- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

En ammoniakläcka i Horlivka som orsak till en rysk invasion

Den 15 januari tillkännagav ukrainsk militär underrättelsetjänst [1] en ammoniakläcka i den ryskockuperade staden Horlivka i östra Ukraina. Ammoniaktankar som hade transporterats till Styrol-faciliteterna frigav kemikalier i luften.

Den information som erhållits tyder på att en ammoniakläcka kan leda till en miljökatastrof. Samtidigt skulle rysk propaganda kunna fokusera sina ansträngningar på att anklaga Ukraina för att använda giftiga kemikalier mot befolkningen i östra Ukraina. Dessutom skulle den ryska militärpolitiska ledningen kunna förklara behovet av en militär invasion “för att skydda ryska medborgare”.

Från en ammoniakläcka till en “kemisk attack”

Det hela kan vara en uppföljning av tidigare avslöjanden om ryska provokationer. Den 21 december 2021 gjorde den ryske försvarsministern Sergei Sjojgu ett provocerande uttalande vid ett extraordinärt möte med försvarsministeriet där Vladimir Putin deltog.

Från en ammoniakläcka till en kemisk attackEfter att ha analyserat Sjojgus uttalande har InformNapalm kommit till slutsatsen [2] att Ryssland försöker starta en informationskampanj på hög nivå om en “kemisk attack i regionen”. Det är anmärkningsvärt att den 23 december 2021 mottog InformNapalm dokument [3] som tillhör “informationsministeriet” i pseudorepubliken Donetsk med rapporter om informationsoperationer mot Ukraina. Detta inkluderade propaganda om förberedelser av “kemiska attacker”.

Den 24 december 2021, efter det att information om avslöjandet av dessa rapporter från ockupationsstyrkorna släppts, stoppades alla förberedande processer för denna falska propaganda [4] om “kemiska vapen” och till och med “amerikanska privata militärföretag”. Anledningen var att om handlingarna läcker är det stor sannolikhet att det tidigare framställda materialet kommer att äventyras och eventuellt exponeras. Och det skulle få motsatt effekt på den internationella arenan än vad Kreml hade hoppats på. Så ämnet “kemisk attack” pausades.

Kreml tillfälligt upptagen med andra saker

Den 6 januari satte Ryssland ut specialstyrkor till Kazakstan [5] medan internationella förhandlingar också pågick. Därför, fram till nästa steg av “kemiska provokationer”, var Kreml tillfälligt upptagen med andra saker.

InformNapalm hoppas att de fakta som rapporterats av den ukrainska militära underrättelsetjänsten också kommer att påverka Moskvas agerande. Hela världen följer noga Rysslands steg, både runt Ukraina och i de ockuperade områdena.

Som referens

Under 2019 rapporterade ministeriet för återintegrering av de tillfälligt ockuperade områdena i Ukraina att den ryska ockupationsadministrationen lagrade stora mängder [6] farliga kemikalier vid Styrol-faciliteterna nära Horlivka.

Enligt ministeriet för transport och kommunikation lagrade företaget dussintals ton farliga kemikalier under 2018. I början av 2018 nådde volymen 80 ton ammoniak. Oansvarig användning av ammoniak kan orsaka miljökatastrofer.

Ytterligare artiklar av InformNapalm


InformNapalm Sverige [10]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [11] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [12] och Twitter [13]. Läs mer om hur Du stödjer [14] InformNapalm.