Azerbajdzjanska kamikaze-UAV:er som kraschar i Georgien kan vara en provokation från ett tredjeland

På kvällen den 7 oktober 2020 rapporterade georgiska media att två kamikaze-UAV:er hade kraschat i byarna Udabno…