Allvarliga brott mot vapenvilan i östra Ukraina – GRK 2 km från kontaktlinjen

InformNapalms volontärer har fått ytterligare visuell bekräftelse från sina egna källor på grova överträdelser av Minskprotokollen av…