Förluster av icke-stridande ryska militära flygplan sommaren 2021 (Infografik)

På bara tre sommarmånader 2021 har tio högprofilerade olyckor med ryska militära flygplan inträffat. Sex av dem…