Ukrainas sköld och svärd: Försvarsindustrin och dess framgångar 2017 – del I

Ukrainas försvarsindustri och dess framgångar är den första artikeln i vår översikt över försvarsindustrins främsta framsteg år…