Under 9 majparaden 2018 i Donetsk förevisades Rubans granatkastare

Under 9 majparaden registrerade InformNapalms frivilliga upprepade gånger närvaron av moderna ryska vapensystem i arsenalen hos DNR…