- InformNapalm.org (Slovenský) - https://informnapalm.org/sk -

Výzva expertov, vedcov a novinárov v súvislosti s nezákonným zatknutím ukrajinských expertov na Kryme

My, predstavitelia expertnej, vedeckej a novinárskej obce, občianskí aktivisti z rôznych krajín, vyjadrujeme náš kategorický protest proti tyranii ruských úradov, nezákonného zatknutia a pokusom pripísať “teroristickú činnosť” našim kolegom – Dmytru Štyblikovi a Oleksiju Bessarabovi. Tiež považujeme za bezdôvodné obvinenia proti vojenskému dôchodcovi Volodymyrovi Dudkovi, zajatého FSB s vyššie uvedenými expertmi.

Dmytro Štyblikov, Oleksij Bessarabov a Volodymyr Dudka mali trvalý pobyt na Kryme aj pred, aj po anexii polostrova cez jar roku 2014. Traja občania Ukrajiny boli zadržaní Federálnou službou bezpečnosti Ruskej Federácie dňa 9. novembra 2016. Boli vzatí do väzby a obvinení z prípravy sabotáže vo vojenskej a civilnej infraštruktúre v Sevastopole. Zo zverejnených materiálov v ruských médiách je vidno, že voči zatknutým osobám býva páchané fyzické násilie a zastrašovanie.

Do jari 2014 bol Dmytro Štyblikov riaditeľom medzinárodných programov Centra pre podporu štúdia geopolitických problémov a euroatlantickej spolupráce v regióne Čierneho mora “Nomos” – mimovládnej organizácie, založenej v Sevastopole v roku 2003. Centrum “Nomos” publikovalo odborný časopis “Čornomorska bezpeka” (Čiernomorská bezpečnosť), v ktorom bol Oleksij Bessarabov zástupcom šéfredaktora. V časopise zverejňovali materiály nielen ukrajinských, ale aj zahraničných odborníkov – z Estónska, Moldavska, Gruzínska, Azerbajdžanu, Arménska, Turecka, Francúzska, Veľkej Británie, Ruska…

Takmer 10 rokov sa Štyblikov a Bessarabov zaoberali výskumom otázok medzinárodnej a regionálnej bezpečnosti. Počas tejto doby pripravili veľké množstvo odborných publikácií, vystupovali v médiách a na stretnutiach odborníkov.

Centrum “Nomos” pravidelne organizoval a podieľal sa na medzinárodných konferenciách, okrúhlych stoloch – a to ako na Ukrajine, tak i v zahraničí, bol partnerom mnohých medzinárodných organizácií. Dmytro Štyblikov a Oleksij Bessarabov sú dobre známi odborníkom a novinárom, ktorí sa zaoberajú problémami regiónu Čierneho a Kaspického mora. Do roku 2014 boli viditeľní ako verejné osoby ako na Kryme tak i mimo polostrova.

Podstatou aktivít “Nomosu” bolo poskytnutie platformy pre odbornú diskusiu a príprava analytických materiálov. Účastníkmi konferencií a okrúhlych stolov organizovaných cez “Nomos”, vrátane pomoci medzinárodných organizácií, boli tiež odborníci a vedci predstavujúci Ruskú federáciu alebo predstavujúci postavenie lojálne k Rusku. Bola im tiež daná možnosť diskutovať s oponentmi na stránkach “Čiernomorskej bezpečnosti”. Práca analytického centra bola ukončená na základe princípu nemožnosti preregistrácie podľa práva krajiny – okupanta. Krym prestal byť miestom pre voľné diskusie o témach medzinárodnej bezpečnosti a stal sa zdrojom nebezpečenstva a celkového porušovaniea ľudských práv.

Obvinenia predtým známych odborníkov v tzv. sabotážnych a teroristických aktivitách sú absurdnými a bezdôvodnými. To je očividné pre všetkých kolegov, ktorí pracovali spolu s nimi, podieľali sa na činnosti “Nomosu”.

 

Sme presvedčení, že zatknutie expertov a proti nim zverejnené závažné obvinenia, rovnako ako v prípade represií voči krymských Tatárov, sú politickým poriadkom okupačnej moci, porušovaním ľudských práv. Atmosféra teroru a zastrašovania vládne dnes na Krymskom polostrove. Treba ju stále niečím živiť. V jednom zo svojich článkov v roku 2009 Dmytro Štyblikov napísal: “Vytvorenie atmosféry strachu je výrazom terorizmu, prejavom jeho podstaty…” Keď okupačný režim začal prenasledovať členov odbornej verejnosti, preukázal opäť svoju teroristickú povahu, ignorovanie ľudských práv a slobôd, diskrimináciu a prenasledovanie nesúhlasiacich s okupáciou.

Žiadame od ruskej strany zastaviť prenasledovanie občanov Ukrajiny na okupovanom teritóriu Krymu a prepustiť politických väzňov, vrátane našich kolegov – Dmytra Štyblikova a Oleksija Bessarabova. Dúfame, že Ukrajina vynaloží všetky úsilia na obranu zatknutých expertov a ďalších nevinných obetí represií a použije pre to potenciál medzinárodných organizácií. Vyzývame odbornícku, vedeckú a novinársku obec, občianskych aktivistov ku profesijnej solidarite a prosíme o podporu tejto žiadosti.

Pripojiť sa k výzve môžete zaslaním správy na email [email protected]. Mena podpísaných [1] pod publikovaným textom uvádzame tu