Hur Rysslands specialstyrkor används i kriget mot Ukraina

Rysslands specialstyrkor grundades 2013 och består av special- och underrättelseavdelningar som tidigare var underordnad generalstaben. Styrkorna är…