- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Kartläggning av den ryska 66 signalbrigaden, från Donbass och vidare till Syrien

Volontärer i InformNapalmgruppen har dokumenterat nya fall av så kallade “Novorossija-Syrienuppdrag” avseende en kommunikationsenhet från staden Stavropol i Ryssland. Detaljerna kring 66:e signalbrigaden och dess rörelser har beskrivits av en rysk soldat som tidigare varit på ”Rostov-Ukrainauppdrag”.

Under denna undersökning av öppna källor har InformNapalm fått fram personlig information om legosoldaten Ruslan Skaev på den 66:e signalbrigaden, förband 41600, 49:e armén, Södra militärområdet, Stavropol, Ryssland.


Allmän information

Ruslan Mukhtarovitj Skaev, född den 3 maj 1983, bostadsort Stavropol.

Sociala nätverkskonton

Ruslan Mukhtarovitj Skaev [9]

Ruslan Mukhtarovitj Skaev, född den 3 maj 1983, bostadsort Stavropol.

Länkar till Ruslan Skaevs bildarkiv [1 [10]][2 [11]][3 [12]][4 [13]][5 [14]][6 [15]][7 [16]][8 [17]][9 [18]].


Ruslan Skaevs Ukrainauppdrag

Enligt Ruslans album, tjänstgör han på 66:e signalbrigaden, och han har varit inblandad i hybridkriget mot Ukraina. Detta framgår av de bilder som han laddat upp mellan 28 mars och 28 april 2015.

Den första bilden visar hur Ruslan Skaev poserar tillsammans med sina vapenbröder framför lokala byggnader. Soldaterna är stridsklara men bär kläder på ett informellt sätt. Man ser det klassiska ryska kamouflagemönstret men inga beteckningar.

Den andra bilden visar samma personer runt ett bord i ett fältläger med samma kamouflerade uniformer, vissa bär masker för ansiktet. Bilden togs under sommaren eller hösten 2014. Detta påvisas av ett rekommendationsbrev med nummer 809 för erhållandet av en hedersbetygelse vid namn ”för militära utmärkelser [nummer 3380]” på order av den ryske försvarsministern den 10 december 2014. Brevet är undertecknat av förbandschefen överste V. Probtjenkov.

Medaljen “för militära utmärkelser [19]” är en institutionstilldelning vid ryska försvarsdepartementet och det är bara ryska soldater som kan belönas med denna:

Ruslan Skaev [20]

Ruslan Skaev poserar tillsammans med sina vapenbröder framför lokala byggnader. Soldaterna är stridsklara men bär kläder på ett informellt sätt. Man ser det klassiska ryska kamouflagemönstret men inga beteckningar.

För militära utmärkelser [21]

Medaljen “för militära utmärkelser [21]” är en institutionstilldelning vid ryska försvarsdepartementet och det är bara ryska soldater som kan belönas med denna.

Medaljerna av samma typ har observerats på andra soldaters bilder som skickats ut på ”Rostov-Ukrainauppdrag” [inklusive soldater som publicerats av InformNapalm i december 2015][1 [22]][2 [23]].

Ruslan Skaev i Donbass [24]

Ruslan Skaevs bilder från Donbass [1 [25]][2 [26]][3 [27]].


Ruslan Skaevs uppdrag i Syrien

Ruslans album innehåller en uppsättning bilder uppladdade den 13 december, 18 december och 23 december 2015. Två av dem visar en växtlighet som inte är typisk för norra Kaukasus. Inte heller är soldaterna formella. En av bilderna visar ryska soldater som sitter i ett militärfordon, geotaggning Homsprovinsen i Syrien [1][2][3].

Ruslan Skaev [28]

Från Ruslan Skaevs bildarkiv från Syrien på det sociala nätverket VKontakte.

Ruslan Skaevs bildarkiv från Syrien på det sociala nätverket VKontakte [1][2][3].

Naturligtvis kan skeptiker uppmärksamma att sådan växtlighet kan hittas i Sotji eller i det ockuperade Abchazien och att geotaggningen kan vara falsk, men InformNapalm påvisar motsatsen. En sida som är kopplad till Ruslan Skaev finns på Facebook [29] [arkiv [30]] där han laddat upp de ovannämnda bilderna mellan 13-18 december 2015. Där finns också en bild med resterna av ett sovjetiskt pansarfordon BTR-152 [31], en verklig sällsynthet från 1950-talet [30]. Denna typ av pansarfordon togs ur drift för flera dussin år sedan och finns inte längre i den ryska armén.

Enligt öppna källor kunde upp till 500 fordon fortfarande användas av den syriska armén 2010 [BTR-152 [31] och syriska armén [32]]. InformNapalms frivilliga har utfört geospårning som visar att bilden togs på en syrisk militärbas [33] i sydöstra Homs, där soldater från Stavropols signalbrigad förmodligen är baserade. Satellitbilderna visar tydligt kaponjärer [en utstickande del av en befästning] för utrustning och själva utrustningen, precis som på Ruslan Skaevs bild.

Bepansrad personalbärare BTR-152 [34]

Bepansrad personalbärare BTR-152, även kallad BTR-140 användes av den ryska armén fram till 1993.

Kaponjärer [35]

Satellitbilden visar kaponjärer [35] för utrustning och själva utrustningen.

Kaponjärer i Syrien [36]

Kaponjärer är en utstickande del [36] av en befästning.

Sydöstra Homs [37]

En syrisk militärbas [37] i sydöstra Homs.

Arkiv med Ruslans Skaevs inlägg och bilder från Syrien [1 [38]][2 [39]][3 [40]].

Det bör tilläggas att den internationella frivilliggruppen InformNapalm var bland de första att dokumentera och bevisa förekomsten av ryska markstyrkor i Syrien. Dessutom har frivilliggruppen avslöjat – inte bara olika typer av ryska vapen och namn på militära enheter som utplacerats i Mellanöstern – utan också namnen på ryska piloter [41] och artillerister [42] som [tillsammans med den kriminella Assadregimen] dödar den syriska civilbefolkningen. Vi har också spårat tillvägagångssättet för de ryska förberedelserna [43] inför en markoperation, detta via sjövägen [Syrienexpressen].


Ryska marktruppers Syrienuppdrag


CC BY 4.0 – Ursprunglig artikel [52] skriven av Mykola Mahno [53]. Vid nytryck eller återanvändning av materialet är en aktiv länk till författaren och vårt projekt obligatorisk.