- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

En analys av ett scenario med ett ryskt anfall sjövägen från Krim

En analys av ett scenario som involverar en attack av ryska trupper från Krim är en artikel som visar den aktuella operativa situationen i området och beskriver olika scenarier för möjlig upptrappning av krigsåtgärder i södra och östra Ukraina.

Materialet publicerat av InformNapalm [1] har framställts av militäranalytikern Artem Vasylenko [2]. Mellan 2014–2015 producerade Vasylenko regelbundet militära rapporter och analytiska prognoser på InformNapalms webbplats om striderna i östra Ukraina. Detta material publiceras utan större redigeringar för att bevara författarens framställningssätt.

Inledning

Jag har inte skrivit på länge eller analytiskt om militära ämnen. Jag ska försöka. Det kan vara svårt, men det är dags att återfå färdigheterna, så döm inte för hårt.

Låt oss omedelbart komma överens om att krig utkämpas för områden och resurser i en och samma region. Helt enkelt kan det inte finnas någon annan anledning. Inga opinionssiffror, ingen ledare påverkar ett krig. Fråga den genomsnittliga ryssen om hans syn på kriget i Ukraina. Du kommer att bli förvånad. Hälften av ryssarna har inte en aning om kriget, den andra hälften bryr sig inte alls. Och viktigast av allt är att ingen kopplar Putins popularitet till kriget i östra Ukraina. Det är därför Mellanöstern är olja och naturgas. Kina och Indien, Nord- och Sydkorea är territorier. Det kan finnas andra religiösa skäl, drivna av externa aktörer som i Libyen, men vi hotas inte för tillfället.

Orsakerna till en konflikt

Varför har vi territorier? Troligen har pajsarna i Moskva full kontroll här. Resurs? Ja – vatten. Vatten är i allmänhet en intressant resurs. Det verkar finnas tillräckliga mängder och samtidigt inte, vilket leder till stor sannolikhet för framtida konflikter. Som ett exempel, googla den pågående konflikten mellan Egypten och Etiopien! Bristen på tillräckligt med vatten i den autonoma republiken Krim kan också leda till ytterligare eskalering av konflikter. Det skrivs mycket om det, så vi kommer inte att stanna vid detta. Endast en sak är viktig och det är att bestämma orsaken till konflikter så att vi kan förutsäga inriktningen av fiendens ansträngningar och försöka röja handlingarnas troliga natur.

Är en offensiv från Krim möjlig?

Tidigare befälhavare för de amerikanska styrkorna i Europa, Ben Hodges, spekulerar kring om den höga sannolikheten att ockupera fördämningen i Kherson-regionen, vilket tillåter ryska specialister att återställa vattentillförseln till Krimhalvön. Uppenbarligen kommer ockupationen av denna damm i Kalanchak-distriktet, som byggdes 2014, bara att leda till byggandet av ett annan damm uppströms. Således är Rysslands uppgift att få kontroll över slussarna nära byn Nova Kakhovka och att hålla vattenförsörjningssystemet fritt från sabotage. Baserat på detta är djupet för den operativa uppgiften 60 km och enligt klassiska normer räcker det att gruppera landstyrkor i två dagar. Ja, två dagar räcker det enligt standarderna för att armén ska kunna utföra operationella uppdrag till ett djup av 100 km. Men som alltid finns det ett “men”.

Operativ terräng

Vad är det operativa området? Slätten är 167 km bred från Ochakivsky i väster till P47-motorvägen i öster och 60 km djup. Här finns ett litet antal bosättningar med en befolkning på ungefär 1 000 människor. Finns det ingen skog men ett mycket grenat system för bevattningskanaler. Vad betyder det här? Avsaknaden av bosättningar, som ryska soldater vanligtvis använder som täckning för sina truppers handlingar (kom ihåg 2014), gör det möjligt för den ukrainska försvarsmakten att använda artilleri av valfritt antal och variationer. Samtidigt är det till och med möjligt att inte behöva ta hänsyn till eventuella skador på civilbefolkningen, till skillnad från östra Ukraina. Och med tanke på närvaron av ett bevattningssystem av armerad betong med en lutning, som i själva verket komplicerar förflyttning och kan användas som bas för försvarsoperationer, är offensiven endast möjlig i ett antal riktningar. Dessa är Armyansk-Nova Kakhovka, längs T2202 Henichesk-vägen mot Kakhovka, längs R47 och endast under förutsättning att det blir möjligt att ta kontroll över broarna som korsar kanalerna i Chaplinka, Novotroitskoye och Zaozerne-området.

Dessutom måste befälhavaren för en attackerande enhet ständigt tänka på reserver i den ukrainska försvarsmakten som kan överföras från Kherson och Nova Kakhovka från höger strand. Problemet löses genom att placera luftburna trupper nära broar och täcka den högra flanken från riktningen Melitopol-Petropa. Något som löses genom att skapa en försvarslinje längs väg R47 och Kakhovka kanal.

Den vänstra flanken kommer inte att ha några problem med tanke på den ukrainska flottans betydande kapacitet (utan tvivel), trots Svartahavsflottans blockering av Karkinitsky-viken.

Situationen är inte särskilt bra för oss men mer komplicerad för den ryska 22:a armén (Simferopol, Krim). Armén kan bara attackera genom två smala näs i området Armyansk och Genichesk. Vilket också är ett plant område (kom ihåg artilleriet ovan) som kan blockeras av ukrainska taktiska grupper bestående av två brigader. Det vill säga om detta görs klokt och försvarslinjerna är förberedda i tid. När det gäller landstigning av våra jägare kan detta förmodligen bara göras i Zalizny Port [3] och Lazurne [4]. Dessutom måste kusten användas för att sätta in jägare.

Ryska militära enheter

För att förstå om den ryska 22 arméns resurser är tillräckliga för att utföra en operationell uppgift vänder vi oss till öppna källor. En webbplats [5] med ett uttalande från ukrainska diplomater i FN visar den ungefärliga sammansättningen av den ryska styrkan på Krim i slutet av 2019.

Om informationen är tillförlitlig gör fienden en attack med den 126:e separata kustförsvarsbrigaden [6] (Perevalnoe, Krim) som i sin sammansättning består av två motoriserade infanteribataljoner och en pansarbataljon. Därtill tillkommer en marinbataljon infanteri som är baserad i Feodosia på Krimhalvön. Brigaden inkluderar också en brigadartillerigrupp med haubitsar, förmodligen två och reaktiva avdelningar.

Den 810:e separata marinbrigaden består av tre bataljoner (varav en är förlagd i Krasnodar-regionen), och en separat artilleridivision.

Det åttonde separata artilleriregementet [7] består av tre divisioner.

Ryskt behov av förstärkning

Förutom ovanstående enheter finns den 1227:e separata spaningsbrigaden, den ryska Svartahavsflottan och den blandade luftförsvarsdivisionen på Krimhalvön. Men vi kommer inte att betrakta dem separat, eftersom den huvudsakliga attackstyrkan som används i operationen är två motoriserade infanteribataljoner, tre marinbataljoner, en kustjägarbataljon och en pansarbataljon med upp till fem haubitsgrupper och två reaktiva enheter. Rimligt? Det kommer inte att räcka. Slutsats? Ryssarna förstår att de måste förstärka den 22:e armén med minst ytterligare två motoriserade infanteribrigader. Dessutom måste någon landsättas vid broar nära Kherson och Nova Kakhovka. För att göra detta, om ett sådant scenario inträffar, kommer troligen det 108:e attackregementet i den sjunde attackdivisionen [8] (Novorossijsk, Ryssland) att sättas in. Varför? Eftersom det är det närmaste området till operationen.

Men militärstyrkan räcker fortfarande inte för att framgångsrikt slutföra operationen. Dessutom kan coola killar från Ukrainas försvarsmakt “titta fram” från höger flank, och vem är i närheten? Enligt Google behöver den ukrainska 56:e infanteribrigaden nära Melitopol (tre infanteribataljoner, bepansrade enheter och en brigadartillerigrupp), inte forcera floden Dnipro. Bara marschera och träffa flanken på enheterna som marscherar från öster. Följaktligen kommer en del av styrkorna från den ryska 22:a armén att intensifiera sin offensiv i riktning mot Henichesk-Melitopol. Detta för att beröva den ukrainska försvarsmaktens önskan att utplacera den 54:e infanteribrigaden. Detta minskar ytterligare förhållandet mellan krafter och medel till vår fördel.

Varför skriver jag det här? Jo, det går inte att genomföra ytterligare en rysk operation från Krim, så fienden kommer att förlora upp till två brigader och dra sig tillbaka.

Nu kommer en av experterna bland de yngre officerarna att börja anklaga mig och uppge att det räcker med att landsätta en enhet från luften. Men sedan ställer jag frågan: Hur länge kan en luftburen bataljon hålla ett objekt på operativt djup innan huvudstyrkan anländer?

Flera operativa områden samtidigt

Således förstår vi redan att en fullskalig rysk invasion kan börja i flera operativa områden på en gång ①. En rysk enhet från den autonoma republiken Krim kan inte utföra den operativa uppgiften att ta kontroll över den vänstra stranden i Khersonregionen utan förstärkning från den ryska försvarsmaktens södra militärområde, t.ex. ytterligare brigader från den 49:e armén ②. Från denna “tvåa” kan vi dra slutsatsen att innan offensiven från Krim inleds kommer två brigader att överföras. Detta eftersom de måste vara redo för strid i slutet av den första dagen. De kommer att hämtas dag två eller tre. Och innan detta sker kommer transportflygplan att flyga i området. Flera andra rörelser som kommer att vara en typ av markörer kommer att visa att ett anfall börjar. I öppna källor finns det för närvarande inga tecken på att attackgrupper förbereds.

Destabilisering

Dessutom är en klassisk markoffensiv, baserad på förhållandena i det operativa området osannolik. Fienden kommer sannolikt att skapa destabilisering i området med enheter av olagliga väpnade grupper med efterföljande beslag av viktiga objekt.

Detta för idag, men nästa gång kommer vi att överväga andra sannolika scenarier. Men bara om det här inlägget får många likes 😉. I nästa artikel kommer jag på liknande sätt att försöka “beskriva med fem fingrar” vad som sannolikt kommer att hända i riktning mot Dokuchaevsk-Melitopol. Detta görs genom att endast analysera öppna källor och allmänt tillgängliga riktlinjer för de ryska väpnade styrkorna.

Läs också


En analys av ett scenario med ett ryskt anfall sjövägen från Krim [12]Denna analys är framtagen av militäranalytikern Artem Vasylenko [2] specifikt för InformNapalm. Distribution och eftertryck med hänvisning till källan välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [13] och Twitter [14].