Den ryska armén visar hur den förbereder sig för att bryta mot internationell rätt

Den 17 februari 2021 publicerade de ryska väpnade styrkorna en video på sin YouTube-kanal om hur armén…