putina Zazę Chasiję, który zostawił sporo śladów na Donbasie

„Bagration?!”

Poświęca się „bohaterowi” niechlubnej walki 2014 r., rosyjskiemu obywatelowi gruzińskiego pochodzenia Zazie Chasiji, na pamiątkę 3 rocznicy udziału w niewypowiedzianej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Nie jest żadną nowością, że większa część śledztw OSINT międzynarodowego zespołu InformNapalm opiera się o wstępne informacje dostarczone przez naszych Czytelników – Ukraińców, Gruzinów, Białorusinów, którzy dzielą się z nami interesującymi materiałami. Dzisiejsza publikacja nie jest wyjątkiem: gdyby nie informacje od naszych przyjaciół, nie poznalibyśmy nowego „Bagrationa” i dumy Rosji, który wziął do ręki broń przeciwko sąsiadowi.

Na portalu społecznościowym „VKontanktie” na profilu jednej z grup gruzińskiej mniejszości w Moskwie 23 lutego 2017 r. opublikowano post [1] na „Dzień obrońcy Ojczyzny” z hasztagami #Gruzini [2] i #23 lutego [3]. Z sześciu zdjęć „obrońców” największą uwagę przyciągnęło foto uzbrojonego bojówkarza w kamuflażu i berecie, w kamizelce taktycznej i z karabinem maszynowym na tle czołgu T-64.

Przyczyn, dla których postanowiliśmy ustalić dodatkowe dane o tym foto, było kilka. Przede wszystkim, jest to pozastatutowy wygląd „obrońcy” Rosji, który raczej przypomina najemnika „noworosji” i oczywiście, czołg T-64.

Uwaga: Czołgi T-64 będące na uzbrojeniu Sił Zbrojnych Ukrainy były aktywnie wykorzystywane przez rosyjsko-terrorystyczne wojska w pierwszym etapie konfliktu na Donbasie. Przyczyna ich wykorzystania jest banalnie prosta – ukrywanie rosyjskiej obecności i udawanie, że sprzęt przerzucony z Rosji jest łupem wziętym w walkach „powstańczych górników” z ukraińskim wojskiem. Rzeczywiście, pewna ilość tych maszyn została odebrana ukraińskiej armii. Lecz także wiadomo, że w dużej ilości T-64 były dostarczane do Ukrainy z Rosji (1 [4], 2 [5], 3 [6], 4 [7]), gdzie setki tych maszyn są przechowywane w magazynach. Po jakimś czasie arsenał terrorystów poszerzył się o T-72 oraz inną rosyjską broń i sprzęt [8], których już nie udawało się nazwać łupem.

Według ocen ekspertów, konsultujących InformNapalm, na wspomnianym zdjęciu najprawdopodobniej udokumentowano czołg odebrany [9] ukraińskiej armii, o czym świadczy specyficzna kolorystyka maszyny. Lecz czołgi tego typu były również przerzucane z Rosji. W każdym wypadku foto bojówkarza na tle T-64 było zrobione na Donbasie.

Za pomocą portalu lostarmour [9] udało się znaleźć zdjęcie właśnie tego czołgu. Co więcej, wśród zdjęć na tym portalu znaleźliśmy foto T-64, na którym siedzi dwóch bojówkarzy – jednym z nich jest figurant naszego śledztwa OSINT. Zdjęcie zostało wykonane w tym samym miejscu, co zdjęcie z zaznaczonym figurantem.

Zgodnie z danymi lostarmour, pierwsze udokumentowanie czołgu jest datowane na 16 czerwca 2014 r. w rejonie Metalista Ługańskiej ołasti. Czołg 128. oddzielnej górskiej brygady piechoty Sił Zbrojnych Ukrainy został zaatakowany przez tak zwany ługański batalion „Zaria” rosyjsko-terrorystycznych sił, później znajdował się w podporządkowaniu „armii południowego wschodu”.

Teraz powróćmy od czołgu do bojówkarza – na zdjęciu jest zaznaczona nazwa użytkownika zaza_18. Chociaż bojówkarz był bardzo ostrożny na portalach społecznościowych, jego identyfikacja nie była skomplikowana. Format zdjęcia świadczy o tym, że pochodzi ono z Instagramu. Za pomocą kilku prostych kombinacji z wykorzystaniem szeregu wyszukiwarek i analizy informacji udało się ustalić nie tylko tożsamość obiektu badań, lecz także zebrać teczkę danych o nim.

Zaza Tariełowicz Chasija

Data urodzenia: 18 grudnia 1992 r. Zarejestrowany pod adresem zamieszkania w Moskwie, o czym świadczy wpis [10] w bazie danych książki telefonicznej Moskwy z 2010 r. Pochodzi z regionu Samegrelo w Gruzji.

Źródłem zdjęcia Chasiji na tle czołga T-64 jest Instagram/Instami, zdjęcie zostało udostępnione [11] 10 kwietnia 2015 r. Patrz profil Chasiji na Instagramie [12] (archiwum [13]) i innych przywiązanych do niego portalach – instami [14] (archiwum [15]), imgwonders [15] (archiwum [16]), imgrum [17] (archiwum [18]).

Na zdjęciach z Instagramu Chasija pozuje w knajpie Hustle [19] (Moskwa, al. Pokrowski 6/20, Moskwa, Rosja, 109028, tel. +7495221-22-71), współwłaścicielem jest stary przyjaciel naszego figuranta Aleksandr Czekanow [20].

[21] [22]

Wśród innych foto z moskiewskim glamoure Chasija udostępnił na Instagramie foto fajki wodnej [23] „za specnaz”, zrobionej własnoręcznie oraz foto z matką – Ingą Chasiją [24].

[25] [26]

Zaza Chasija znajduje się [27] na liście studentów, przyjętych w 2015 r. do Niepaństwowego Zakładu Oświaty Zawodowej „Prawosławny Święto-Tichonowski Uniwersytet Humanistyczny”. Specjalność: Systematyczna Teologia Wyznania, legitymacja nr 36, z minimalną liczbą punktów – 34.

Po zbadaniu profili krewnych naszego figuranta w albumie jego cioci znaleźliśmy inne zdjęcie [28] Chasiji, udostępnione w styczniu 2015 r., jak i pierwsze, świadczy o pobycie na Donbasie. Na drugim zdjęciu Chasija pozuje w tym samym kamuflażu, co na pierwszym foto, z nowych szczegółów – zauważyliśmy naszywkę w postaci wstążki gieorgijewskiej oraz krzyż odznaczeniowy, który przypomina Krzyż „Za zasługi dla kozactwa Rosji” [29].

Wyciąg z regulaminu o odznaczeniu:

Krzyż „Za zasługi dla kozactwa Rosji”

Załącznik nr 1

do decyzji Rady Atamanów wojskowych kozackich towarzystw Federacji Rosyjskiej z 5 maja 2000 r. nr 5

1.Krzyżem „Za zasługi dla kozactwa Rosji” (dalej – krzyż) są odznaczane:

– jednostki wojskowe, zespoły straży granicznej i okręty morskie, mające nazwę kozackich, za męstwo i odwagę wykazane przy wykonaniu zadań w warunkach bojowych oraz perfekcyjne pełnienie służby wojskowej w czasie pokoju;

– kozacy-weterani Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kozacy-uczestnicy walk za męstwo i odwagę, kozacy-żołnierze oraz kozacy przebywający w służbie państwowej i innej za inicjatywę, pilność i wyróżnienie przy wykonywaniu powierzonych zadań, za znaczący wkład do sprawy odrodzenia rosyjskiego kozactwa, obronę i wzmocnienie państwa rosyjskiego;

– atamani wojskowych, okręgowych i innych kozackich towarzystw, kozackich jednostek o wielkim autorytecie za umiejętne kierowanie kozackimi towarzystwami, osiągnięcia w sprawie odrodzenia i państwowego umocnienia kozactwa;

– kozacy, którzy zrobili znaczący wkład do sprawy odrodzenia rosyjskiego kozactwa w dziedzinie nauki, sztuki i kultury, oświaty, przedsiębiorczości i biznesu;

– inni obywatele za aktywne sprzyjanie odrodzeniu rosyjskiego kozactwa i znaczący wkład do sprawy jego państwowego umocnienia.

2.Krzyż ma cztery stopnie, odzwierciedlające stopień wkładu do sprawy odrodzenia rosyjskiego kozactwa i jego państwowego umocnienia, a także rangę i kozacki stopień osoby nominowanej do odznaczenia:

krzyż „Za zasługi dla kozactwa” 1. stopnia

krzyż „Za zasługi dla kozactwa” 2. stopnia

krzyż „Za zasługi dla kozactwa” 3. stopnia

krzyż „Za zasługi dla kozactwa” 4. stopnia

3.Decyzję o nagrodzeniu krzyżem 1. i 2. stopnia podejmuje Rada Atamanów wojskowych kozackich towarzystw Federacji Rosyjskiej, 3. i 4. stopnia – Rada Atamanów całej wspólnoty kozackiej.

4.Krzyż i certyfikat są wręczane kozakowi lub innemu obywatelowi w uroczysty sposób.

5.Krzyż jest noszony po lewej stronie pod nagrodami państwowymi Federacji Rosyjskiej.

6.Osoba odznaczona krzyżem ma prawo umieścić jego pomniejszony obrazek na głowicy kozackiej szaszki oraz zawiązać felcech ze wstążki tego krzyża.

7.Duplikaty krzyża i certyfikatu nie są wydawane w przypadku zgubienia. Załącznik nr 2. do decyzji Rady Atamanów wojskowych kozackich towarzystw Federacji Rosyjskiej od 5 maja 2000 r. nr 5.

Profile Chasiji znaleźliśmy także na innych portalach społecznościowych. Na portalu „Odnokłasniki” [30] jest zarejestrowany pod imieniem Zaza Docija (archiwum profilu [31], albumu zdjęć [32], kontaktów [33]), profil został porzucony w 2012 r. Na portalu „VKontakte” [34] jest zarejestrowany jako Misha Docia (archiwum profilu [35], albumu zdjęć [36], kontaktów [37]).

Najwięcej danych zawiera profil „VKontakte”, gdzie nasz figurant podaje swoją datę urodzenia – 18 grudnia, również są informacje o jednostce wojskowej 54046 (9. oddzielna brygada zmechanizowana, miejscowość Mulino, Wołodarski rejon Niżnonowogrodzkiej obłasti) Zachodniego Okręgu Wojskowego, w której pełnił służbę wojskową w latach 2012-2013. Interesujące są również komentarze do zdjęć.

[38] [39]

Zaza Chasija (Misha Docia) jest bardzo ostrożny na portalach społecznościowych, nie udało nam się odtworzyć całego łańcucha jego służby wojskowej, lecz bazując się na zdjęciach z 2014 . możemy przypuścić, że od razu po zakończeniu terminowej służby w 2013 r. podpisał kontrakt na służbę w Siłach Zbrojnych Rosji, najprawdopodobniej w oddziale wywiadu tejże 9. brygady z Mulina. Skąd w składzie pododdziału lub jako „urlopowicz” został wysłany na Donbas. Wskazuje na to zdjęcie [40] z życzeniami z 23 lutego 2014 r., gdzie wspomniana jest „kubanka” [niska czapka kozaków z Kubania, często wykorzystywana przez rosyjskich żołnierzy do maskowania się na początkowym etapie konfliktu na Donbasie] oraz foto [41] pary bojówkarzy zrobione od tyłu, ewidentnie ze wschodu Ukrainy.

W związku z tym chcemy przytoczyć materiały wolontariuszy naszego zespołu z 2014 r., w których 9. oddzielna brygada i jej pododdział wywiadu, a także jeńcy spośród żołnierzy tej brygady, byli omawiani w początkowej fazie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie:

Grupy dywersyjno-wywiadowcze i inne roty wywiadu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej pojawiły się w Ukrainie na długo przed 24 sierpnia. Foto fakty [42] z 14.09.2014 r.

Ilu rosyjskich żołnierzy pojmano na Donbasie? [43] z 02.12.2014 r.

Tak czy inaczej możemy z pewnością stwierdzić, że Zaza Chasija w 2014 r. przebywał na Donbasie w roli „obrońcy ruskiego mira”. Nie jest ważne, czy był wówczas kadrowym wojskowym rosyjskiej armii lub wyjechał jako „żołnierz fortuny” – najemnik batalionu „Zaria” lub innego nielegalnego zbrojnego ugrupowania.

W czasie, kiedy Rosja okupowała około 20% terytorium Gruzji, ponad 270 000 obywateli było zmuszonych opuścić swoje domy, a gruzińscy patrioci oddają życie [44] za wolność i niezależność Ukrainy, członka „klubu walki imienia Putina” [45] Zazę Chasiję mimo pewnych gruzińskich wątków trudno jest uważać za Gruzina. Bluźnierczo brzmi jego komentarz do zdjęcia [46] pokazującego straty ludzkie w drugiej wojnie światowej – „duma ogarnia – tak duże liczby dla tak małego narodu” (chodzi o 300 000 Gruzinów, ofiar tej wojny).

[47] [48]

Zaza Chasija nie jest jedynym Gruzinem, walczącym o rosyjską „ojczyznę”. Wcześniej InformNapalm publikował materiały o innych Gruzinach walczących o „ruski mir” na Donbasie:

Gogi – gruziński zięć „DRL” [49] z 25.02.2015 r.

Osobliwości (między)narodowego terroryzmu – Z. Gija „Problem” [50] z 25.02.2015 r.

„Szedł sobie kozak, z medalem na piersi”. Rosyjskie kozactwo jako rezerwa MON Rosji [51] z 01.09.2015 r.

Materiał został przygotowany na podstawie własnego śledztwa OSINT.

Autorzy: Irakli Komaxidze [52] i Victory Krm [53]

(CC BY 4.0) Informacje zostały przygotowane specjalnie dla portalu InformNapalm.org [54], przy przedruku lub wykorzystaniu prosimy o obowiązkowe umieszczenie aktywnego linku do źródła.

Apelujemy do czytelników o rozpowszechnienie naszych materiałów na portalach społecznościowych. Upublicznienie materiałów śledztw może istotnie wpłynąć na przebieg walki informacyjnej i całej wojny.