Identifiering av georgiska medborgare som har stridit för “Artsakh”

InformNapalms redaktion i Georgien har utarbetat en OSINT-undersökning som identifierar georgiska medborgare som har kämpat för olagliga…