Milada Horáková, ett justitiemord begått av den kommunistiska regimen i Tjeckoslovakien

Idag, 27 juni 2020, minns den tjeckiska demokratiska gemenskapen att det är 70-år sedan Milada Horáková 1901–1950…